fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Obecně je význam slova segmentace členění a členitost. Stejně tak tomu je v případě online marketingu či webdesignu. Je tak základním kamenem při vytváření cílů a strategie marketingové komunikace s jednotlivými cílovými skupinami. Obsah Jak to vypadá ...
Sémantika je nauka zabývající se významem a strukturou znaků, slov či větších úseků textu. Takto na něj nahlíží logika či lingvistika. Z programátorského pohledu jde o sémantiku kódu. Obsah Kde se s ní setkat?K čemu je důležitá?Na co ...
Pojem skenování stránky je způsob čtení, do kterého se pouští každý příchozí návštěvník na webu.   Jak to vypadá v praxi? Fakta ukazují, že průměrný návštěvník webu nečte informace na stránce nějak postupně. Naopak by se ...
Subdoménu můžeme vnímat jako rozšíření už existující domény, můžeme hovořit také o její specifikaci.  Rozdíl mezi doménou a subdoménou je takový, že na doméně se webové stránky přímo nachází – jsou zde uložené, kdežto subdoména ...
Jak již samotný název termínu vypovídá, jedná se o rozvržení webu. To je klíčové z několika důvodů. Co nejlépe a nejkvalitněji strukturovaný web usnadní uživatelům orientaci a tím pádem se na ní budou často a rádi ...
SSL neboli Secure Sockets Layer slouží ke komunikaci dvou či více stran s webovými servery. Při tom je využíván protokol HTTPS, který je zabezpečenou verzí protokolu HTTP. SSL je právě rozšíření protokolu HTTP.   Jeho výhodou ...
Tento termín je uživateli internetu vnímán veskrze negativně. Jedná se totiž o to, že do emailových schránek nám chodí nevyžádaný obsah, většinou za účelem reklamy. Ve své době se však mimo reklamní materiály šířily i ...
Jedná se o internetovou službu, která registrovaným uživatelům umožňuje tvorbu profilů, vytváření sítě kontaktů, vzájemnou komunikaci a sdílení informací či multimédií. Jednoduše řečeno tedy sociální sítě umožňují sdílet téměř cokoliv v podstatě okamžitě a mezi výrazně ...
Skript odkazuje na počítačový program či jeho fragment, který je napsaný formou kódu v některém z programovacích – skriptovacích jazyků a je uložen jako soubor. Jednoduše řečeno se jedná o souvislou sadu příkazů neboli naprogramovaný algoritmus, jehož ...
Sklik představuje uživatelsky pohodlný nástroj online marketingu, který umožňuje zobrazovat reklamní inzeráty ve výsledcích vyhledávání, a to s přesným zacílením na určité skupiny uživatelů. Tato služba, která byla poprvé spuštěna v roce 2006 a byla vyvinuta společností ...
Obecně lze tento termín chápat buď jako software, tedy program odpovídající na požadavky klientů, či jako hardware, tedy počítač, na kterém je daný program spuštěn. Jako „klienti“ jsou v tomto případě chápáni webové prohlížeče či softwaroví ...
Tato zkratka se dá v češtině vyjádřit jako tzv. stránka výsledků vyhledávání, což je seznam odkazů na různé weby, který se zobrazí jako odpověď na dotaz zadaný uživatelem do vyhledávače. Princip a praxe Kontrola pořadí konkrétního ...
Tímto Search Engine Optimization Friendly URL se rozumí adresa stránky, která v sobě obsahuje název, či hlavní klíčové slovo přímo charakterizují danou konkrétní stránku, na kterou odkazuje, čímž pozitivně ovlivňuje její úroveň optimalizace pro vyhledávače. Tato ...
SEM znamená marketing ve vyhledávačích. Je to jeden z nejefektivnějších nástrojů současné online reklamy, který umožňuje zvýšit dohledatelnost webové stránky.   Pod Search Engine Marketing lze zařadit především: SEO (Search Engine Optimization) - přizpůsobení obsahu ...
Tímto pojmem je označován digitální snímek zachycující aktuální obsah obrazovky počítače, který je následně možné uložit do počítače jako grafický soubor. Jak ho vytvořit? Způsob vytvoření screenshotu se odvíjí od používaného operačního systému, například ve ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>