fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

  CO JE TO ELEMENT

  CO JE TO ELEMENT

  Element je v informatice možné označit za základní stavební jednotku zdrojového kódu webové stránky či aplikace. Dokument, ve kterém se tyto stránky píší, je ve formátu HTML či XHTML. Každý element je tvořen tzv. tagem, který je často doplněn o atribut či vícero atributů. Součástí bývá téměř vždy část, která se reálně zobrazí při načtení stránky, například text či obrázek.

   

  Jak to vypadá v praxi?

  Pojďme si to rozebrat na jednoduchém příkladu:

  <p class="pozdravení">Dobrý den!</p>

  • Na začátku a konci jde rozeznat tag, který element otevírá: <p> a také uzavírací tag: </p> Společně jej takto vymezují. Konkrétně je <p> značkou pro odstavec.
  • Součástí úvodního tagu je také atribut class="pozdravení", který stanovuje třídu "pozdravení". Konkrétně je class třída pro CSS selekci.
  • Mezi otevíracím a uzavíracím tagem se také nachází samotný viditelný obsah, tedy text: Dobrý den!

   

  Jednotlivé elementy se navíc dají vkládat do dalších, tzv. nadřazených elementů a vzniká tak struktura připomínající větvení stromu, tedy objektový model dokumentu (DOM), se kterým lze dále pracovat za pomocí technologie DHTML.

   

  Párové a nepárové tagy

  Starší z jazyků (HTML) rozlišuje párové tagy, tedy například zmíněný <p></p>, a nepárové tagy, například <br> (tag pro zalomení řádku). Naproti tomu jazyk XHTML sjednotil veškeré elementy na párové. De facto tím přikázal, že každý musí být uzavřený: <br></br>, ale zároveň u prázdných umožnil zkrácený zápis jedním tagem: <br />

   

  Tři základní skupiny elementů:

  • Blokové
   • Vždy začínají a končí novým řádkem. Zbylý obsah posouvají pod ně. Do této skupiny patří například zmíněný element uzavřený do tagů <p> a </p>
  • Inline
   • Je naopak možné volně vkládat do příslušného řádku. Stanovují pouze charakteristiku vloženého obsahu, například textu. Do této skupiny patří například <strong>
  • Nahrazované
   • Jsou při zobrazení stránky či aplikace nahrazeny daným obsahem, například videem či obrázkem. Do této skupiny patří například <img>

  Maksym Kovryhin

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >