fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Na otázku co je Internetový katalog by se dalo jednoduše odpovědět tak, že představuje logické uspořádání odkazů na konkrétní webové stránky, které jsou rozděleny do kategorií a ty se pak dále člení na samostatné subkategorie ...
Intranet je počítačová síť, která není na rozdíl od internetu veřejná, nýbrž soukromá, omezená na určitý počet uživatelů, lépe řečeno počítačů zesíťovaných v lokální síti vytvořené privátní IP adresou. Před neoprávněným vstupem lze síť chránit bránou ...
Instagram je sociální síť určená k sdílení obrázků (primárně mobilních fotografií) a videí. Historie Poprvé byla volně dostupná aplikace Instagram uvedena v App Store v roce 2010, o dva roky později v Google Play. Ihned po svém uvedení na ...
Influencer marketing je jednou z moderních forem marketingu využívající vlivu významné osobnosti na mínění jejích obdivovatelů. Firma dohodne spolupráci s influencerem, který má za úkol propagovat produkt před svou fanouškovskou základnou, čímž ho dostává do povědomí veřejnosti ...
Termín indirect marketing („nepřímý marketing“) označuje způsob distribuce a prodeje zboží nebo služeb, který se odehrává skrze zprostředkovatele. Na internetu se obvykle jedná o: nabízení produktů na různých portálech prodej ve spolupráci s externími e-shopy ...
Inbound marketing je souhrnné označení technik, které se v marketingu používají k získání spokojeného zákazníka, který nás ideálně doporučí dál. Nejde tedy o představování produktu popisem jeho parametrů, spíše o získání důvěry zákazníka v užitečnost produktu, který si ...
Informační architektura je obor, který spojuje umění a vědu. Pracuje s informacemi a zabývá se jejich pojmenováním, tříděním a vhodným uspořádáním tak, aby to pro uživatele bylo vždy co nejpřehlednější.   Informační architektura má 3 základní ...
Internet Protocol address neboli Internetová protokolová (IP) adresa je číselný kód, který má každý počítač pro komunikaci s ostatními počítači v síti. Každý počítač má svoje jedinečné číslo a slouží jako identifikátor mezi ostatními počítači a veškerými ...
Interní odkazy potkáváme téměř na každé webové stránce. Jedná se totiž o druh přesměrování do jiné části webu. Přesným opakem je tzv. externí odkaz, který nás přesune na úplně jiné webové stránky (jinou doménu).   ...
Internetový vyhledávač – nástroj, bez kterého si již dnešní serfování nedokážeme představit. V dnešní době jsou internetové vyhledávače buď přímo webovou stránkou nebo jsou vedeny jako webové aplikace. Jsou určeny k vyhledávání informací ale produktů nebo jiného ...
Internet si můžeme představit jako velmi složitou a nepředstavitelně rozlehlou celosvětovou síť počítačů a dalších přístrojů.  Každý přístroj má přitom své specifické označení – tzv. IP adresu.   Nejznámější službou, kterou internet poskytuje, je WWW ...
S infografikou se setkáváme dnes a denně. Potkáváme ji na každém kroku. Dnešní život si bez ní nelze představit. Je grafickou interpretací nějakého sdělení. Hlavní výhodou této interpretace je fakt, že grafické zpracování je snáze pochopitelné ...
Indexace je proces, během kterého dochází k zanalyzování a zařazení webové stránky do seznamu (tedy indexu) internetového vyhledávače. Toho poté využívá uživatel onoho internetového vyhledávače v situaci, kdy mu vyhledávač ze svých indexů naservíruje odkazy ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>