fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Gamifikace se řadí mezi nové formy marketingu, tedy všeobecně nová forma komunikace značek se zákazníkem. Spočívá v přenášení herních prvků mimo počítačové hry do reálného prostředí a je založená na interakci. Způsobů jak se s ...
GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel za účelem ochrany dat na světě. GDPR musí respektovat instituce, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje lidí žijících v Evropské ...
GUI (z anglického Graphical User Interface, tedy grafické uživatelské rozhraní) představuje způsob ovládání zařízení pomocí grafických prvků na obrazovce. Tyto prvky, např. ikony, menu, posuvníky, tlačítka apod., ovládá uživatel pomocí myši, klávesnice, touchpadu aj. Uživatel ...
Guerilla marketing je pojem s původem v 80. letech v USA. Označuje se tak netradiční, nápaditá až extravagantní kampaň, která se mimo jiné vyznačuje nízkými náklady na realizaci. Název odkazuje na guerillový boj, který se vyznačuje podobnými ...
GTPR (Google Toolbar PageRank) je nástroj Googlu pro určení přibližného PageRanku webových stránek (skutečný PageRank není zveřejňován, hrozila by totiž snaha ovlivňovat jeho pomocí výsledek vyhledávání). Vzhledem k tomu, že GTPR dosahuje hodnot od nuly do ...
Grafický manuál je soubor všech grafických prvků, jimiž se prezentuje společnost (produkt či značka), jejich přesných definic a pravidel pro jejich užívání. Obsahuje znázornění všech elementů používaných k interní i externí vizuální komunikaci, zejména podobu loga, ...
Google Chrome je v současné době nejrozšířenější volně dostupný webový prohlížeč. První verze byla vydaná v roce 2008, od té doby Chrome prodělal řadu změn a získal si značnou oblíbenost uživatelů. Charakteristiky a funkce Rozšíření: k dispozici jsou ...
Google bomba je výraz označující záměrné ovlivnění výsledků vyhledávače metodami SEO tak, aby na prvním místě v SERP uvedl zamýšlenou stránku. Cílem může být jednak propagace vlastních stránek, jednak (častěji) útok na stránky, které chce ...

G2G

Zkratka G2G (anglicky Government to Government) popisuje vzájemné vztahy a komunikaci jednotlivých orgánů veřejné správy mezi sebou. Druhým, širším významem tohoto termínu je označení komunikace, spolupráce a její koordinace či obchodování na mezinárodní úrovni (tedy ...
Globální menu je název pro hlavní menu nacházející se na domovské stránce webových stránek (alternativně ukotveno v horní části všech stránek webu nebo „sitewide“). Je to hlavní přehled, který obsahuje odkazy na hlavní kategorie webu. ...
Termín ghostwriting označuje psaní textů, obvykle odborných nebo uměleckých, bez nároku na přiznání autorských práv. Skutečný autor – ghostwriter – píše na objednávku pro zadavatele a sám zůstává v anonymitě. Podle zadání se liší podíl ghostwritera ...
Výrazem Gadgets (nebo Widgets) jsou označovány interaktivní internetové miniaplikace, které vypadají podobně jako banner a také jako bannery je najdeme obvykle na postranních panelech různých webových stránek. Gadgets umožňují návštěvníkovi různé formy interakce podle svého ...

G2C

Zkratka G2C (z anglického Government to Citizen) znamená v překladu „veřejná správa – občan“ a označuje vztahy a komunikaci mezi orgány veřejné správy a občany. G2C patří mezi základní modely e-government. Patří sem např. komunikace skrze ...

G2B

Zkratka G2B má původ v angličtině (Government to Bussiness) a popisuje obchodní vztahy a komunikaci mezi veřejnou správou a obchodníky (podniky). Jedná se o jeden z modelových vztahů e-governmentu. Cílem e-governmentu je usnadnit a zrychlit komunikaci ...
Společnost Google můžeme dnes již nazvat celosvětovým fenoménem. Má zastoupení po celém světě a poskytuje mnoho služeb. Tím nejvyužívanějším a nejznámějším dílem této společnosti je její fulltextový vyhledávač Google.   Zdá se to neuvěřitelné, ale ...
Je to další z algoritmů vytvořených kalifornskou společností, který má zlepšovat a zpohodlňovat vyhledávání v jeho vyhledávači   Google Panda analyzuje a poté vyhodnocuje obsah jednotlivých stránek, tedy to, zda je článek umístěný na webové stránce přínosný ...
Služba Google Analytics je klíčová pro ty, kdo spravují, vytvářejí či vlastní webové stránky. Prostřednictvím ní totiž můžeme monitorovat aktivitu vyvíjenou na našich stránkách skrze jejich uživatele.   Jako ostatní produkty od tohoto softwarového giganta, ...
Google Search Console je služba, která je určená vlastníkům webových stránek, kteří jejím prostřednictvím mohou sledovat přítomnost jejich webu ve výsledcích Google vyhledávače. Toto však neznamená, že bez registrace do této služby vyhledávač neregistruje danou ...
Google Penguin je algoritmus, kterým Google zjišťuje, které webové stránky porušují jím stanovená pravidla pro webmastery. Tyto nevyžádané stránky po jejich odhalení označí a je zde možnost, že je následně penalizuje. K hodnocení stránek je nejčastějším ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>