fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Reporting nebo také hlášení je označení procesu, během kterého zhotovitel podává zadávajícímu přehledovou zprávu o průběhu a stavu dohodnutých aktivit či prací. Celý tento proces je většinou zautomatizovaný, jak v podobě reportu (struktura, obsah apod.), tak ...
RIA (Rich Internet Application), tedy v překladu tzv. bohaté internetové aplikace, jsou moderní internetové aplikace, s nimiž je možné pracovat online ve webovém prohlížeči. Díky jejich pokračujícímu vývoji nabízejí: stále komfortnější ovládání, interakci mezi RIA a uživatelem ...
Robots.txt je textový soubor, který předává robotům vyhledávačů informace o tom, co má na webové stránce povoleno procházet a indexovat, a co nikoli.   Jaké jsou důvody pro zakázání indexace? Ve většině případů k tomu nejsou ...
Rozlišení obrazovky či displeje je metrika, která udává maximální zobrazovací velikost, již je dané zařízení schopné zobrazit. Obsah V čem se měří?Historie a současnostCo na to webdesigneři? V čem se měří? Rozlišení je měřeno v tzv. pixelech (zkratka ...
Rychlost načítání (webové) stránky označuje parametr charakterizující dobu, za níž dojde k zobrazení celého jejího obsahu příchozímu návštěvníkovi (uživateli webu). Tento aspekt ovlivňuje především objem návštěvnosti i konverze, jelikož při pomalém načítání uživatel obvykle ztrácí trpělivost ...
RSS neboli Really Simple Syndicating (případně Rich Site Summary) je XML formát sloužící pro šíření webových obsahů. Ve své podstatě se jedná o dynamicky generovaný separátní virtuální dokument, který nabízí server k nahlédnutí pro speciální čtecí ...
ROI, neboli Return on Investments (návratnost investic) je jednou z důležitých popisných ekonomických veličin využívaných pro charakterizaci efektivity určité hospodářské činnosti. Hodnota ukazatele stanovuje zjednodušeně poměr mezi vynaloženými náklady a ziskem, který by měl být dosažen ...
Jako roboti jsou označovány specializované aplikace nebo programy, jejichž cílem je automatické procházení webových obsahů za specifickým účelem. Tím je nejčastěji tzv. indexace, již provádějí roboti vyhledávačů. Zjednodušeně se jedná o propojení webu s konkrétním typem ...
Responzivita designu webu je charakterizována jeho schopnosti optimálního zobrazení v různých typech prohlížečů a prohlížecích zařízení (PC, mobil, tablet) zohledňující především možnosti a parametry plochy užívaného zařízení. Responzivní design zvyšuje jeho přístupnost, jelikož odstraňuje překážky v získávání ...
Remarketing (nebo také retargeting) je speciálním typem marketingového nástroje virtuální propagace, který se zakládá na znovuzobrazování v minulosti prohlíženého obsahu na dalších platformách. Hlavním cílem kampaní využívajících tento koncept je udržet pozornost potenciálního zákazníka a v pravidelných ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>