Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov

Existuje celá řada Online Marketingových / SEO / Content Marketingových a jiných agentur, které se analýzou klíčových slov zabývají a jejich práce má často velice rozdílnou úroveň.
Informace níže uvedené vám napoví, jak můžete analýzu klíčových provést sami, a jakou práci byste měli očekávat od SEO konzultanta.

 

Analýza Klíčových Slov – O co tedy jde?

Výsledkem analýzy klíčových slov je dokument obsahující všechna slova a slovní spojení, podle kterých vaši potenciální zákazníci hledají na internetu váš produkt či službu nebo se ptají na jejich výhody, atributy atd.

Může být poměrně stručný, jedná-li se o analýzu pro nějaký mikroweb, landing page či pouze jednu produktovou stránku na webu, ale zrovna tak může být i velmi rozsáhlý v případě, že děláte analýzu pro velký projekt s mnoha odlišnými produkty a službami.

Obsahuje také informace o objemu průměrného měsíčního vyhledávání (kolikrát do měsíce lidé zadají ono slovo / frázi do vyhledávače), které je možné s vyšší přesností zjistit například pomocí Plánovače klíčových slov na Google AdWords.

Je v něm možné nejen zjišťovat objem vyhledávanosti vámi zadaných klíčových slov, ale také nechat Google vyhledat všechny ostatní podobné dotazy.

Projděte celý seznam navržených slov a přidávejte si do vašeho seznamu všechna, která jsou pro vás relevantní.

Jakmile jste hotovi, zkuste všechna jednotlivá slova postupně zadávat v Anonymním režimu (Google chrome) do vyhledávání a pokaždé scrollujte na konec první stránky výsledků, kde se nachází tipy na další související dotazy.

V neposlední řade je vhodné prozkoumat, jak konkrétní stránku služby / produktu koncipuje vaše konkurence a s jakými klíčovými slovy operují. Jednak můžete najít nějaká, která vám doposud unikaly, ale také díky tomu dokážete odhadnout, pro jaká klíčová slova má vaše konkurence silný či slabý obsah a tedy, kde byste měli šanci obsadit slušné pozice s minimálním úsilím a naopak.

 

K čemu taková analýza slouží – co s výsledkem?

Abyste se s vaším webem mohli dostat na přední pozice vyhledávání, musíte mít pro každý váš produkt či službu samostatnou stránku optimalizovanou pro dotazy, kterými lidé tento produkt / službu hledají.

Důvodem oddělených stránek pro každou skupinu specifických dotazů není pouze estetika, logičtější uživatelské prostředí a vyšší konverze, ale také samotný růst pozic ve vyhledávání.

Čím více budete mít na webu samostatných stránek s unikátním, úzce zaměřeným obsahem, tím lepších pozic dosáhnete pro související skupinu klíčových slov.

Pokud by byly vaše dílčí stránky na webu směsicí více odlišných tématik, kde se prolínají navzájem nesouvisející klíčová slova (názvy mezi sebou odlišných produktů, služeb…) odradí to nejen návštěvníky kvůli své nelogičnosti a nepřehlednosti, ale i samotný Google bot pochopí, že zde něco nesedí – buď že se na webu šetřilo sloučením několika stránek v jednu, nebo že jejich provozovatelé nejsou příliš adekvátní. Výsledkem jsou špatné pozice.

Právě pomocí analýzy klíčových slov dokážete s určitostí zjistit, kolik bude váš web vyžadovat samostatných stránek. Zjistíte, která slova jsou pro váš produkt relevantní a získáte také povědomí o vaší konkurenci, což vám může mimo jiné přinést i určitou inspiraci pro tvorbu dalšího obsahu.

To všechno vám do budoucna pomůže stanovit co nejlepší strategii pro celý váš projekt a rovněž vás správně nasměruje ve vaší další práci. Můžete pak také lépe odhadnout i přibližný objem nutných investic (tvorba obsahu, optimalizace webu, linkbuilding).

Častokrát se nestačíte udivovat nad tím, jakými dotazy se lidé na váš produkt mohou ptát a sami byste je nebyli schopni vymyslet ani ve snu.

Díky informacím o měsíčním objemu vyhledávání (AdWords) pochopíte, jak lidé skutečně hledají váš produkt a která ze synonymních variant dotazů je nejvíce populární – a tedy, které klíčové slovo ve skupině bude tím hlavním, které vložíte do nadpisů, meta tagů, do URL a ze kterého budete odkazovat v PR článcích apod. (pokud záměrně nechcete cílit na nějakou méně konkurenční alternativu).

 

Segmentace Klíčových Slov – Jak navrhnout strukturu webu?

Právě segmentací klíčových slov do jednotlivých skupin můžete získat důležité podklady pro budoucí rozvoj či restrukturalizaci vašich stránek a také pro práci s obsahovým marketingem a nakonec i pro linkbuilding.

Všechny nalezené relevantní dotazy rozdělte do skupin. Každá skupina by měla obsahovat navzájem synonymní klíčová slova.

Každá tato skupina klíčových slov bude představovat jednu vaši samostatnou stránku na webu.

Čím větší guláš diverzních dotazů ve skupině máte, tím hůře. Vaší snahou by mělo být postupně vše třídit – teprve po určité chvíli si všimnete, jaké dotazy se vám opakují častěji v podobných tvarech, a tedy pochopíte, že by měly být pospolu a pokud mají dohromady slušný objem vyhledávání, že by si zasloužily i svoji vlastní stránku na vašem webu pro snazší dosažení lepší pozic.

Nejprve vám vznikne prvních pár velkých skupin. Pak si ale všimnete, že nějakou skupinu by šlo rozdělit na půl, protože tím vzniknou dvě o to více specifičtější skupiny (Např. každá s trochu odlišných atributem). A takto pokračujete dál až do chvíle, kdy jste mírou relevance spokojeni.

Každá stránka navíc také představuje čas a peníze. Na každé stránce je nutné mít alespoň nějaký neduplicitní textový obsah o minimální délce 1NS, správně optimalizovaný pro zvolená klíčová slova.

Zároveň platí, že čím více stránek pro dílčí dotazy máte, tím vyšší šance lepších pozic. Kam až budete ochotní zajít je čistě na vás.

Některé weby mohou mít samostatnou stránku dokonce i pro úplně každé jednotlivé klíčové slovo zvlášť – v podstatě tedy mají pro ten samý produkt místo jedné například 5 nebo 10 samostatných stránek. Obecně vzato má takový web velmi slušnou šanci zaujmout dobré pozice pro všechny tyto dotazy, než jeho konkurence, která má pro všechny tyto dotazy pouze jednu společnou stránku.

Přemýšlíte, jak je na tom váš web z hlediska klíčových slov a SEO obecně?

Za základní SEO analýzu, konzultaci a nabídku u nás neplatíte ani korunu!

Kdy je vhodné udělat analýzu klíčových slov?

Analýza klíčových slov je něco, čím byste se v každém případě měli zabývat hned na samém počátku tvorby webových stránek. Jde-li vám o to, aby měl váš web dlouhodobě co nejvyšší návštěvnost, musíte celou jeho strukturu podřídit právě klíčovým slovům a k jejich opětovné analýze se vracet v případě všech změn v trendech vyhledávání na internetu, změnám vašeho produktu nebo sezónním výkyvům apod.

Pokud jste analýzu z jakéhokoliv důvodu neučinili, je pořád lepší udělat jí pozdě nežli vůbec.

Vyhledávače sice rozumí souvislostem a pochopí téma vašeho obsahu i bez ikonického výskytu klíčových slov, ale jaký to bude mít ve výsledku vliv na pozice je pokaždé zcela individuální. Především jde o to, s kým o pozice soupeříte. Pokud má vaše konkurence (hlavně všichni na první stránce vyhledávání) veliký, originální obsah důkladně optimalizovaný o klíčová slova, budete se meset snažit o to více.


Fakta – Na co je důležité myslet?

Nastavit nějakou stránku pro klíčové slovo neznamená jej pouze vložit do hlavního nadpisu textu nebo článku.

V první řadě je potřeba zmínit, že ve většině případů nenastavujete stránku pouze na jedno (nejzadávanější) klíčové slovo, ale na celou skupinu klíčových slov se synonymním významem. Lidé se na ten samý produkt mohou ptát hned několika různými způsoby a vaším cílem je pokrýt (pokud možno) úplně všechny.

Tím je myšleno, že by se každé klíčové slovo (ze skupiny synonymních klíč. slov) mělo na stránce objevit alespoň jednou v textu, pokud pro něj chcete cíleně budovat pozici.

Není to tedy pouze o nalezení nejzadávanějšího relevantního klíč. slova, ale také o nalezení všech ostatních, která svým průměrným měsíčním vyhledáváním dohromady mohou často předběhnout i to hlavní.

Pokud vaši stránku optimalizujete pouze pro jeden jediný dotaz a ignorujete všechny ostatní méně vyhledávaná synonyma, připravujete se o značnou část návštěvnosti, protože vaše stránka bude mít pro tyto synonymní dotazy horší pozici ve vyhledávání kvůli jejich absenci na vaší stránce.

Je důležité vědět, že data týkající se hledanosti konkrétních slov či slovních spojení, jsou ve skutečnosti jen odhady stanovené za nějaký delší časový úsek a nejedná se tedy o přesná čísla. Navíc jde o 1 rok starou statistiku – Google AdWords vždy ukazuje takovým objem průměrného vyhledávání, jaký byl minulý rok stejného měsíce.

Kromě toho, pokud máte pouze pasivní účet na AdWordsu bez vloženého budgetu na PPC kampaně, údaje o vyhledávanosti jen orientačně (například 10-100 měsíčně). V případě nízkofrekvenčních dotazů vám takový údaj neřekl prakticky nic – zejména, pokud chcete zjistit, který ze skupiny synonymních klíč. slov je ten nejfrekventovanější.

Placený AdWords poskytuje údaje zaokrouhlené na desítky (například 770). Nic relevantnějšího, než takovýto údaj o vyhledávanosti od Googlu, nenajdete.

Objem vyhledávání je ale pouze jedním kritériem – jde o jakousi předpověď. Je potřeba myslet na to, že pokud se s vaší stránkou nedostanete na první stránku výsledků vyhledávání – tedy před vaše hlavní konkurenty nebo blízko k nim – pak počítejte pouze s velmi malým zlomkem tohoto teoretického čísla.

Právě z tohoto důvodu je někdy daleko přínosnější vaše stránky záměrně nastavit na méně konkurenční klíčová slova, pro která nemá vaše konkurence dobré pozice nebo na ně necílí vůbec. Průměrné měsíční vyhledávání sice mohou mít nižší, ale pokud se vám pro ně podaří dostat na první stránku výsledků vyhledávání, výsledný efekt se obvykle vyplatí. Zejména, pokud jde o nový web nebo nemáte dostatek financí pro boj s vašimi konkurenty.

Ta nejhledanější slova bývají často poměrně obecného charakteru, a tudíž data o jejich hledanosti nemusí být právě pro váš web tím nejpodstatnějším ukazatelem. Z toho vyplývá, že kvalitní SEO nelze budovat pouze na vysoké hledanosti klíčových slov. Dobře udělaná analýza musí kromě četnosti hledání zohlednit i jejich relevanci a úroveň konkurence (tedy obtížnosti bojovat s ní o pozice).


Relevance

O co se jedná? Zkuste přemýšlet, proč někdo dané slovo do vyhledávače vůbec zadal a co tedy konkrétně hledá. Může ho nabídka na vašem webu skutečně uspokojit?

Pokud váš web nastavíte na velmi obecné dotazy s velmi vysokou vyhledávaností, ale bez nezbytných určujících atributů, výsledek bude horší, než byste možná očekávali.

Řekněme, že prodáváte sportovní boty a vaším zvoleným klíčovým slovem byly pouze „boty“ nebo třeba „obuv“. V tom případě to pro vás nejsou slova dostatečně relevantní.

Ptáte se proč?

Přijdou-li na váš web lidé přes dotaz, který není 100% relevantní s vaším produktem nebo jen částečně, znamená to, že z vašeho webu stejnou rychlostí také odejdou a tím vám mohou zásadním způsobem degradovat průměrnou dobu, kterou lidé tráví na vaší stránce.

Průměrná doba pobytu člověka na stránce je pro vyhledávač velmi důležitou hodnotou – pokud bude vaše skóre nízké, propadnete se v pozicích velmi rychle do ztracena.

Nemluvě o ztrátě času a financí pro vybudování pozic pro tyto špatně zvolené dotazy.


Vliv Klíčových Slov na Konverzi

Dalším důležitým faktorem je tzv. konverzní potenciál a s ním vám kromě vlastního rozumu mohou pomoci i data z Google Analytics. Jde o to, že čím obecnějšího charakteru je hledané slovo, tím větší je pravděpodobnost, že hledající se ještě zcela přesně nerozhodl, co konkrétně chce a možnost, že tedy nakoupí právě u vás, je o to menší.

Za konverznější lze tedy považovat tzv. „longtailové“ neboli velmi specifikované dotazy. Ten, kdo je do vyhledávání zadá, přesně ví, co chce a vy mu přesně onu věc nabízíte celou jednu samostatnou stránku


Co vám při analýze pomůže?

Excel

Bez něj to prostě nejde. Všechno si od začátku piště včetně poznámek o tom, jak je na tom konkurence právě pro ono klíčové slovo apod.


Open Refine

V porovnání s klasickým tabulkovým editorem má Open Refine celou řadu skvělých a užitečných funkcí i pro hledání klíčových slov. Především nabízí velmi rychlou práci s velkými objemy dat, což je záležitost, kterou nejvíce oceníte právě při analýzách klíčových slov zejména u větších projektů. Snadněji se v něm pracuje s tzv. regulárními výrazy a v neposlední řadě také archivuje historii vaší práce, což vám přijde vhod ve chvíli, kdy něco pokazíte nebo zapomenete a potřebujete se vrátit zpět.

Celá řada servisních a klasifikačních úkonů se v tabulce daného projektu může opakovat a vy byste byli nuceni vše provádět znovu a znovu. Totožné úkony lze rovněž provádět u různých projektů a právě Open Refine vám umožňuje vytvářet šablony scriptů, kterými si značně usnadníte práci. Co by vám trvalo třeba hodinu, zvládnete s pomocí tohoto nástroje v řádu minut.


Rozhoďte sítě!

Analýza klíčových slov není nijak zvlášť složitá záležitost. Poradit by si s ní měl každý počítačově gramotný jedinec a určitým negativem tak může být jen její značná časová náročnost. Pokud však berete návštěvnost skrze vyhledávače vážně, bez důkladně provedené analýzy vám mezi prsty může protékat hodně peněz.

Zkuste se zeptat jiných podnikatelů ve vašem okruhu, možná mají svá doporučení. Jinak je vaším přítelem internet. Pokud se stránka odborníka na SEO sama o sobě umísťuje vysoko, může to být dobré znamení, že ví, co dělá. Můžete také navštívit nějakou SEO konferenci nebo akci a zkusit se zeptat osobně.
Můžete si samozřejmě vybrat obojí, ale SEO je perfektní pro dlouhodobé výsledky, zatímco Google Ads vám umožní zvýšit viditelnost vašich stránek téměř okamžitě, i když za vyšší cenu.
Obecně platí, že kratší adresy URL poskytují lepší výsledky SEO než delší, které mohou být matoucí – zejména ty, které obsahují pouze řadu náhodných znaků, písmen a čísel.
Nejprve se podívejte na klíčová slova, na která vaši konkurenti cílí. Jakých pozic se jim podařilo dosáhnout a jak? Nezapomeňte se také podívat na jejich odkazový profil a aktivitu na sociálních sítích. Poskytují na svých stránkách kvalitní obsah? Jak je jejich web strukturován? Je dobře zabezpečen? Načítá se správně? Všechny tyto věci mají na SEO vliv.
Můžete využít nástrojů, jako jsou Google Trends, ale nezapomeňte se také dobře podívat na své konkurenty, zdroje jejich návštěvnosti a v neposlední řadě provést průzkum klíčových slov se zaměřením na dlouhá klíčová slova. U těch je totiž konkurence obecně nižší.

Analýza klíčových slov

Uděláme pro vás hlubokou analýzu klíčových slov a pomůžeme vám s návrhem adekvátní struktury vašeho webu!

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon