fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

W3C

W3C, tedy Mezinárodní webové konsorcium, je sdružení, které v roce 1994 založil Tim Berners-Lee. Právě ten se stal také předsedou konsorcia. Mezi stále členy patří několik stovek komerčních společností a také akademických organizací z celého světa. Čím ...

W4D

W4D, tedy manifest Dogma W4D, je iniciativa několika českých webdesignérů z roku 2002. Tedy doby, kdy teprve začaly objevovat pojmy jako je přístupnost či použitelnost webu. 13 pravidel ke kvalitě Vyústěním této iniciativy je manifest sestávající ...
Pojem Web 2.0 se používá pro označení etapy ve vývoji webu. V této etapě, na rozdíl od předchozí Web 1.0, kde byl obsah webových stránek pevný, je webový prostor věnovaný společné tvorbě obsahu a jeho sdílení. ...
Widget je většinou malý, obvykle personalizovaný, interaktivní prvek či aplikace.   Obsah Kde ho najdeme?K čemu slouží?Jakou mají podobu? Kde ho najdeme? Bývá součástí prostředí jednotlivých operačních systémů (Windows Vista, Mac apod.). Používají se také na ...
Za wireframe webu bychom mohli označit projektovou dokumentaci dané webové stránky. Jde tedy o návrh (model), který definuje funkci a obsah stránek. Také má vliv na samotné rozložení obsahu a funkčních prvků.   Obsah Jak ...
WYSIWYG (What You See Is What You Get), tedy volně přeloženo: Co vidíte, to dostanete. Jde o způsob, díky kterému jsou dokumenty editované v počítači vzhledově totožné s jejich vytištěnou verzí. Obsah EditoryPozitivaNegativa Editory Ve většině případů ...
Termín World Wide Web by se dal přeložit jako „celosvětová síť“. Jedná se o komplexní systém sdružující služby provozované v internetové síti.   Obsah Používání zkratky WWWPrincip WWWHistorie Používání zkratky WWW Ačkoliv používání zkratky WWW v dnešní ...
WordPress je nejvyužívanějším redakčním systémem na světě. Slouží jako nástroj pro vytváření a správu webových stránek a je vyvíjen jako open source systém pod bezplatnou licencí GNU GPL. Vznikl v roce 2001 jako odpověď party nadšenců ...
Webový formulář umožňuje uživateli skrze grafické rozhraní prohlížeče zadávat data, která jsou následně odeslána na příslušný server ke zpracování. Může se jednat například o registrační stránky pro vložení osobních údajů, online objednávky nebo dotazníky spokojenosti. ...
Webová stránka je dokument, který je uživatelům dostupný k přečtení prostřednictvím internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, zpravidla v rámci World Wide Webu (WWW). Data jsou prezentována ve formě hypertextu, jehož kód je vytvořen pomocí značkovacího ...
Webová šablona je zjednodušeně řečeno grafická forma, v jaké se bude obsah webových stránek zobrazovat. Sestává ze dvou hlavních částí – HTML kódu, který definuje celou konstrukci stránek, jejich schéma a rozložení prvků, a CSS kódu, ...
Webová analytika je souhrn úkonů sloužících k analýze webových stránek, zejména pro potřeby SEO a zlepšování jejich efektivity.   Analyzované informace a jejich využití Hlavním předmětem sledování je zpravidla chování zákazníka a s tím související veličiny, jako ...
Hosting neboli webhosting je placená služba, která se týká pronájmu místa na serveru, který je napojen na internet a slouží většinou k tomu, abychom zde umístili webové prezentace. Je to jakýsi datový prostor na tomto serveru, ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>