fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Co je hashtag vyplývá jednoduše z překladu. Je určen k označení konkrétních témat. Samotné slovo vzniklo spojením dvou výrazů z anglického jazyka: HASH – anglický výraz pro symbol křížku „#“. TAG – anglický výraz pro „značku“ či ...
Hoax je falešná zpráva, která se šíří po internetu či sociálních sítích lavinovým přeposíláním od důvěřivých uživatelů. Obsah Hoaxu většinou: Alarmuje Varování před domnělým nebezpečím Hraje na city Úpěnlivá prosba o pomoc, sbírka pro nemocné ...
Hlavní navigace (neboli základní) je součást téměř každého webu, popisuje jeho základní strukturu a informuje návštěvníka hned po příchodu, co všechno na webu nalezne. U menších webů mívá formu horizontální lišty v hlavičce. Pokud je web ...
Hlasová čtečka je program, který dokáže převést internetovou stránku na mluvené slovo, přečíst ji. Umožňuje tak návštěvu webu i zrakově postiženým uživatelům. Na tomto principu je založeno více technologií (třeba naopak přepis mluveného slova do ...
HTTPS je odnoží internetového protokolu, který využívá protokol HTTP rozšířený o protokol SSL nebo TLS. Je určen, podobně jako protokol HTTP, ze kterého vychází, ke komunikaci mezi serverem a aplikací prohlížeče, který používáme. Poslední písmeno ...
HTTP / Hypertext Transfer Protocol je formou internetového protokolu který slouží k výměně hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Výměna probíhá mezi serverem a aplikací prohlížeče. A jak vlastně protokol funguje? My, tedy uživatelé, pošleme na server ...
HTML neboli HyperText Markup Language, je značkovací jazyk, který je používán při vytváření webových stránek. Při vytváření stránek se využívá k vytvoření jakési kostry budoucího webu. Pokud si zkratku rozdělíme na dvě části, tak hypertext slouží ...
Heatmapa, česky jako „Teplotní mapa“, shromažďuje data o interakcích uživatelů pomocí myši na webové stránce a pak je přehledně zobrazuje díky odlišení jednotlivých barev. Při analýze webu můžeme Heatmapu definovat jako grafické zobrazení toho, jak ...
Termínem Homepage se označuje domovská neboli úvodní stránka webové prezentace. Je to to první, co návštěvník webu po jeho navštívení uvidí. Je to jakási křižovatka, která nás odkazuje na další části webu. Obzvláště ve světě ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>