fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Linkbuilding - Budování Zpětných Odkazů

  • PR ČLÁNKY
  • NÁKUP ODKAZŮ
  • SATELITNÍ MINIWEBY
  • BROKEN LINKBUILDING
  • CROWD MARKETING
  • KATALOGY

 

VYTVOŘÍME VÁM HUSTOU SÍŤ KVALITNÍCH ZPĚTNÝCH ODKAZŮ

RŮZMANITÝ ODKAZOVÝ PROFIL

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ ODKAZUJÍCÍ DOMÉNY S VYSOKOU TÉMATICKOU RELEVANCÍ

Linkbuilding v českém jazyce znamená budování zpětných odkazů, které je jednou z hlavních metod zvyšování návštěvnosti webových stránek. Jde o součást SEO, konkrétněji o takzvaný „Off-page“ (vnější) faktor, který kromě návštěvnosti ovlivňuje také umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

Zaujmout autoritní postavení na internetu zabere mnoho času, peněz a úsilí. I když to může znít trochu nepřirozeně, sebelepší firma a produkt nejsou garancí úspěšného online podnikání. Dokonce ani skvěle provedená vnitřní optimalizace webu nemusí znamenat nic bez cest vedoucích na váš web.

Mít optimalizovaný web je pouze částečný úspěch, který je nutno podpořit kontinuálním umisťováním různorodých aktivních zpětných odkazů směřujících na váš web.

 

Linkbuilding - Jak budujeme zpětné odkazy:

 

Záleží na tom, kde a jak na svůj web odkazuji?

Není odkaz, jako odkaz! Za umístění zpětného odkazu můžete zaplatit desítky tisíc korun, nebo také vůbec nic. Odkazy na komerční web mohou být lidmi vnímány jako reklama, a proto by si mohl leckdo myslet, že je za ně tím pádem nutné platit peníze. Existuje však celá řada typů webů, které umožňují bezplatné umístění jakéhokoli odkazu.

V ideálním případě za vás dělají částečný linkbulding například vaši stávající či potenciální zákazníci tím, že sami od sebe sdílejí informace o vás a vašem produktu. Je ovšem více než jasné, že se do takovéto fáze nelze dostat náhodou, a proto je nutné tento pomyslný motor ručně nastartovat.

Kromě toho, že zpětné odkazy vodí lidi na váš web, také čerpají vašemu webu určitou pomyslnou sílu ze stránek, na kterých se odkaz vyskytuje. Právě tato abstraktní síla má veliký vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání, pokud se jedná o odkazy vedoucí z velmi autoritních, tematicky relevantních webů.

Některé druhy online podnikání (webové stránky) je vhodné propagovat pomocí zpětných odkazů kdekoli. Jiné se však uchytí pouze na specifických místech. Vše je dáno pohybem cílové skupiny na internetu. Jak bylo již řečeno, vzhledem k tomu, že se za některé zpětné odkazy platí nemalé peníze, je vhodné vše důkladně naplánovat a vědět, jak určit hodnotu odkazu vedoucího z konkrétního webu, a tedy i jeho adekvátní cenu.

 

Vliv zpětných odkazů na růst pozic ve vyhledávání

K přenosu síly přechází nejen mezi jednotlivými doménami, které na sebe odkazují, ale také mezi jednotlivými podstránkami každé domény pomocí vnitřního odkazování.

Veškerá síla domény vychází z hlavní stránky, která se po jejích dalších jednotlivých podstránkách rozprostírá velice jednoduchým způsobem. Vše funguje na principu odkazování a dělení síly na půl.

Nezáleží tedy pouze na počtu zpětných odkazů, ale především na povaze a síle konkrétní stránky webu, kde se váš odkaz nachází. Stránkou přitom v tomto případě není myšlena doména jako celek (web), ale konkrétní místo - hlavní strana/rubrika/podstránka apod. Každá z nich má jiný objem síly.

 

Rizika tvorby zpětných odkazů

K přenosu této pomyslné váhy/síly nedochází obousměrně. Umístíte-li na odkaz na vaše webové stránky na jiném webu, posílíte tím pouze váš web, nikoli web, kam jste odkaz umístili.

Výměna odkazů

To je důvodem, proč některé weby (například katalogy) vyžadují tzv. výměnu odkazů formou umístění loga se zabudovaným odkazem. Určitou sílu získáte (jste v katalogu), ale také předáte (máte na webu odkaz na katalog).

Je otázkou, zdali se vám takový kompromis vyplatí. Přistoupit na výměnu odkazů se vyplácí pouze s autoritními, silnými weby, tematicky relevantními weby s neposkvrněnou historií, které vám předají přinejmenším stejně síly, jako vy předáte jim. V opačném případě můžete výměnou odkazů váš web naopak degradovat.

Penalizace - spam se nevyplácí

Vytvářet či nakupovat obrovské množství odkazů na všech možných webech bez rozmyslu není řešením. Všechno má svá pravidla a budování zpětných odkazů není výjimkou.

Vyhledávače berou v potaz nejen celkový počet zpětných odkazů a jejich sílu, ale také tempo jejich růstu. Veliké množství odkazů vytvořených ze stále se opakujícího klíčového slova je taktéž problém.

Prevencí proti nepřirozeně velikému tempu vzniku zpětných odkazů, v rámci zachování rovnováhy, jsou penalizace internetovými vyhledávači. Ty dokáží váš web dočasně či permanentně pokutovat formou razantní degradace pozic ve výsledcích vyhledávání, nebo jej z vyhledávání zcela vyřadit.

Stejně tak je tomu i s tematikou. Každý web zaujímá tematický status a vyhledávače s ním počítají. Pokud na váš web odkazují tematicky odlišné weby, vyhledávače tuto skutečnost opět vyhodnotí jako nepřirozenou.

 

Začněte s námi budovat kvalitní zpětné odkazy pro rychlý růst pozic ve vyhledávání!

ZA ZEPTÁNÍ NIC NEDÁTE!

Pokud chcete poradit, něco vám není jasné, anebo již máte představu o svém projektu, dejte nám vědět. Jakmile zadáte svůj email do boxíku, nebudete na odpověď čekat dlouho!

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>