fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Představuje mladé marketingové odvětví, přičemž jsou využívány charakteristické atributy nových médií. V dnešní době je digitální marketing brán jako součást komplexní marketingové komunikace. Při jeho aplikaci jsou využívány digitální nástroje neboli nová média.   Mezi ...
Direct mail je považován za hlavní nástroj při aplikování direct marketingu neboli přímého marketingu. Lze ho brát jako propagační záležitost, která je zaslána za pomoci pošty či distribuční sítě člověku, kterému prodejce chce nabídnout svůj ...
Direct marketing (v překladu jako Přímý marketing) je jedním ze způsobů marketingové komunikace, jehož úkolem je oslovování zákazníků pomocí přímých adresních oslovení, jakými jsou např. telefony, e-maily či osobní kontakt. Dalšími nástroji, které direct marketing ...
Drupal je v současnosti jeden z nejzajímavějších a nejmodernějších open source systémů s otevřeným kódem na správu obsahu na světě. V posledních letech se pozvolna proměňuje z klasického redakčního systému spíše na framework, na kterém ...
Duplicitním obsahem rozumíme obsah či informace, které jsou k dohledání ve stejné podobě nebo znění na různých webových stránkách (různých adresách URL). Tento materiál může mít různý formát – jedná se však většinou o text nebo ...
Počítače jako takové používají ke komunikaci čísla. Avšak kdybychom při každém hledání internetové stránky měli znát její přesnou IP adresu, bylo by velice těžké a téměř nemožné efektivně internet používat.   Tento problém za nás ...
DNS neboli Domain Name System vznikl jako prostředník mezi komunikací uživatele, který zadává doménová jména, a jazykem počítače, jímž jsou v tomto případě číselné IP adresy, které si běžný smrtelník není schopen zapamatovat, ale stroje s nimi ...
Dial-up je anglický pojem pro formu internetového připojení z oblasti informatiky, jenž vyjadřuje vytáčené připojení k internetu pomocí telefonní linky a modemu. Dial-up pracuje skrz veřejnou telefonní síť (PSTN) za použití již zmíněného modemu, jenž je zapojen ...
DHTML, neboli dynamické HTML, je výraz pro soubor nástrojů a jazyku. Kombinuje v sobě větší množství různých technologií současně. Propojuje společné využití HTML, JavaScriptu a kaskádových stylů (CSS), které byly stvořeny firmou Microsoft v rámci čtvrté ...
Pojem databáze představuje ve virtuálním světě jakousi kartotéku. Můžeme si jej představit jako klasické papírové pořadače v archivech, do kterých se ještě před rozmachem počítačů shromažďovaly veškeré dokumenty, které zde byly hierarchicky uspořádány, tříděny do různých ...
Duplikace konverzí pojednává jev, kdy všelijaké reklamní systémy tutéž konverzí sečte vícekrát. Můžeme se například pobavit o uživateli, který shání nějaký dárek přes internet. Navštíví váš web přes PPC reklamu v Google AdWords. Právě tam ...
Celým názvem „definice typu dokumentu“, do angličtiny přeloženo jako „document type definiton“. Je to důležitá součást jazyků: HTML XHTML XML dalších, které vychází z SGML Je to jakási předloha, obsahující soupis všech prvků, které se ...
V angličtině se s tímto pojmem můžeme setkat pod názvem: „breadcrums“ nebo „breadcrumb navigation“. Lze ji také popsat jako naši cestu po webu. Tato “cesta“ se většinou nachází v hlavičce webové stránky, pod názvem ji ...
Tento pojem můžeme volně přeložit jako „stránka přede dveřmi“. Můžeme se také setkat s názvy jako „bridge page“, „portal page“ nebo „gateway page“. Tato technika slouží k oklamání vyhledávačů. Je to stránka, jejímž hlavním cílem ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>