fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Povíme si, co je cookies, na jakém principu jsou postaveny a k čemu primárně slouží. Dozvíte se také, kdy tento pojem vznikl a jaký zákon upravuje jejich používání. Cookies je označení pro krátké textové soubory, které ...
Při Cause Related Marketingu (či zkráceně Cause Marketingu, dále jen jako CRM) vzniká spolupráce mezi komerční společností a neziskovou organizací, při čemž obě strany profitují. Pojem se používá k označení všech marketingových aktivit, jež podporují ...
Pojem Cesta zákazníka spadá do marketingové strategie a je součástí tvorby nadšených zákazníků, kteří jsou klíčem k úspěšnému podnikání. Podnikatelé by tak měli prioritně získávat a udržovat zákazníky tak, aby si zboží či službu užili ...
Copywditing je pojem, který lze také nazývat úpravou webových a reklamních textů. Jedná se tedy o proces, při kterém se upravuje text tak, aby neodradil čtenáře. CopyEditing je velmi důležitou součástí optimalizace webových stránek a ...
CPA neboli Cost per Action lze přeložit jako platba za akci. Takovou akcí se rozumí např. online registrace, vyplnění formuláře, koupě zboží apod. Jedná se tedy o způsob placení za internetovou reklamu neboli cenový model, ...
CPM (celými slovy Cost per Mile) v překládáme jako cenu za 1 tisíc zobrazení reklamy. Tento pojem je využíván v oblasti online reklam, konkrétně u modelu PPV (Pay per View). Smysl je v tom, že si inzerující ...
CPT (Cost per Thousand) má stejný význam jako CPM neboli cena za 1 000 zobrazení. Udává nám ceny reklam placených dle počtu jejich zobrazení. CPT se obvykle pohybuje v rozmezí desítek korun, kdy záleží na cílení ...
V překladu znamená Cross-selling křížový prodej. Jedná se o techniky a strategie prodeje produktů a služeb zákazníkům. Dále se dá říci, že je i jednou z metod týkající se řízení vztahů se zákazníky. Cross-Selling má ...
ClickTale je označení pro webovou analytickou aplikaci, díky které je možné dokumentovat a pozorovat vzorec chování uživatelů webových stránek.   Obsah 4 hlavní faktoryV praxiCena 4 hlavní faktory ClickTale sleduje čtyři hlavní faktory, mezi něž ...
Jako Click fraud označujeme nekalé podvodné klikání za účelem poškození konkurence v rámci PPC reklamy.   Obsah Zničení konkurenceWeby třetích stranPraktikování click frauduBoj proti Click fraudu Zničení konkurence V praxi jde o cílené klikání na inzerát konkurence ...
CcTLD pochází z anglického „country code top-level domain“, v češtině mluvíme o kódu národní domény nejvyšší úrovně. Tento specifický kód následující za tečkou vlastní většina ze států, a dokonce i některé z ostrovů.   V praxi Název ...
Každý správce webových stránek, jejich autoři a v podstatě všichni, kdo zajišťují jejich chod, ať už do nich přispívají svým obsahem či obsah spravují, mají zájem na tom, aby to, co na svých webech poskytují, vyvolalo ...

C2G

C2G je zkratkou z anglického sousloví „citizen to government“ a popisuje komunikaci občanů směrem k jednotkám moderní státní správy, které se rozhodly využít moderních nástrojů pro komunikaci. Pojem je řazen jako podmnožina e-governemnetu, jelikož je v rámci ...

C2C

C2C je zkratkou z anglického „consumer to custumer“. Tento termín je používán k popisu vzájemné komunikace mezi dvěma a více koncovými zákazníky, většinou bez přímé účasti prodejce.   Obsah V praxiLegislativaPříklady C2C portálů V praxi V praxi ...
Jedná se o dva podobné pojmy z oblasti internetové reklamy, které se však mnohdy nesprávně zaměňují. Zatímco click rate označuje míru kliknutí, click through rate je mírou prokliku. Click rate Je to poměr počtu kliknutí na ...
Cílová stránka (nebo také cílová URL) je stránka webu, jejímž hlavním cílem je, aby se zde uživatel (návštěvník) změnil v zákazníka. Tím je myšleno, aby provedl akci, která úzce souvisí se zaměřením stránek (např. zakoupil nabízené zboží, ...
Cílová skupina (z angl. target group) je marketingový termín označující skupinu lidí, na kterou se má zaměřit naše oslovení při marketingové či reklamní kampani. Obsah Proč je důležité stanovit si cílovou skupinuJak si správně stanovit ...
Captcha je formou testování uživatele webu, zda se jedná o člověka, nebo o nějakého robota (software). Tento test obvykle nabídne uživateli: Zdeformovaný obrázek s textem, který je třeba přepsat do prázdného pole Jednoduchý početní příklad ...
Cache neboli mezipaměť obecně slouží ke zrychlování procesů při zpracování dat tím, že tato data přechodně uchovává na rychlejším médiu a umožňuje k nim přístup. Existuje jich celá řada, od hardwarových, softwarových až po webové Cache. ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>