fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

KPI

KPI? Co to je nastiňuje již samotný překlad této zkratky. Anglický výraz „key performance indicators“ bývá česky uváděn jako „klíčové ukazatele výkonu“. Jedná se o parametry, kterými je možné kvantifikovat plnění podnikové vize. Jejich výběr ...
Kontextová navigace doplňuje hlavní navigaci webu. Tvoří ji systém odkazů na další sekce webu, které by návštěvníka mohly v souvislosti s jím zadaným dotazem zajímat. Odkazy mohou být umístěny přímo v textu nebo bývá jejich seznam připojen na konci ...
Výrazem Keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy) se označuje nepřirozené nadužívání klíčových slov v obsahu webové stránky. Klíčová slova nebo čísla jsou v takovém případě uváděna v seznamech, bez kontextu, nebo nepřirozeně často opakovaná v textu. Jedná se o ...
Konverzní poměr je číslo vyjadřující poměr celkového objemu návštěvníků webu vůči konverzím (situacím, kdy návštěvník udělal požadovanou akci). Zároveň se jedná o klíčovou metodiku měření výsledků internetového marketingu. Odkrývá slabá i silná místa webu, odhaluje ...
V obecném slova smyslu znamená konverze změnu, obrat. V internetovém marketingu se jedná o proces měnící status návštěvníka webu na zákazníka či uživatele. Je to činnost, při níž návštěvník (potenciální zákazník) vykoná akci, která je ...
Jedná se o metodu využití klíčových slov, při které se reklamy zobrazují v závislosti na obsahu webových stránek. Základem je shoda klíčových slov: ta jsou zastoupena v textu webové stránky, vedle něhož se objeví reklama, ...
Klíčová slova chápeme pro potřeby internetového marketingu jako výrazy ve funkci dotazů, které uživatelé zadávají do vyhledávačů (Google, Seznam aj.). Mohou být jednoslovné, můžou však sestávat i z kombinací několika slov, čísel nebo znaků.   ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>