NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

  CO JE TO MARKETINGOVÝ MIX

  CO JE TO MARKETINGOVÝ MIX

  Termín marketingový mix označuje soubor nástrojů, prostředků a postupů vybraných k dosažení stanovených marketingových cílů. Je to součást marketingové taktiky, sestavuje se před začátkem marketingových aktivit, ale až po stanovení cílů (tedy po určení strategie). Jednoduše řečeno jde o seznam propagačních aktivit, kterými bude daný produkt nebo služba podporován, aby dosáhl na trhu úspěchu.

  Velkou roli hraje v internetovém marketingu propagace, proto tvoří základ marketingového mixu webová prezentace, dále online reklama, email a viral marketing, link building a další nástroje a metody.

  Marketingový mix je potřeba průběžně přizpůsobovat situaci na trhu, změnám v sortimentu a aktualizovaným cílům. Pokud se změní marketingový plán, musí se přizpůsobit i jednotlivé složky mixu tak, aby dohromady dávaly smysl. Hodnocení úspěšnosti a návratnosti jednotlivých prostředků v mixu není ale vždy úplně jednoduché.

  Běžně se používá čtyřsložkový model, tzv. koncept 4P: product, price, place, promotion (produkt, cena, distribuce, propagace). V internetovém marketingu se používá webový marketingový mix 4S:

  • Scope (strategie): začlenění internetové propagace do klasické propagace firmy
  • Site (www stránky): návrh a provoz webových stránek firmy
  • Synergy (synergie): propojit aktivity na internetu s ostatními možnostmi firmy
  • Systém (systémy): technologie používané k zajištění chodu webu

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >