fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

AdSense je služba společnosti Google, které zprostředkovává registrovaným uživatelům (majitelům webových stránek) reklamu. V USA byla spuštěna v roce 2003 a do ČR se dostala v roce 2006. Obsah Jak se zapojit?Omezení vázané na obsahJak je to s daněmi? ...
Affiliate marketing se zaměřuje na propagaci produktu či služby firmy (většinou umístěné v e-shopu), za kterou partner získá provizi. Obsah Jak to funguje?Výhody pro zadavatele reklamyVýhody pro partneraJak jsou placeni partneři?Jak poznat, jestli web nabízí ...
Obecně se jedná o proces či cíl procesu, během kterého se získává některé z aktiv. Jde například o předměty, věci či osoby. Pokud bychom tento pojem zúžili na oblast marketingu, tak je akvizice proces získání zákazníka. ...
Celosvětově využívaný jak ve smartphonech a tabletech, tak v chytrých televizích a mnoha dalších zařízeních. Fenomén, se kterým se setkáváme každý den. Kdo by někdy neslyšel slovo Android. Jedná se o operační systém založený na ...
Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, podle kterých rozděluje analytický nástroj zásluhy za konverze mezi jednotlivé kontaktní body na konverzní trase. Konverzí se obecně rozumí situace, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem chtěnou akci, ...
Astroturfingem se rozumí neetická marketingová metoda, často označována jako forma guerilla marketingu. Astroturfingové kampaně jsou nejvíce rozšířené v oblastech reklamy, politiky a showbyznysu.   Obsah Původ názvuV praxiVyužití Původ názvu Význam toho slova pochází od názvu ...
Aplikační hosting je nenákladný, snadný a dostupný způsob fakturace nejrůznějších internetových aplikací, mezi něž se kupříkladu řadí redakční systém, internetový obchod apod.   Obsah Aplikace vs. aplikační hostingCenaDalší funkce Aplikace vs. aplikační hosting Vývoj takovéto ...
Je pojem z oblasti e-mail marketingu, který je nazýván jako e-mailový automat neboli automaticky poslaný e-mail. Jedná se tedy o zprávy, které jsou automaticky rozesílány příjemcům uvedeným v databázi např. jako odpověď na danou akci odběratele. Klasickým ...
ASP neboli celým názvem Active Server Pages je označována technologie od společnosti Microsoft. Není závislá na programovacím jazyce a využívá se zejména pro dynamické zpracování internetových stránek na straně samotného serveru. Jedná se tedy o ...
Zkratka API je používána v softwarovém inženýrství a rozumí se tím rozhraní pro aplikace a jejich programování. Jedná se o balík knihoven, funkcí, procedur, protokolů a tříd, které mohou programátoři používat pro komunikaci se softwarem. Funkce ...
Je to softwarový program, jehož úkolem je zajištění obsluhy prohlížečů tak, aby návštěvníkům dodával jednotlivé internetové stránky. Server vznikl v roce 1993 na Illinoiské univerzitě. Jako symbol obdivu a úcty kmenu apačů nese jeho logo indiánský ...
Antivir je počítačový bezpečnostní program, jehož úkolem je ochrana dat před výskytem počítačových virů a jiných rizik. Mezi jeho základní funkce patří identifikace, eliminace a odstranění škodlivých počítačových útoků.   Používají se 2 techniky ochrany: ...
Antispam lze definovat jako množinu prvků, která má za úkol spam rozpoznat nebo ho eliminovat. Spamem se rozumí nejen e-maily, které spadají do nevyžádané pošty a k jejich rozpoznání slouží antispamový filtr, ale všechen nevyžádaný, irelevantní ...
Jde o druh marketingu, který pro oslovení dané cílové skupiny využívá originální a netradiční reklamní formáty nebo ad-hoc média. Ambient marketing spadá pod tzv. guerilla marketing a je založený na humoru, interaktivitě, zábavě a překvapení. ...
Jedná se obvykle o kratší text, který je tvořen formou hypertextového odkazu a přesměruje uživatele na nějakou stránku nebo její konkrétní část.   Obsah Jak poznám anchor text?Jak vytvořit anchor text?1.     Vložením celého odkazu do ...
Tento pojem je latinského původu (algorithmus). Obecně lze říci, že jde o pravidla, která je třeba dodržovat při výpočtech nebo jiných operacích, za účelem vyřešení daného problému. Pro snadnější pochopení si algoritmus lze představit jako ...
AJAX pochází z anglického slova Asynchronous JavaScript and XML.   Obsah Jde o kombinace technologií:Výhody:Nevýhody: Jde o kombinace technologií: HTML (XHTML) nebo CSS DOM a JavaScript XMLHttpRequest Je součástí RIA (Rich internet aplications) Moderní internetové ...
Obsah AIDA pochází z anglické zkratky slov:Někdy se objevuje jako:Další modely:Marketingový mix AIDA pochází z anglické zkratky slov: A (attention) Reklama by měla přitáhnout pozornost diváka (pomocí vhodného titulku PPC reklamy, banneru, odkazu ve vyhledávači ...
AdWords (nyní už jako Google Ads) o reklamní systém společnosti Google, který je nástrojem pro online marketingové aktivity. V současnosti je považován za nejrozšířenější online službu na světě a postupně se stal i jedním z nejoblíbenějších placených ...
Název AdverGaming vznikl složení dvou anglických slov – advertisement a gaming (v překladu „propagace hraním“). Jde o reklamní aktivity využívající PC her k propagaci reklamy, tj. bezplatné on-line hry poskytované velkými společnostmi   Význam: Informování ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>