fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Tag clouds je anglické označení pro uspořádání obsahu pomocí tagů (štítků, značek). Každý objekt obsahu, ať už jde o článek, fotografii či video, lze opatřit štítkem či vícerem. Laicky by se dalo říct, že jde ...
TLD, tedy Top Level Domains (česky jako „domény nejvyššího řádu“), jsou domény, které jsou umístěny v doménovém stromě nejvýše. Tyto domény se zapisují v adrese dokumentu vždy na konec. Například u www.něco.cz, je doména nejvyššího řádu - ...
Za tzv. typografické řeky označujeme souvislá bílá místa v textu, kterými se mimo jiné zabývá typografie. Tato bílá místa se táhnou i přes několik řádků pod sebou. Jak vznikají? Tento jev je čistě náhodný. Na jeho ...
Typografie je nauka zabývající se písmem, jeho výběrem, použitím a sazbou. Je také souborem pravidel, které napomáhají dosažení cíle. Někteří označují typografii nikoli pouze za nauku či metodu, ale také za umění, jak správně pracovat ...

TAG

Ve virtuální oblasti vnímáme pojem Tag (překládáme jako štítek či značka) ve dvou rovinách.   Při programování Jednak se využívá při tvorbě kódu HTML, kde je užíván k ohraničení různých elementů. Postupně si poté v tvorbě zkracujeme ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>