fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

B2G

B2G je zkratkou anglického slovního spojení Business to Government, kterou můžeme doslovně přeložit jako podnikání pro vládu. Někdy ji také najdete pod pojmem Public Sector Marketing (marketing veřejného sektoru).   Co si pod tím představit? ...

B2R

B2R je zkratkou anglického slovního spojení Business to Reseller (souvisejícího s elektronickým podnikáním pod označením e-business a e-komerce). Tento výraz označuje obchodní vztahy a komunikaci mezi podnikem nebo podnikatelem a jeho obchodními zástupci. Obvykle se jedná ...
Backend pochází z anglických výrazů back a end, do češtiny zhruba přeloženo jako zadní část. Představuje administrační sekci internetových stránek nebo e-shopu sloužící ke kompletní správě celého webu. K jejímu přístupu je vyžadována autorizace, a tak se ...
Banner (také jako „reklamní proužek“) je grafická forma reklamy používaná na internetových stránkách. Většinou ho najdeme v podobě opakující se animace, která lépe upoutá naši pozornost, ale někdy se vyskytují pouze jako statické obrázky. Existují i ...
Bannerová slepota (anglicky Banner Blindness) je v dnešní době již hodně rozšířený jev. Jedná se o podvědomé ignorování grafické reklamy (=bannerů). V minulosti se na internetu nacházelo méně forem reklamy, jednou z nich byly i bannery, které se ...
Bitmapová grafika (někdy také rastrová grafika) tvoří spolu s vektorovou grafikou dva základní způsoby, jakými  počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Bitmapový obrázek je tvořen jednotlivými barevnými body (pixely), které jsou uspořádány do pravidelné mřížky. ...
Blog (dříve web log) je webová aplikace, která slouží k snadnému publikování článků na internet. Někdy se také označuje jako „internetový deníček“. Můžeme je vidět v mnoha různých podobách, z nichž za zmínku stojí zápisníky, magazíny, fotogalerie nebo ...
Buzz marketing je forma marketingu založená na vyvolání určitého rozruchu kolem nějaké značky. Princip je založen na vypuštění příběhu (šokující, zábavný, zajímavý nebo kontroverzní) do světa, a pokud je strategie úspěšná, dosahuje k velkému počtu lidí. ...
Pojem branding označuje techniky a aktivity, pomocí kterých budujeme a posilujeme svou vlastní kvalitní značku a udržujeme její jméno. Mohli bychom sem zařadit výběr názvu značky, jejího loga, sloganu, tvorba hodnot a prezentace brandu, způsoby ...
BTL je zkratka z anglického sousloví „Below The Line“, do češtiny tlumočená jako podlinková reklama. Jde o označení druhu reklamy, který je specializován na přímé oslovování zákazníků. Pod BTL lze kupříkladu zahrnout podporu prodeje, direct mail, osobní ...

B2E

Zkratka B2E je odvozena z anglického pojmu „Business to Employee“ a zabývá se komunikačním vztahem mezi: obchodníkem a jeho zaměstnanci mezi zaměstnanci samotnými   Obsah Jak tato komunikace probíháCo může patřit do B2ECíle Jak tato komunikace ...

B2C

Model B2C (z anglického výrazu „Business to Customer“) se zaměřuje na konečného spotřebitele neboli fyzickou osobu. Tento koncept bývá používán jak v on-line prostředí, tak i v rámci běžného fyzického nakupování, kdy se firma snaží zákazníka přimět ...

B2B

Výraz B2B vychází z anglické zkratky „Business to business“. Jeho význam lze interpretovat jako komunikační vztahy mezi 2 společnostmi (obchodníky), kde cílovou skupinou je jiný podnik. U tohoto pojmu je důležité si uvědomit, že tato komunikace ...

B2A

Zkratka B2A vychází z anglického názvu „Business to Administration“ a týká se především komunikace, která probíhá mezi obchodníky a veřejnoprávními institucemi. Tento pojem se vyskytuje především ve 2 oblastech: podnikání e-commerce   Obsah Pozor!Rozdíl mezi B2A a ...
Browser neboli webový prohlížeč je označením pro software, který se používá k prohlížení internetových stránek. Browser komunikuje s HTTP serverem a upravuje přijatý kód (HTML, XML aj.) tak, aby se správně zobrazoval na obrazovce počítače, mobilu nebo ...
Bounce rate označuje termín z oblasti online marketingu, který monitoruje efektivitu provozování webových stránek. Zjednodušeně jej můžeme vyjádřit jako procento uživatelů, kteří navštívili jen první stránku webu a ihned poté z webu odešli (nepokračovali v prohlížení dalších ...
Black hat SEO patří mezi praktiky, jejichž cílem je zvýšit umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání, avšak za pomoci vyhledávači zakázaných technik. Obsah Mezi tyto zakázané techniky patří například:Může mít black hat SEO nějaké výhody?NevýhodyKdo ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>