NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

  CO JE TO FIREWALL

  CO JE TO FIREWALL

  Ve světě internetu je součástí každodenního života komunikace a předávání dat mezi několika zařízeními prostřednictvím sítě. Firewall slouží ke kontrole této komunikace mezi různými sítěmi, které se mohou lišit tím, do jaké míry jsou zabezpečeny a jak důvěryhodně vystupují.

   

  Tento proces fungoval tak, že systém se snažil získat informace o zdrojích, odkud data putovala a samozřejmě také informace o místě, kde data končila – tedy zdrojové a cílové adresy IP. Dnešní, modernější firewally, však zvládnou mnohem více úkonů, když monitorují informace jako stav připojení, analýzu protokolů apod.

   

  Během svého vývoje prošly čtyřmi fázemi/kategoriemi:

  • Paketové filtry
   • Jsou vůbec první formou firewallů. Dnes se používají v případě, kdy si zdroj dat a jeho cílová destinace předávají soubory, které jsou důvěryhodné ve smyslu absence hrozby infekce, např. virem v těchto datech. Jeho výhodou je totiž velká rychlost, avšak na bezpečnost si moc nepotrpí.
  • Aplikační brány
   • Známé též pod názvem Proxy. Zatímco v předchozím případě probíhá komunikace mezi zdrojem, který data zasílá a jejich příjemcem napřímo, zde tomu tak není. Aplikační brána je jakási třetí strana nebo prostředník mezi odesílatelem a příjemcem. Výhodou těchto algoritmů je dobrá úroveň zabezpečení, nevýhodou je pomalejší zpracování souborů.
  • Stavové paketové filtry
   • Fungují podobně jako paketové filtry, ale zjednodušeně můžeme říci, že jsou vylepšené, či lépe monitorují situaci. Je zde klíčový tzv. rozhodovací proces, kde se program rozhodne o tom, zda spojení povolí či nepovolí. Výhodou je velká rychlost, protože již jednou povolené spojení si zapamatuje, a tudíž ho okamžitě bez rozhodování povolí, nemají však takovou úroveň bezpečnosti jako aplikační brány.
  • Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů s možností propojení s IDS
   • Toto jsou nejvyspělejší formy firewallů. Vedle poskytování propojení mezi dvěma či více stranami také mohou fungovat jako antiviry v tomto prostředí, kdy dokáží odhalovat útoky různé povahy, na první pohled i takové, které spolu vzájemně nemusí souviset. Jejich nevýhodou je paradoxně složitost, kdy díky rozsáhlosti kódu jsou terčem k tomu, aby se do nich někdo nepovolaný vložil, kód změnil a systém zneužil.

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >