Jak na linkbuilding v rámci SEO v roce 2024

50+1 způsob efektivního budování zpětných odkazů

Jedním z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o umístění konkrétní stránky ve výsledcích vyhledávačů jsou zpětné odkazy.

Bez nich by byla práce algoritmů Googlu jen těžko představitelná.

Zpětné odkazy slouží nejen k přechodu z jedné stránky na druhou, ale zároveň mohou být i ukazatelem jejich hodnoty a relevance.

Jak na linkbuilding image 78
Čemu vás tento návod naučí
 • Kapitola 1 – Nejdůležitější ON PAGE aktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 2 – Nejdůležitější OFF PAGE faktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 3Základní SEO analýza webu – сo je potřeba zkontrolovat před další SEO prací
 • Kapitola 4 – Jak správně dělat analýzu klíčových slov
 • Kapitola 5Jak vytvářet obsah pro vaše prospektivní klienty
 • Kapitola 6 – Jak nastavit a optimalizovat váš profil na Google My Business
 • Kapitola 7 – Jak vyčnívat nad ostatní v rámci lokálního vyhledávání
 • Kapitola 8 – Jak na linkbuilding, který nepovede k penalizaci vašich stránek
 • Kapitola 9 – Jak na SEO pro e-shopy aneb e-commerce SEO.
 • Kapitola 11Jak měřit úspěch SEO, i když nejste statistik
 • Kapitola 12 – Jaké SEO služby využít pro zvýšení vašich prodejů

Náš návod, jak na linkbuilding, vás provede různými metodami a strategiemi zaměřenými právě na budování zpětných odkazů. Některé z nich jsou jednoduché a rychle proveditelné. Další pak vyžadují více času a energie, zato vám přinesou velkou odměnu!

Ještě předím se ale na problematiku linkbuildingu podíváme z širšího hlediska.

Vysvětlíme si, o co se jedná a proč by měl linkbuildingu skutečně věnovat pozornost každý, kdo chce zviditelnit svůj blog, web, nebo usiluje třeba o propagaci e-shopu na internetu.

Pojďme na to!

Obsah

Linkbuilding. Co to je a jaké má v SEO místo

Linkbuilding Hradec Králové

Obecně řečeno je linkbuilding praktika zaměřená na získání odkazů vedoucích z externích stránek na stránku cílovou.

Na rozdíl od ostatních SEO aktivit se linkbuilding obvykle neodehrává na daném webu (s výjimkou vnitřního odkazování), ale patří mezi takzvané off-page faktory, tedy faktory, které sice určitou stránku ovlivňují, ale samy se na ní nenachází.
Základním stavebním kamenem linkbuildingu je odkaz.

Odkaz (link, hyperlink) má obvykle podobu textu opatřeného HTML anchor tagem s atributem “href”.

Jak na linkbuilding image 81

Odkazy mohou mít rovněž podobu obrázků, nebo celých HTML blokových elementů.

Jak na linkbuilding image 83

Odkazy lze manuálně umisťovat na stránky ve vašem vlastnictví, na sociální sítě, adresáře, fóra a další stránky, které to umožňují.

Jak na linkbuilding image 85

Sofistikovanější linkbuildingové strategie se pak soustřeďují na tvorbu obsahu, který přiměje ostatní, aby na něj odkazovali sami (linkbaiting).

Jak na linkbuilding image 87

Že je linkbuilding jedním z nejdůležitějších pilířů SEO je známá věc. Abyste si ale udělali představu, jak moc důležité budování zpětných odkazů je, podívejte se na tuto studii od Similarweb o korelaci mezi počty zpětných odkazů a návštěvností stránky.

Ve zkratce, z analýzy TOP 100 000 webů podle:

 • celkové návštěvnosti
 • organické návštěvnosti
 • návštěvnosti z PPC
 • reklam
 • návštěvnosti z odkazů
 • a návštěvnosti ze sociálních sítí

vyplynul jasný závěr. Počet zpětných odkazů měl nejsilnější korelační index u naprosto všech TOP nejnavštěvovanějších webů ve všech kategoriích.

Nejvíce pak u stránek celkově nejnavštěvovanějších:

Jak na linkbuilding image 89

A u stránek s největší organickou návštěvností:

Jak na linkbuilding image 91

Zřejmě je vám již nyní jasné, že linkbuilding tak představuje velice významnou složku SEO neboli optimalizace pro vyhledávače.

Každý odkaz nicméně nemá stejnou váhu. I když je zpravidla dobré, vede-li na vaši stránku odkazů více, není to s odkazy vždy jako ve volbách.

Kvalitní odkazy, tedy odkazy ze stránek, které jsou jednak tematicky příbuzné a zároveň oplývají vysokou autoritou, mají mnohanásobně vyšší váhu, než odkazy z náhodných stránek. Řada odkazů může vašim stránkám dokonce v očích vyhledávačů škodit – například odkazy z nechvalně proslulých “linkfarem”.

Odkazy dokonce ovlivňují i to, nakolik budou vyhledávače váš web procházet a jak rychle budou jeho stránky indexovat.

Cíle linkbuildingu a SEO

Základy SEO

Obecně se cíle linkbuildingu shodují s cíli optimalizace pro vyhledávače obecně.

Totiž zvýšit viditelnost a organickou návštěvnost z vyhledávačů.

Linkbuilding přispívá k budování známosti vašeho webu, jeho lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání, ale zároveň vám přináší i přímou návštěvnost od těch, kdo na váš odkaz kliknou.
Pro jeho maximální efektivitu by ale měly linkbuilding doplňovat i další SEO služby, zaměřené na optimalizaci stránek on-page.

Pro koho je linkbuilding vhodný?

Linkbuilding je vhodný, ba dokonce nezbytný v případech, kdy usilujete o následující:

 • Zvýšení tržeb a organické návštěvnosti z vyhledávačů
 • Zvýšení tržeb a návštěvnosti z webů, které na vás odkazují
 • Zvýšení známosti vaší značky i její důvěryhodnosti
 • Zlepšení pozic vašich stránek ve vyhledávačích pro hlavní klíčová slova a fráze zjištěné analýzou klíčových slov

Jaké dílčí činnosti budování zpětných odkazů obvykle zahrnuje

Jak na linkbuilding image 94

Soubor činností spojených s linkbuildingem je poměrně rozsáhlý a může sem patřit například:

 • Naplánování celkové strategie budování zpětných odkazů
 • Identifikování nejvhodnějších taktik
 • Vytipování vhodných webů pro umístění odkazu
 • Analýza odkazových profilů konkurence
 • Vyjednávání o umístění odkazů
 • Tvorba copywriterských zadání
 • Sepsání či vytvoření vhodného obsahu
 • Korektury a dodatečné úpravy textů / obsahu
 • Kontrola a evidování umístěných odkazů
 • Reporting

Základ pro linkbuilding by měl navíc ještě předem položit kvalifikovaný SEO konzultant, který vám pomůže s volbou vhodných taktik a zasadí je do kontextu celkové SEO optimalizace.

U nás veškeré dílčí činnosti spojené s linkbuildingem u nás slučujeme v jediném souboru činností – takzvaném odkazovém sprintu. Dovolte nám jej nyní představit.

Odkazový sprint jako komplexní řešení pro linkbuilding

Cílem našeho odkazového sprintu je zajistit vašim stránkám zpětné odkazy z webových stránek vysoké autority a relevance. 

Součástí našeho sprintu je:

Kdo je SEO linkbuilder a jaké vlastnosti by měl mít?

Link builder / linkbuilder je osoba, která má na starosti vytváření zpětných odkazů. Jeho práce by měla ideálně doplňovat další SEO činnosti prováděné na daném webu.

Jako člověk by měl být linkbuilder tvořivý a aktivně vymýšlet způsoby, jak kvalitní zpětné odkazy získávat.

Zároveň by měl mít vybudovanou síť kontaktů s majiteli kvalitních webů (nebo se ji aktivně snažit budovat). Měl by mít rovněž alespoň všeobecnou znalost SEO jako celku.

Měl by být i dobrým vyjednavačem, umět oslovovat a přesvědčovat majitele vyhlédnutých webů, že se jim umístění příslušného odkazu vyplatí.

Specialista na budování zpětných odkazů musí také uvažovat v širších souvislostech a klientovi pomáhat budovat vyvážený profil zpětných odkazů. Přílišná dominance jednoho typu odkazů je totiž pro vyhledávače nápadná.

Proto by se práce linkbuilding experta neměla omezit na jedinou odkazovou strategii, ale aplikovat při své práci různé přístupy získávání zpětných odkazů.

Od placeného umisťování po neplacené, typicky s přesahem k obsahovým strategiím.

Druhy odkazů, jaké rozlišujeme

Již jsme zmínili, že linkbuilding pracuje s různými typy odkazů. Podívejme se, jaké typy odkazů můžeme rozlišovat.

 • Zpětný odkaz, někdy též příchozí odkaz, angl. backlink, je odkazem, který vede na váš web z cizího webu.
 • Odchozí odkaz je naopak odkazem, vedoucím z vašeho webu na některý web cizí.
 • Vnitřní odkaz či interní odkaz vede z jedné stránky na jinou v rámci vašeho webu.
 • Nofollow odkaz je odkaz s atributem “nofollow”. Tímto atributem signalizujete Googlu, že se od takového odkazu distancujete a přejete si, aby nebyl započítáván do hodnocení vaší stránky.
 • Dofollow odkaz je naopak odkaz, který bude při hodnocení vaší stránky brán v potaz. Kvalitní dofollow odkazy jsou tak základním stavebním kamenem linkbuildingu
 • UGC odkaz (User Generated Content). Odkazy s tímto atributem jsou odkazy vytvořené některým z uživatelů – například odkazy umístěné v sekci komentářů.
 • Sponzorované odkazy, tedy odkazy s atributem “sponsored” jsou komerční odkazy, za které bylo zaplaceno.

Co dělá kvalitní zpětný odkaz kvalitním

Řekněme si rovnou, že není nic jako perfektní zpětný odkaz.

Zároveň nikdy nelze přesně vypočítat, jak se ten který odkaz přesně při rankingu vaší stránky projeví.

Přesto jsou určité vlastnosti, které vám u zpětného odkazu vynesou pomyslné plusové body navíc.

Tak například:

 • Odkaz vede z webu či stránky, která je podobně tematicky zaměřená jako stránka, na níž se odkazuje
 • Web, z nějž vede odkaz na vás, je autoritním webem, který si sám dobře vede ve vyhledávačích – ideálně lépe než váš vlastní web
 • Na stránku obsahující váš odkaz vede i množství dalších odkazů z ostatních webů
 • Odkaz vede ze stránky s kvalitním obsahem
 • Odkaz je umístěn v obsahové části stránky, tj. není např. v sekci komentářů, záhlaví či zápatí
 • Odkaz obsahuje klíčové slovo v anchor textu
 • Stránka, která obsahuje váš odkaz, zároveň není přesycena jinými odkazy
 • Váš odkaz není sponzorovaný, nebyl vložený uživateli (např. v komentářích), ani nemá atribut nofollow
 • Odkaz má veškeré technické náležitosti – nebyl např. vytvořen JavaScriptem, nevede přes více přesměrování či přesměrování zakázané v souboru robots.txt apod.
 • Odkaz není evidentně komerční a působí přirozeně
 • Odkaz by vám přiváděl cílové návštěvníky i bez vyhledávačů

Jak vypadá ideální odkazový profil?

Jak na linkbuilding image 96

Odkazovým profilem rozumíme souhrn veškerých odkazů, vedoucích na váš web. V první řadě je třeba předeslat, že nic jako 100% perfektní odkazový profil neexistuje.

Každé individuální odvětví a typ webu si žádají trochu jiné typy odkazů a jejich poměry. Při SEO optimalizaci e-shopu budeme třeba usilovat o trochu jiný typ odkazů než při optimalizaci blogu či firemních stránek..

Vždy je ale důležité, aby byl váš odkazový profil co nejrozmanitější.

Přílišné zastoupení určitého typu odkazů ve vašem profilu může u vyhledávačů vyvolat podezření, že tyto odkazy nezískáváte přirozeně. V důsledku toho pak budou tyto odkazy buď ignorovat, nebo přímo penalizovat.

A ačkoliv jsme výše probírali, jak asi má vypadat takový “ideální” odkaz, pamatujte si, že přirozené odkazové profily se neskládají jen z ideálních odkazů. V zájmu přirozenosti by tak měl váš odkazový profil obsahovat i některé “horší” backlinky a vyvážený mix různých odkazových typů.
Celkově se tak může váš odkazový profil skládat například z následujících odkazů:

Anchor text pro zpětný odkaz na doménu je důležitý

Anchor text je text, z nějž odkaz na danou doménu vede, je proto třeba důkladně rozvážit jeho podobu.

Může nebo nemusí jít o klíčové slovo či frázi. V každém případě by ale mělo být zřejmé, kam odkaz z anchor textu povede. Ať již ze znění anchor textu samotného, nebo z jeho okolního kontextu.

Anchor text může mít i podobu holého URL. Příklady anchor textů tak mohou vypadat zhruba následovně:

 • Zavítat můžete i na naše stránky www.stranky.cz
 • Další informace najdete v našem článku zde.
 • Nezapomeňte se podívat na naši nabídku tvorby e-shopů.

Jak z odkazů vytěžit co největší “link juice”

Základy SEO

Takzvaný “link juice” neboli odkazová šťáva je pomyslnou hodnotou, kterou si stránky skrze odkazy předávají. Kvalitní odkaz přinese vašim stránkám této šťávy více a pomůže tak posílit jejich vlastní pozici ve vyhledávačích.

Na množství předávaného link juice mají vliv především následující faktory: 

Nejvíce šťávy vám přinesou odkazy z webů, které jsou s tím vaším nějak tematicky příbuzné.
Jak již bylo výše uvedeno, čím lepší postavení má ve vyhledávačích web, jenž na vás odkazuje, tíme lépe pro vás.
Odkazování ze specializovaných podstránek má výhodu i v tom, že zvyšuje pravděpodobnost, že na odkaz lidé kliknou a zvýší tak vaši návštěvnost.
Hodnota, kterou kvalitním zpětným odkazem získáte, nemusí být omezena na jedinou stránku vašeho webu. Správným nastavením architektury vašeho webu a vnitřního odkazování umožníte distribuci link juice i po dalších stránkách.

Co se umisťování vnitřních odkazů týče, využijte také funkci Google vyhledávání site:, například site:vasestranka.cz “klíčové slovo”

Tato funkce vám najde všechny stránky na vaší doméně, kde se dané klíčové slovo vyskytuje, takže jej můžete rovnou využít k umístění odkazu- 

Kdy link juice nezískáte nebo jej získáte málo

Jsou i případy, kdy odkaz vašemu webu žádnou “šťávu” nepřinese, nebo jí bude jen velmi málo. Například:
Jak na linkbuilding image 78
 • Atribut NoFollow. Pokud je ve zdrojovém kódu odkazu tento atribut, nebude na váš web přenesena žádná hodnota, kterou by mohl přinést. I tak k vám ale může přivádět alespoň návštěvníky.
 • Podstránka s odkazem není průchozí. Podstránka může být blokována v robots.txt, meta robots, nebo ji cokoliv dalšího brání v procházení crawlery vyhledávačů.
 • Stránky nejsou zaindexovány. Odkazy z nezaindexovaných stránek link juice nepřináší.
 • JavaScript odkaz. Odkazy, které nejsou ve zdrojovém kódu, ale ke zobrazení vyžadují JavaScript (například se zobrazí až po kliknutí nebo najetí myši) nejsou pro vyhledávače viditelné a nepřináší tak link juice.
 • Odkaz je na špatném místě. Například odkazy z patičky stránky mají menší váhu než odkazy umístěné v těle textu.
 • Stránka, z níž se odkazuje, je přesycena dalšími odkazy. Takové stránky působí z hlediska vyhledávačů nepřirozeně a přinesou vám méně odkazové šťávy.

Důležitost vnitřního odkazování

Již jsme naťukli, že linkbuilding není jen budování externích odkazů. Velkým přínos pro váš web může mít i kvalitní vnitřní odkazování mezi jeho jednotlivými stránkami. 

Vnitřními odkazy: 

Využívejte interní odkazy ve svůj prospěch

Některou z podstránek vašeho webu posílíte externím odkazem. Hodnotu, kterou tato stránka získá, ale můžete interními odkazy přenášet i na další stránky vašeho webu a tím je posilovat.

Spousta komerčních stránek, které jinak nejsou pro linkbuilding příliš vhodné, může s pomocí interních odkazů nabýt větší autoritu. A to právě prostřednictvím odkazu vedoucího z nekomerčního obsahu, který je ale nicméně autoritní, populární a sám přitahuje mnoho zpětných odkazů.

Tak například podrobné návody nebo zajímavé blogové články budou zákonitě přitahovat větší množství odkazů než stránka konkrétního produktu. Dobrým vnitřním prolinkováním ale můžete i takové produktové stránce něco z “odkazové šťávy” předat. 

Význam interních odkazů při procházení webu roboty

Vnitřní odkazy slouží také k navigaci robotů vyhledávačů po vašem webu. Proto je nutné zajistit, aby na důležité stránky vždy nějaký ten vnitřní odkaz vedl. Stránky, na které se při vnitřním prolinkování zapomíná, jsou takzvaně “osiřelé” (angl. orphan pages) a vyhledávače je buď vůbec neobjeví, nebo je zaindexují s přisouzením minimální autority. Často se také stává, že je po čase z indexu vyřadí. 

Jaké odkazy Google nemá rád

Google penalizuje nebo nezohledňuje odkazy, u kterých je evidentní vaše cílená snaha je získat (a takových odkazů je hodně). Mezi takové odkazy patří například:

 • Nakoupené odkazy
 • Odkazy vyměněné s jiným webem
 • Odkazy vzniklé registrací do katalogů
 • Odkazy z nesouvisejících, spamových či nekvalitních webů

Přehled všech typů nežádoucích odkazů můžete nalézt v Google Schema Guidelines. U nakoupených odkazů je také nutno podotknout, že jejich nákup často nejde nijak prokázat, pokud se vše správně zaonačí a takové odkazy jsou tvořeny s citem pro přirozenost. Google tedy stíhá především prvoplánově nakoupené odkazy. 

Budování odkazů nelze uspěchat

Je třeba myslet na to, že linkbuilding je průběžný proces. Odkazy na vaše stránky by měly vznikat postupně. Jednorázové přidání velikého množství odkazů působí na vyhledávače podezřele a pravděpodobně jej vyhodnotí jako jejich nákup.

Linkbuilding také nelze oddělit od budování kvalitního obsahu, neboť je to právě dobrý obsah, který vám přirozenou cestou generuje odkazy od vašich návštěvníků či klientů. Linkbuildingová strategie tak zahrnuje celou škálu postupů s mnoha styčnými body s dalšími SEO pracemi.

Pokud máte zájem o profesionálně dělaný linkbuilding, který zohledňuje povahu i potřeby vašeho podnikání, není nic snazšího než využít našeho odkazového sprintu. Ten má v kontextu našich SEO služeb za úkol vytvořit vyvážený a přirozený odkazový profil, který posílí autoritu vaší stránky u vyhledávačů. Více o tomto sprintů můžete zjistit kliknutím na tlačítko níže.

Čím se dá účinnost linkbuildingu měřit

Metriky měření efektivity budování odkazů se různí a záleží především na povaze webu, oboru i na individuálních požadavcích. Nejčastěji se ale pro měření úspěchu linkbuildingových kampaní využívá: 

Připravte se ale na to, že linkbuilding je dlouhodobý proces, u kterého se výsledky mohou začít projevovat až za dlouhou dobu. Opravdu nelze čekat dramatický nárůst některé z těchto metrik za pár dnů.

Za úspěch linkbuildingu lze obecně považovat zvýšení povědomí o vašem webu a zvýšení návštěvnosti plynoucí jak ze samotných odkazů, tak z organického vyhledávání.

Pamatujte si přitom, že žádné SEO garance takového úspěchu nelze u linkbuildingu skládat – o tom, jak linkbuilding či SEO celkově uspěje, nakonec rozhodují jen a pouze algoritmy, na které žádný SEO odborník vliv nemá. 

Jaké nástroje linkbuilding využívá

Linkbuildeři využívají pro svou práci desítky různých nástrojů. Těm nejdůležitějším z nich – a také dalším užitečných SEO nástrojům věnujeme samostatný článek, který si můžete přečíst zde.

WordPress programator

Linkbuilding a cena budování zpětných odkazů

Ceny linkbuildingových kampaní se odvíjí od řady faktorů a může být značně kolísavá. Svůj vliv na ni mají například:

Kvalita stránek, z nichž se odkazuje. Autoritativní webové stránky s kvalitním odkazem a odkazovým profilem si obvykle účtují více za umístění odkazů. Není divu, protože mají samy z hlediska SEO velký přínos.

Množství zpětných odkazů. Čím více zpětných odkazů potřebujete, tím vaše náklady na linkbuilding porostou. Na druhou stranu nabízí řada linkbuilderů i SEO agentur množstevní slevy nebo slevové balíčky pro větší projekty.

Typy odkazů. Různé typy odkazů, jako jsou guest posty, kontextové odkazy (odkazy s tematickou shodou mezi odkazující stránkou i stránkou, na níž se odkazuje), nebo odkazy na stránky se zdroji, se mohou lišit cenou. Vliv na cenu má i to, je-li odkaz dofollow nebo nofollow.

Nutnost vytvoření obsahu. Pokud strategie budování odkazů zahrnuje tvorbu vysoce kvalitního a relevantního obsahu (např. příspěvků na blogu, infografik nebo videí), budou náklady na tvorbu a propagaci takového obsahu vyšší.

Oslovení a vyjednávání: Budování odkazů často vyžaduje oslovení webmasterů, bloggerů a redaktorů s žádostí o umístění odkazů nebo vyjednávání o něm. Tento proces může být časově náročný a často si žádá trpělivost i vyjednávací schopnostii, což může ovlivnit cenu.

Povaha daného odvětví: V některých odvětvích, jako jsou finance, právo nebo zdravotnictví, mohou být náklady na budování odkazů vyšší kvůli zvýšené konkurenci a přísnějším předpisům nebo směrnicím.

Geografická poloha: V závislosti na cílovém trhu a jazyce se mohou náklady na budování odkazů lišit. Například budování odkazů na anglicky mluvících trzích může být dražší než na neanglicky mluvících trzích.

Pověst a zkušenosti linkbuildera: Zavedená a renomovaná agentura či specialista s prokazatelnými úspěchy si mohou za své služby účtovat více, což odráží jejich odborné znalosti a kvalitu jejich práce.

Doba realizace: Rychlejší doba realizace nebo naléhavé projekty mohou být zpoplatněny, protože mohou ze strany linkbuildera vyžadovat zapojení dalších zdrojů nebo stanovení priorit.

Dlouhodobá partnerství nebo smlouvy: Někteří poskytovatelé služeb mohou nabízet slevy za dlouhodobé závazky nebo smlouvy, což může pomoci snížit celkové náklady na budování odkazů.

Obecně v českých podmínkách najdete ceny linkbuildingových kampaní řádově v desítkách tisíc.

Kampaně pro malé weby s nízkou konkurencí mohou začínat na 10 000 Kč měsíčně. U velkých webů to pak jsou vyšší desítky, v některých případech se může cena přehoupnout i přes hranici sto tisíc.

Linkbuildeři mohou pracovat i za hodinové sazby. Pokud budete hledat, najdete i nabídky dejme tomu za 200 Kč / hodinu. Kvalita dodaných odkazů tomu ale bude odpovídat – a nejspíš nebude valná. Nebo si takový linkbuilder zkrátka neváží své práce…

Profesionální nabídky senior linkbuilderů na volné noze totiž startují zpravidla na 1000 Kč / hodinu, zpravidla ještě více.

Zdá se vám to hodně?

Pak myslete nejen na to, že získání kvalitního odkazu vyžaduje nemalou námahu. Ale i na to, že cena dobrého odkazu se vám může vrátit mnohonásobně. Vlastně se dá říct, že horní strop návratnosti takové investice ani není.

Jak je to s cenami linkbuildingu u nás

Naše SEO agentura linkbuilding nenabízí jako samostatnou službu oddělenou od ostatní optimalizace pro vyhledávače.

Prioritou je pro nás stanovit hlavní potřeby vašeho webu v rámci strategického sprintu. Další linkbuildingové a obsahové strategie se budou odvíjet podle toho.

Ceny každého sprintu stanovujeme individuálně podle náročnosti.

Do konečné ceny odkazového sprintu se promítnou faktory jako aktuální stav vašeho odkazového profilu, vaše konkurence, i množství objednaných odkazů – nabízíme množstevní slevy u objednávek většího rozsahu.

Více o našich cenách se dočtete v článku SEO ceny.

50 + 1 taktika pro budování zpětných odkazů

Co je to SEO – optimalizace cílení na klíčová slova

Guest Posting

Stále populární strategie budování odkazů, spočívající v psaní a publikování obsahu na jiných webových stránkách nebo blozích v rámci vašeho odvětví, a to s jediným cílem: získat kvalitní zpětný odkaz na vaše vlastní webové stránky.

Chcete-li guest posting do vaší celkové linkbuildingové strategie zahrnout, držte se následujících pravidel:

Najděte relevantní webové stránky

Vyhledejte webové stránky nebo blogy ve vašem oboru, které guest posting umožňují, nebo mají vlastní obsahovou sekci, kam by šlo umístění případného příspěvku vyjednat. Pro vyhledání potenciálních příležitostí můžete použít klíčové slovo z oboru, v němž se pohybujete (třeba SEO poradenství či finanční poradenství) a zadat vyhledávací dotazy typu

(finanční poradenství) "napište pro nás"

(finanční poradenství) "příspěvek pro hosta"

(finanční poradenství) “hostující příspěvek”

(finanční poradenství) “guest post”

(finanční poradenství) “guest posting”

(finanční poradenství) "stát se přispěvatelem"

(finanční poradenství) “hostující článek”

(finanční poradenství) “příspěvky čtenářů”

a podobně.

Je třeba říct, že zejména v českých podmínkách nemusí být ve vašem oboru mnoho webů, které guest posting umožňují.

Ale i na weby, které guest posting normálně nenabízí, je možné váš odkaz protlačit - často se stačí jen zeptat. Třeba tuto možnost nenabízí jen proto, že je to dosud nenapadlo!

A pokud nakonec nenajdete relevantní web ve vašem oboru, pamatujte, že i umístění vašeho článku do některého mimooborového webu, magazínu či jiného autoritního webu může vaše stránky posílit.

Budujte vztahy

Spojte se s majiteli stránek, redaktory nebo jinými tvůrci obsahu prostřednictvím sociálních médií, komentářů na blogu nebo e-mailu. Slušně napsaná zpráva s prosbou a přesvědčivou nabídkou kvalitního obsahu zvýší vaše šance, že na umístění guest postu kývnou.

Vytvářejte vysoce kvalitní obsah

Napište dobře podložený, hodnotný a poutavý článek, který cílovému publiku nabídne něco jedinečného. Ujistěte se, že váš obsah je v souladu s tematikou webu a obsahovou strategií.

Zahrňte kontextový zpětný odkaz

V rámci příspěvku pro hosty přidejte kontextový zpětný odkaz na relevantní stránku na svém webu. Mělo by to být provedeno přirozeně a dbejte na to, aby odkaz přidával obsahu přidanou hodnotu.

Vložte profil či informace o autorovi

Řada webových stránek umožňuje připojit k příspěvku pro hosty životopis, profil či jiné info o autorovi. Využijte této příležitosti a stručně představte sebe, své odborné znalosti a připojte odkaz na své webové stránky nebo profily na sociálních sítích.

Propagujte svůj guest post dále

Po zveřejnění příspěvku jej sdílejte na svých kanálech sociálních médií a e-mailovým odběratelům, abyste zvýšili jeho viditelnost a zapojení.

Udržujte navázané kontakty

Zůstaňte v kontaktu s majitelem webu a jeho publikem tím, že budete reagovat na komentáře, spolupracovat na budoucím obsahu nebo sdílet jeho obsah na svých kanálech.

Nezapomeňte, že publikování příspěvků hostů není jen o budování zpětných odkazů.

Je to také vynikající příležitost, jak předvést svou odbornost, budovat důvěryhodnost své značky a navázat kontakt s novým publikem!

Broken Linkbuilding

Čekání na SEO – co to je indexace

Oprava nefunkčních odkazů, známá také jako broken linkbuilding, spočívá v nalezení nefunkčních odkazů na jiných webových stránkách a nabídka opravy, respektive výměny těchto nefunkčních odkazů za ty vaše.

Broken linkbuilding patří mezi velice efektivní a populární taktiky a do svého arzenálu byste jej měli zařadit také vy.

Pro efektivní broken linkbuildingu bude potřeba následující:

Identifikace nefunkčních odkazů

Použijte nástroje, jako je Ahrefs, Moz nebo SEMrush, pro nalezení nefunkčních odkazů na stránkách relevantních pro váš obor. Můžete také použít rozšíření pro prohlížeče, jako je Check My Links nebo Broken Link Checker.

Obvykle se nefunkční odkazy hledají analýzou odkazového profilu konkurentů a identifikováním nefunkčních odkazů s využitím některého z uvedených nástrojů.

Ahrefs Content Explorer můžete využít i k nalezení nefunkčních stránek vztahujících se k vašemu tématu (stačí zadat klíčové slovo).

Možné je také hledat nefunkční odkazy na stránkách se seznamy zdrojů (resource pages), kde je značná šance, že některý z uvedených zdrojů bude nefunkční.

Určení vhodného obsahu jako náhrady

Rozhodněte, který obsah na vašem webu se hodí jako náhrada za nefunkční odkaz. Pokud takový obsah nemáte, zvažte vytvoření obsahu nového. Pokud možno relevantního a hodnotného - takového, na který se odkazovat doopravdy vyplatí.

Kontaktování správců webu ( pokud možno umístění odkazu)

Oslovte majitele nebo správce webu s nefunkčním odkazem. Upozorněte je na problém a nabídněte svůj obsah jako vhodnou náhradu. Buďte zdvořilí, profesionální a přátelští!

Jestliže získáte souhlas s opravou nefunkčního odkazu, požádejte majitele, aby ve svém obsahu použil váš odkaz. A je vyhráno!

Sledování a měření výsledků

Nově získaný zpětný odkaz nespouštějte z patrnosti! Sledujte jej a analyzujte jeho dopad na váš web, ať již z hlediska organické návštěvnosti, zvýšení autority domény nebo zlepšení pozic ve vyhledávačích.

Někdy se může stát, že některý z vašich odkazů bude smazán, přesměrován, nebo bude smazána stránka, kde byl umístěn. Buďte proto připraveni zajistit nápravu.

Broken linkbuilding vyžaduje čas a trpělivost a je třeba se obrnit i proti spoustě odmítnutí. Oprava nefunkčních odkazů ale přesto zůstává jednou z nejefektivnějších linkbuildingových strategií pro získání kvalitních zpětných linků a zlepšení vaší pozice ve vyhledávačích.

Zdrojové stránky (Resource Pages)

Jak na linkbuilding image 104

Již jsme se o nich zmínili v předchozí sekci o broken linkbuildingu.

Zdrojové stránky, stránky s odkazy na zdroje, také známé jako resource pages, jsou webové stránky, které obsahují seznamy odkazů na užitečné a relevantní zdroje v rámci určitého oboru nebo tématu.

Cílem je poskytnout čtenářům hodnotné informace a odkazy na další zdroje, které by je mohly zajímat.

A přesně takové stránky jsou pro linkbuildera zlatým dolem.
Linkbuilding přes zdrojové stránky se metodou v podstatě nijak zvlášť neliší od toho, co zde již bylo uvedeno, tak jen pro shrnutí:

Vyhledávejte relevantní stránky

Při pátrání po stránkách se zdroji vyhledávejte ty, které jsou relevantní pro váš obor. Použijte klíčová slova související s vaším oborem v kombinaci s dotazy jako "zdroje", "užitečné odkazy", “další odkazy” nebo "odkazy na stránky".

Ujistěte se, že jsou stránky kvalitní

Kromě relevance pro váš obor sledujte také autoritu domény (DA). Ta určuje, jak silná a důvěryhodná stránka z hlediska vyhledávačů je.

Nabídněte obsah, co stojí za to

Jako vždy, váš obsah by měl být relevantní, informativní a přinášet něco nového / zajímavého. Nesnažte se jen o umístění odkazu za každou cenu. Zajistěte, aby se pod daným odkazem skrýval i hodnotný obsah.

Oslovte správce / majitele webu

Jako vždy přitom buďte slušní a přátelští. Vysvětlete, co váš obsah přináší zajímavého a proč by měl být na stránku přidán.

Měřte výsledky

Pokud se vám podaří vyjednat umístění odkazu, pokračujte v jeho dalším sledování a měření dopadu, jaký na vaše stránky má.

Infografiky

Proč se neříká (ale vlastně říká) „optimalizace SEO“

Infografika je grafická reprezentace dat. Může to být graf, diagram, obrázek či jiná vizuální pomůcka, která nám usnadní pochopení nějakého konceptu, problému statistiky apod.

A to atraktivní, srozumitelnou grafickou formou. Infografiky jsou až 30x více čtené než běžný text, a mnohem snáze zapamatovatelné.

Přesně takový typ obsahu je hotový magnet na odkazy!

Narazit můžete na statické i interaktivní infografiky. Obvykle takovou infografiku umístíte na vaše stránky, do blogových článků nebo na sociální sítě.

Pár tipů pro linkbuilding s pomocí infografiky:

 • Zvolte si téma z vašeho nebo blízkého oboru, které je atraktivní pro vaše publikum. Vztahuje se k nějakému praktickému problému, provádí nějakým procesem krok za krokem, lze z něj vyvodit určitý závěr či řešení, shrnuje výsledky nějaké studie, vysvětluje aktuální trend… Možnosti jsou nepřeberné.
 • Doporučujeme udělat nejprve průzkum trhu, abyste identifikovali téma, které přitahuje nejvíce pozornosti.
 • Dbejte na to, aby byla data zajímavá nebo v něčem nápomocná.
 • Sestavte důležité informace, statistiky a fakta, které podporují vaše hlavní body. Použijte ověřené a důvěryhodné zdroje pro zajištění kvality a přesnosti informací. Své zdroje na konci infografiky uveďte.
 • Pro tvorbu infografiky si můžete najmout zkušeného grafika. Nebo využít některé z mnoha často zdarma dostupných nástrojů, jako je například Canva.
 • Vytvořte vizuálně atraktivní a snadno čitelnou infografiku. Použijte konzistentní barevnou paletu, čisté písmo a jednoduché ikony. Snažte se co nejvíce dat vyjádřit vizuálně, minimalizujte zdlouhavé výpočty, případný text dělejte stručný.
 • Důležité jsou i mezery mezi jednotlivými grafickými prvky, které usnadňují vstřebání informací.
 • Velkou pozornost věnujte tvorbě chytlavého nadpisu!
 • Do infografiky přidejte embed kód. To umožní ostatním snadno implementovat vaši infografiku na své vlastní webové stránky. A vy tím automaticky získáte zpětný odkaz, protože takto vložená infografika odkazuje zpět na vaši stránku.
 • Sdílejte vaši infografiku na sociálních médiích, vašem blogu, v e-mailových kampaních a dalších platformách, které používá vaše cílová skupina. Infografiku můžete nabídnou i blogerům, médiím a influencerům ve vašem oboru a požádat je, aby sdíleli vaši infografiku se svým publikem.
 • Zaregistrujte svou infografiku také u na webových stránkách a galeriích, které se specializují na sdílení infografik. Některé jsou zdarma, další vyžadují platbu za takové umístění, které se vám nicméně může vyplatit.

Jak vidíte, není tvorba infografik zcela jednoduchá záležitost.

Její potenciál pro získání těch nejvalitnějších zpětných odkazů, rozšíření vašeho publika a propagaci vaší značky a odbornosti je zato obrovský!

Pokud na to tedy máte čas i prostředky, pak tuto metodu rozhodně zkuste.

Syndikace obsahu (Content Syndication)

Jak na linkbuilding image 107

Syndikace obsahu je proces sdílení vašeho obsahu na jiných webových stránkách nebo platformách.

Cílem tohoto přístupu je zvýšit dosah vašeho obsahu, získat více čtenářů nebo odběratelů – a samozřejmě získat zpětné odkazy.

Při syndikaci obsahu je ale důležité, aby odkazy na vašem původním webu byly označeny jako kanonické, aby nedošlo k problémům s duplicitním obsahem ve vyhledávačích. Ačkoliv Google jinak duplicitní obsah penalizuje, syndikace obsahu má v tomto ohledu výjimku.

Na rozdíl od již zmíněného guest postingu při syndikaci nevytváříte pro třetí stranu obsah nový, ale pouze znovu publikujete obsah již existující na vašem blogu / webu.

Pro efektivní syndikaci je potřeba následující:

 • Mít skvělý obsah (jako vždy!)
 • Najít webové stránky, blogy, média, která syndikaci obsahu umožňují a mají o daný typ obsahu zájem. Pomůže vám Google, kam můžete zadat příslušný dotaz a k němu přidat fráze jako “původně publikováno”, “původně zveřejněno”, “publikováno se souhlasem autora”, “zveřejněno se souhlasem autora” a podobně. Například pokud chcete syndikovat obsah zaměřený na fitness, zadáte do vyhledávače: “zveřejněno se souhlasem autora” fitness
 • Můžete sledovat i samotné autory syndikovaného obsahu. Pravděpodobně svůj obsah syndikují na více webů, které snadno vystopujete analýzou jejich odkazového profilu s pomocí Ahrefs Site Explorer nebo jiného analytického nástroje.
 • Jakmile máte vytipovány vhodné weby, postup už jistě znáte – oslovte majitele či redaktory s nabídkou sdílení vašeho obsahu na jejich stránkách.
 • Ještě jednou pro jistotu zdůrazňujeme, abyste u syndikovaného obsahu nezapomínali na kanonický odkaz na vaši původní stránku!

Syndikace obsahu je také v některých případech zpoplatněná, v takových případech si spočítejte, zda se vám vyplatí. Existují také stránky, kde si můžete vlastní obsah syndikovat sami (Medium, Reddit, LinkedIn).

Spolupráce s influencery

Influencer je osoba s významným dosahem a důvěryhodností v rámci určité cílové skupiny či oboru. A vy můžete ze spolupráce s ní získat nejeden zpětný odkaz.

Spolupráce s influencery může mít mnoho podob, jako je například sponzorování obsahu, recenze produktů, nebo sdílení článků a odkazů. 

SEO – význam pečlivého výběru agentury / specialisty

Skyscraper (mrakodrapová) technika linkbuildingu

Skyscraper (mrakodrapová) technika linkbuildingu, se kterou původně přišel Brian Dean ze společnosti Backlinko, spočívá ve vytváření vysoce kvalitního, respektive toho nejkvalitnějšího obsahu s cílem získat zpětné odkazy od ostatních webových stránek.

Pro její efektivní provedení je třeba následující:

 • Důkladný průzkum. Hledejte populární obsah ve vašem odvětví, který již získal mnoho zpětných odkazů. K tomuto účelu můžete použít nástroje jako Ahrefs, SEMrush nebo Moz.
 • Nabídněte obsah, která je lepší. Vytvořte, podrobnější, atraktivnější, inovativnější verzi tohoto obsahu. Zaměřte se na jeho aktualizaci, rozšíření o nové informace, nebo o zlepšení designu a vizuální podoby.
 • Po vytvoření takového obsahu kontaktujte webové stránky, které odkazují na původní zdroj, a informujte je o vaší nové a vylepšené verzi. Zároveň oslovte další relevantní webové stránky ve vašem odvětví a nabídněte jim váš obsah jako hodnotný zdroj pro jejich čtenáře.

Scyscraper technika pomáhá vytvořit obsah s velkou přidanou hodnotu pro uživatele a vám přitom zajistí mnoho kvalitních zpětných odkazů. Má ale i několik úskalí, na které je třeba pamatovat:

 • Může být velmi náročná na čas a zdroje. TOP obsah zkrátka neroste na stromech.
 • Řada lidí vytvoří skvělý obsah, ale nezvládne následnou komunikaci. Pokud rozešlete stejnou šablonovitou zprávu všem, aniž byste přemýšleli nad jejich byznysem / odvětvím / situací / důvody, proč by je měl váš obsah zajímat, pak své procentuální šance na úspěch velmi snižujete.
 • Je třeba oslovit opravdu hodně webmasterů a redaktorů, abyste měli alespoň nějakou šanci na úspěch. Ani kvalita vašeho obsahu není automatickou vstupenkou k novým zpětným odkazům.
 • Hodně dělá vaše jméno. Pokud nejste zavedená značka, řada lidí vaše nabídky a priori odmítne. Proto je třeba věnovat energii i brand-buildingu a posilování vaší reputace. Od tvorby dobrého obsahu se ale nenechte odradit. Jeho čas přijde!

Recenze od blogerů

Jak na linkbuilding image 110

Blogerské recenze jsou strategie linkbuildingu, která spočívá v oslovování blogerů ve vašem odvětví s cílem získat zpětné odkazy (ale také zvýšit povědomí o vaší značce).

Obvykle to znamená, že blogerovi nabídnete váš produkt nebo službu zdarma s tím, že je daný bloger zrecenzuje a do své recenze zahrne zpětný odkaz na vás.

Důležité je najít blogery pohybující se ve vašem odvětví nebo zabývající se souvisejícími tématy. Ideálně pokud mají již zavedenou čtenářskou a fanouškovskou základnu.

Následuje klasický scénář: přátelské oslovení prostřednictvím e-mailu, sociálních médií, soukromé zprávy nebo jiného média. Nabídka produktu či služby zdarma výměnou za recenzi a odkaz. Dodání příslušného produktu, služby a všeho potřebného k napsání recenze.

Po zveřejnění recenze se ujistěte, že váš zpětný odkaz opravdu obsahuje, pokud ne, upozorněte blogera, aby jej případně přidal.

I jakmile je vše hotovo, recenze napsaná a odkaz umístěn, snažte se nenechat nově navázanou spolupráci s bloggerem “vychladnout”. Budování dlouhodobých vztahů vám může zajistit i další zpětné odkazy do budoucna!

Komentáře u blogů

Reklama na internetu

Kdysi velice populární strategie, která je dnes spíše na ústupu: zanechávání komentářů se zpětným odkazem v komentářové sekci blogů.

V důsledku nadužívání této taktiky, které vedlo k extrémnímu spamu a šablonovitým komentářům s odkazy je dnes většina odkazů v komentářích automaticky označena atributem nofollow.

Z hlediska “odkazové šťávy” tak mají jen malý přínos.

I tak ale není metoda budování odkazů skrze komentáře k blogovým článkům zcela zbytečná. Pořád totiž pomáhá zvýšit viditelnost vaší značky a přispěje ke zvýšení návštěvnosti stránek.

Klíčem je ale zanechávat jen relevantní komentáře se skutečným přínosem. A to na stránkách souvisejících s vaším oborem.

Přirozeně reagovat na obsah článku, sdělovat svůj názor, diskutovat, přidávat doplňkové informace. Zkrátka nepůsobit jako robot.

Samotný zpětný odkaz by měl z vašeho komentáře organicky vycházet – komentář samotný by nikdy neměl působit, že byl napsán pouze za účelem umístění zpětného odkazu.

Tip: Začněte na vámi vyhlédnutém blogu přidávat nejprve komentáře bez odkazů. Staňte se prostě nejprve zavedeným diskutérem a známým jménem. Zvýšíte tím tak své šance, že komentář s přidaným odkazem potom majitel webu nechá a nesmaže.

Přispívání do fór

Obdobně jako je tomu u komentářů na blogu, i linkbuilding skrze komentáře na fórech spočívá v aktivní účasti na online diskusích ve vašem oboru nebo na tematicky příbuzných fórech.

Cílem je poskytnout užitečné informace, návody a tipy, čímž získáte důvěru a zvýšíte povědomí o vaší značce.

A připravíte si tak půdu pro následné umístění zpětného odkazu.

Klíčem je komentovat na fórech, která jsou skutečně relevantní pro váš obor či cílovou skupinu. Zaregistrujte se na více takových – často je možné vložit odkaz na váš web přímo do vašeho uživatelského profilu!

Princip je všude stejný: aktivně se zapojovat do diskuzí a přispívat užitečnými radami, názory a informacemi.

Snažte se přitom nepůsobit spamově nebo příliš propagovat svůj web. Teprve až si na fóru vybudujete své jméno, můžete začít získávat zpětné odkazy přirozeně. Tím, že ve svých příspěvcích zmíníte relevantní obsah z vašeho webu, tam, kde to bude dávat smysl.

Kvalita a hodnota vašich příspěvků jsou naprosto klíčové pro úspěch této metody.

Přispívání do fór je super doplňkovou taktiku v rámci celkové linkbuildingové strategie.
Je skvělé i pro linkbuildery-začátečníky, protože kromě času a trpělivosti nevyžaduje prakticky žádné náklady.

Sdílení na sociálních sítích

Jak na linkbuilding image 113

Sociální sítě jsou jedním z nejmocnějších nástrojů reklamy na internetu.

A sdílení obsahu na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram nebo Pinterest, může výrazně zvýšit jeho viditelnost a přilákat zpětné odkazy.

Zejména vezmeme-li v potaz, že mnoho lidí bude kvalitní obsah sdílet i s kamarády, kolegy, followery… a ti zase se svými kamarády, kolegy a followery.

Jak už je téměř u všech linkbuildingových metod pravidlem, i zde je klíčem budování takového obsahu, který je zajímavý, přínosný a informativní.

Ale také optimalizovaný pro sociální sítě.

To znamená atraktivní vizuály, krátké a přesvědčivé titulky a popisky.

Klíčem je nejen tento obsah na relevantních sociálních sítích sdílet, ale také se aktivně zapojovat do komunikace s uživateli, kteří jej komentují nebo sdílí dále.

Nezapomínejte také následně monitorovat metriky jako je počet sdílení, reakcí a komentářů, abyste mohli měřit úspěšnost své strategie.

Jelikož byste měli v rámci SEO vytvářet kvalitní obsah tak či onak, je sdílení na sociálních sítích efektivní metodou, jak jeho dopad ještě zvýšit.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy jsou oficiální oznámení nebo zprávy o nových produktech, službách, událostech nebo důležitých novinkách z dění ve vaší společnosti.

Takové zprávy se obvykle distribuují do médií nebo na jiné publikačních platformy s cílem získat pozornost a zvýšit povědomí o dané značce.

Přitom mohou být účinným nástrojem pro budování zpětných odkazů, protože obsahují důležité informace, které jsou často přebírány a sdíleny ostatními webovými stránkami a blogy.

Když novinář nebo redaktor převezme vaši tiskovou zprávu a umístí ji na svůj web, často zahrne odkaz zpět na vaši webovou stránku, což zvyšuje váš online dosah a povědomí o vaší značce.

Při psaní tiskových zpráv je důležité, aby byly stručné, informativní a zajímavé, aby zaujaly pozornost čtenářů a podnítily je k dalšímu sdílení.

Newsjacking

Search engine marketing a jeho metody

Newsjacking je technika využití aktuálních zpráv, událostí nebo virálních témat ve svůj prospěch pro získání pozornosti a zvýšení návštěvnosti na vašem webu.

Cílem je rychle reagovat na novinky v daném odvětví a poskytnout k nim odpovídající zajímavý obsah, který může být sdílen a šířen.

Pro úspěch této metody je třeba udělat následující:

Klíčem k úspěchu v newsjackingu je rychlost. Pokud dokážete bleskově reagovat na aktuální události a poskytnout užitečný obsah, můžete získat poměrně velké množství zpětných odkazů v co nejkratším čase. 

Tvorba případových studií

Případové studie jsou podrobné analýzy konkrétních situací nebo úspěšných projektů, které ukazují, jak byl vyřešen určitý problém nebo jak bylo dosaženo nějakého výsledku.

Ve světě SEO a linkbuildingu mohou případové studie poskytnout hodnotný obsah, který ostatní rádi sdílejí a odkazují se na něj.

Aby bylo možné vytvořit účinnou případovou studii, je třeba nejprve provést důkladný výzkum a shromáždit příslušné informace a statistiky. Poté je třeba tyto informace zpracovat a prezentovat je ve stručné, srozumitelné a vizuálně atraktivní formě.

Při sdílení případových studií na sociálních médiích, blogových platformách nebo na vašem webu můžete zvýšit šance na získání zpětných odkazů tím, že se spojíte s odborníky nebo autoritami v oboru. Ti mohou vaši případovou studii sdílet se svým publikem a jejich autorita jí navíc dodá na věrohodnosti.

Tímto způsobem získáte jak zpětné odkazy, tak i důvěru v očích vašich čtenářů a potenciálních zákazníků.

Příklad toho, jak taková případová studie může vypadat, vám mohou podat i naše SEO případovky.

Nechte se pozvat do podcastu

Jak na linkbuilding image 116

Podcastové rozhovory jsou výborným způsobem, jak navázat nové vztahy a zvýšit povědomí o vašem jménu či značce.

A přitom získat i nějaký ten zpětný odkaz pro váš web.

Pro účely linkbuildingu můžete navázat spolupráci s populárními tvůrci podcastů a nabídnout se jako host nebo odborník na dané téma.

Jak na to?

Účast na populárním podcastu vám umožní nejen sdílet sdílet své odborné znalosti a získat kvalitní zpětný odkaz. Představuje i velkou příležitost spojit se s novým publikem a zvýšit svou popularitu a autoritu online i offline!

Webináře vám přinesou kvalitní zpětné odkazy

Webináře jsou online prezentace nebo přednášky, často vysílány živě. Můžete se skrze ně prezentovat jako kapacita ve svém oboru, poskytovat hodnotné informace a návody, a přitom přijít i k nějakému tomu zpětnému odkazu!

Aby vám váš webinář získal odkazů co nejvíce, bude třeba následující:

 1. Zajistěte, aby váš webinář poskytoval skutečnou hodnotu pro účastníky a byl relevantní pro vaše odvětví.
 2. Spolupracujte s odborníky a kapacitami z oboru. Pozvěte je na svůj webinář, aby se podělili o své znalosti a zkušenosti. Získáte tak více pozornosti u vašeho publika.
 3. Sdílejte svůj webinář na sociálních sítích, e-mailových kampaních i na svém webu. Co možná nejvíce zvyšte jeho viditelnost, abyste nalákali potenciální účastníky i ty, kteří budou sdílet odkaz.
 4. Po skončení webináře vytvořte záznam a zpřístupněte ho zdarma na svém webu. To vám umožní získat odkazy od lidí, kteří se webináře nemohli zúčastnit nebo si chtějí záznam později přehrát.
 5. Zveřejněte svůj webinář i na dalších platformách, jako jsou YouTube, Vimeo nebo SlideShare.
 6. Nabídněte účastníkům certifikát o absolvování webináře nebo bonusový materiál, který mohou po jeho zhlédnutí získat. To může motivovat lidi, aby se webináře zúčastnili a sdíleli odkaz na něj s ostatními.

Online katalogy a adresáře

Správa webových stránek

Online katalogy jsou webové stránky, obsahující seznamy odkazů na různé webové stránky podle kategorií nebo odvětví. Tyto adresáře mohou být obecné nebo zaměřené na konkrétní odvětví či niku.

Získávání zpětných odkazů prostřednictvím registrací do nejrůznějších katalogů bylo kdysi velmi populární metodou linkbuildingu.

S nejrůznějšími katalogy se ale brzy roztrhl pytel, mnohé existovaly výhradně za účelem umisťování zpětných odkazů bez další relevance a vyhledávače takové odkazy často penalizovaly.Časem tak ztratil linkbuilding založený na katalozích víceméně smysl a stal se okrajovou záležitostí.

I tak ale stále existují katalogy, kam se váš odkaz vyplatí umístit. Důležité je najít renomované či oborově příbuzné stránky, eventuálně využít lokální adresáře dle místa, kde sídlíte.

Příkladem kvalitních katalogů, kam je dobré se registrovat, jsou například Firmy.cz, Google My Business, případně najisto.cz. Možná sami přijdete i na nějaký z relevantních katalogů z vašeho oboru.

Jakmile máte vhodné katalogy vytipovány, stačí se již jen zaregistrovat a vyplnit všechny potřebné údaje. Obvykle jde o název firmy, stručný popis, odkaz na web a kontaktní údaje. Nezapomínejte tyto údaje pravidelně aktualizovat, pokud by došlo k jakýmkoliv změnám.

Q&A weby

Q&A weby, neboli weby s otázkami a odpověďmi, představují další možnost, jak poměrně lehce získat odkaz.

Tyto stránky, jako je například Quora, poskytují uživatelům možnost pokládat otázky a získávat odpovědi od odborníků nebo lidí se zkušenostmi v daném oboru.

Celý proces je docela snadný.

Networking a aktivita v rámci oborových komunit

Jak na linkbuilding image 119

Buďte aktivní v komunitách, které se soustřeďují na váš obor nebo zájmovou oblast. Tyto komunity mohou mít různé formy, jako jsou fóra, skupiny na sociálních sítích, webovky nebo blogy.

Sdílejte tu své znalosti, navazujte kontakty a vztahy s ostatními členy, odpovídejte na otázky. Jakmile si vybudujete dostatečnou reputaci, můžete začít se sdílením svého obsahu, nebo klidně rovnou požádat o zpětný odkaz!

Najít oborové komunity vám mohou pomoci vyhledávače i sociální sítě, svou roli tu mohou ale hrát i vaše osobní kontakty mezi kolegy a obchodními partnery – networking lze dělat také off-line!

Oborová shrnutí (Industry Roundups)

Oborová shrnutí jsou články nebo blogové příspěvky, které souhrnně prezentují nejlepší obsah, nápady nebo trendy z určitého odvětví.

Do určité míry mohou oborová shrnutí připomínat již zde zmiňované zdrojové stránky. Na rozdíl od nich ale bývají oborová shrnutí publikovány pravidelně (týdně, měsíčně nebo ročně) a zpravidla se zaměřují na nějaké aktuální téma.

Pokud najdete stránky, které oborová shrnutí obsahují, pokuste se kontaktovat jejich majitele s cílem dostat do nich svůj obsah (ať již existující nebo vytvořený speciálně pro tuto příležitost). Hlavní je, aby tento obsah splňoval veškerá vstupní kritéria a přinášel nějakou čtenářskou hodnotu.

Odměnou vám může být jak zpětný odkaz, tak příležitost být mezi (obvykle) trendujícím obsahem a možnost získání další pozornosti vašeho cílového publika.

Recenze a uživatelská hodnocení

SEO testy

Pozitivní zkušenosti, které jste měli s produkty a službami jiných firem můžete přetavit i ve zpětné odkazy na váš vlastní web. Podpoříte tak je i sebe.

Pro linkbuilding s pomocí recenzí je třeba:

 • Zvolit si produkty nebo služby, které souvisí s vaším odvětvím a které jste osobně vyzkoušeli.
 • Napsat upřímnou a podrobnou recenzi, ve které zmíníte, jakým způsobem vám daný produkt nebo služba pomohl.
 • Kontaktovat firmu, o jejímž produktu/službě chcete napsat, a požádat o jejich souhlas. Ujistěte se, že máte povolení sdílet také svou vlastní značku, logo a odkaz na váš web.
 • Po získání souhlasu a zveřejnění recenze tak máte rázem silný zpětný odkaz s vysokou autoritou.
 • Pro zvýšení návštěvnosti vašeho webu můžete danou firmu požádat ještě o sdílení vašeho příspěvku na jejich sociálních sítích (a samozřejmě je můžete sdílet i sami), což přinese své benefity oběma stranám.

Tip: Pro větší efekt můžete příslušnou recenzi nejen napsat, můžete ji i natočit! Videorecenze jsou velmi populární a mají velkou přidanou hodnotu pro firmu/člověka, které recenzujete, i pro vaše cílové publikum.

Místní citace

Jak na linkbuilding image 122

Takzvané místní citace jsou důležitým prvkem při budování odkazů, zejména pro lokální podnikání.

Citacemi rozumíme zmínky o názvu vaší společnosti, adrese a telefonním čísle (anglicky NAP) na různých lokálně zaměřených webových stránkách. To pomáhá zvýšit důvěryhodnost a autoritu vaší značky ve vyhledávačích i u cílové skupiny, která je vám nejbližší.

Pro efektivní linkbuilding zaměřený na lokálních citacích udělejte následující:

Registrujte se v místních katalozích: Založte si účet na místních adresářích, jako jsou

 • Yelp
 • Apple Maps
 • Google My Business
 • Foursquare
 • Bing Places
 • Facebook Business
 • Seznam katalog
 • Zlatestranky
 • Firmy.cz

Ujistěte se, že vámi uvedené údaje jsou konzistentní napříč všemi platformami.

Zapojte se do místního života

Navštěvujte a účastněte se místních akcí, konferencí nebo setkání a získávejte odkazy na své podnikání na webových stránkách těchto akcí.

Vytvořte místně zaměřený obsah

Vytvářejte obsah, který je relevantní pro vaše místní publikum, ať už jde o články, infografiky nebo videa.

Navazujte partnerství s místními podniky

Spolupracujte s místními podniky a vyměňujte si odkazy na svých webových stránkách.

Buďte vidět v lokálních médiích

Kontaktujte místní noviny, časopisy, rádia nebo televizní stanice a poskytněte jim exkluzivní obsah nebo příběhy.

Sponzorovaný obsah a možnost koupit zpětné odkazy

Jak na linkbuilding image 107

Sponzorovaný obsah, jak již název napovídá, je typ obsahu, za jehož zveřejnění na webových stránkách, blogu či sociálních sítích se platí.

Co se formy takového obsahu týče, může jít o klasické či blogové články, infografiky, videa… však už to znáte. Hlavní je atraktivita a přínos obsahu pro vaše publikum.

Důležité také je, kde sponzorovaný obsah zveřejňujete. Za prvé to musí dané vůbec weby umožňovat, a za druhé musí být zveřejnění obsahu výhodné i pro vás, když už za něj platíte. Proto se musíte řídit i relevancí, autoritou a návštěvností dané domény a vyhodnotit, zda se vám tam publikování sponzorovaného obsahu vyplatí.

Ačkoliv Google jinak nákup zpětných odkazů penalizuje, pokud je sponzorovaný obsah transparentní v tom, že je sponzorovaný, nebude nijak penalizován.

Důležité je ale odkazy ve sponzorovaném obsahu označit příslušnými atributy, jako je

rel=”nofollow”

nebo ještě lépe

rel=”sponsored”

(atribut určený speciálně pro placený odkaz, který byste měli užívat především).

případně

rel=“ugc”

(atribut pro obsah generovaný uživateli)

To nicméně znamená, že z tohoto typu odkazů nezískáte žádnou odkazovou “šťávu”. Mohou vám být ale užitečné i přesto. Protože k vám přivedou cennou návštěvnost, zvýší povědomí o vás, a pokud je váš obsah kvalitní, může se dočkat dalšího sdílení.

Mimochodem, některé weby zmíněné atributy ke sponzorovanému obsahu ani nepřidávají, mohou vám tak přinést i odkazovou šťávu navíc k výše zmíněnému. Google v takových případech podle všeho obvykle přimhuřuje oči.

Ego-baiting

Co je to SEO – optimalizace cílení na klíčová slova

Ano, lichotky a pošimrání ega otevírají dveře, peněženky a kdovíco ještě. Mimo jiné vám mohou získat i kvalitní zpětný odkaz.

Ego-baiting je strategie, při které vytváříte články nebo obsah, který je navržen tak, aby upoutal pozornost vlivných osobností ve vašem odvětví. Cílem je přimět tyto osobnosti, aby váš obsah sdílely se svým publikem nebo na svých webových stránkách.

Příklady takového obsahu mohou být třeba:

 • Rozhovory s odborníky: Pozvěte významné osobnosti ve vašem odvětví k rozhovoru a zveřejněte jej na svém blogu. Je velká šance, že budou takový rozhovor sdílet i oni sami se svým publikem.
 • Žebříčky TOP (3, 5, 10 atd.): Vytvořte seznam nejlepších blogů, produktů nebo influencerů ve vašem odvětví a zveřejněte jej na svém webu. Všichni, kdo se dostanou na váš seznam, budou mít tendenci takový seznam sdílet, aby se pochlubili svým úspěchem.
 • Společné projekty: Spolupracujte s vlivnými jmény na společných projektech, jako jsou studie, průzkumy nebo články s více autory.
 • Ocenění: Vymyslete si a udělte ocenění nejlepším osobnostem, produktům nebo firmám ve vašem odvětví a informujte je o tom. Pravděpodobně neodolají a váš obsah budou sdílet dále.

Při použití ego-baitingu je důležité zajistit, aby nešlo o prvoplánové podkuřování vlivným osobnostem, ale aby váš obsah přinesl i něco, kvůli čemu bude zajímavý i pro čtenáře.

Důležité je také s vytipovanými osobnostmi strategicky komunikovat a být vždy zdvořilí a profesionální. Jedině tak navážete dlouhodobě prospěšné vztahy a získáte si jejich podporu do budoucna.

Kurátorství obsahu (Content curation)

Jak na linkbuilding image 127

Kurátorství obsahu je proces sběru, organizace a sdílení nejrelevantnějšího a nejkvalitnějšího obsahu na konkrétní téma či oblast zájmu.

Tento proces má i svůj linkbuildingový rozměr. Přináší totiž hodnotu čtenářům a zároveň vytváří příležitosti pro navázání vztahů s tvůrci obsahu a influencery v daném odvětví.

Vidíte se i vy jako takový kurátor obsahu? Pak zvažte následující:

 • Vyberte si téma, které je pro vaši cílovou skupinu atraktivní a pravidelně vyhledávejte kvalitní zdroje, články, infografiky, videa a další druhy obsahu, které se k němu vztahují.
 • Organizujte vybraný obsah do kategorií nebo témat, která usnadní čtenářům orientaci.
 • Přidejte své vlastní komentáře, názory nebo doporučení ke každému zdroji, abyste poskytli přidanou hodnotu.
 • Sdílejte obsah na sociálních sítích, ve vašem blogu nebo e-mailovém newsletteru a nezapomeňte zmiňovat autory původního obsahu.
 • Navazujte vztahy s tvůrci obsahu, který sdílíte, a snažte se spolupracovat na budoucích projektech nebo sdílet jejich obsah v rámci vašeho kurátorství i nadále.
 • Úspěšné kurátorství obsahu může vést k tomu, že se váš web stane důvěryhodným zdrojem informací v daném odvětví a magnetem na zpětné odkazy!

Video marketing

Ke kvalitním backlinkům můžete přijít i díky tvorbě, sdílení a propagaci videoobsahu.

Klíčem je jednat tvořit kvalitní, divácky atraktivní videa, ale také nezapomínat optimalizovat je pro vyhledávače. To znamená zahrnout do nadpisu, popisu a meta tagu videa klíčová slova, přidat k videu odkazy na váš web a případné další zdroje.

Poté tato videa sdílejte na různých platformách jako YouTube, Vimeo, Dailymotion a další. Nezapomeňte je šířit ani na sociálních sítích. A také reagujte na případné komentáře a zpětné vazby a diskutujte s vašimi diváky!

Pokud máte navíc příležitost spolupracovat na tvorbě videa s některým významným influencerem / blogerem / odborníkem z vašeho odvětví, rozhodně ji využijte. Dosah vašeho videa se tím může rázem znásobit.

Budování odkazů pomocí obrázků

Definice SEO aneb k čemu je dobré a proč je důležité

Budování odkazů pomocí obrázků spočívá ve vytváření a sdílení obrázků s cílem získat zpětné odkazy na váš web.

Můžete vytvářet infografiky, fotografie, ilustrace, mapy nebo diagramy. A následně je sdílet na sociálních sítích nebo na vašem blogu. Nezapomínejte ani na platformy jako Pinterest, Flickr nebo Instagram a nejrůznější online galerie a obrázkové katalogy.

Důležité je obrázky vhodně optimalizovat: přidat popisky, optimalizovat název souboru, zahrnout k obrázku také alt text.

Můžete také poskytnout HTML kód s odkazem, který mohou ostatní snadno zkopírovat a vložit do svého obsahu.

Pokud někdo následně použije váš obrázek na svém webu, požádejte ho o zdrojový odkaz zpět na váš web.

K nalezení stránek, které používají vaše obrázky bez uvedení zdroje můžete využít nástroje typu Google Images nebo TinEye.

Link building pomocí stipendií

Tak toto je metoda, která se v Česku takřka nepraktikuje, v zahraničí, především v USA, jde ale o neotřelý způsob, jak získat zpětný odkaz. Ačkoliv jde o záležitost finančně natolik náročnou, že se do ní pouští spíše velké firmy.

Pro úplnosti tuto metodu tedy zmíníme, i když její finanční náročnost i obtížná aplikovatelnost v místních poměrech znamenají, že ji nejspíš nevyužijete.

Ve zkratce jde o to, že vaše společnost vyhlásí stipendijní program pro studenty, což jí pomůže získat cenné zpětné odkazy od škol, univerzit nebo i vládních institucí.

Kritéria takového programu mohou být různá: akademické úspěchy, angažovanost v sociálních nebo kreativních projektech, znevýhodněnost a podobně.

Na vašem webu zřídíte stránku, která podrobně popisuje stipendijní program, podmínky účasti, termíny podání žádostí a kontaktní informace.

Své stipendium potom propagujete. Kontaktujete školy, univerzity a vzdělávací instituce, které by mohly mít zájem, a požádáte je o zpětný odkaz na vaši webovou stránku.

Informace o stipendiu je třeba pravidelně aktualizovat a udržovat stálou komunikaci se zúčastněnými školami a studenty. Tak, aby program zůstával stále atraktivní a získával vám nové a nové odkazy.

Napodobování úspěšné konkurence

Jak na linkbuilding image 130

Linkbuildingová strategie, kterou by měl zvážit každý. Spočívá v analýze odkazového profilu vašich úspěšnějších konkurentů, abyste zjistili, odkud získávají zpětné odkazy. Cílem je identifikovat potenciální zdroje pro vytváření vlastních zpětných odkazů.

V první řadě zjistěte, které webovky jsou ve vašem odvětví nejúspěšnější, a představují pro vás přímou konkurenci.

Pro analýzu jejich zpětných odkazů můžete využít pestrou sadu nástrojů, nejrozšířenější jsou ale Ahrefs, SEMrush nebo Moz.

Získaný přehled zpětných odkazů je dále třeba důkladně analyzovat a vybrat z nich jen ty odkazy, které jsou relevantní, autoritativní a vhodné pro vaši webovou stránku.

Zkoumejte také způsoby, jakým vaši konkurenti k daným odkazům přišli. Přemýšlejte, zda můžete podobné strategie aplikovat i ve vašem případě. Pokud ano, udělejte to!

Kontaktujte majitele stránek, odkud získali zpětný odkaz vaši konkurenti, a nabídněte odpovídající (a nejlépe ještě lepší) obsah jako hodnotný zdroj, který si zaslouží odkaz.

Přepracovávání stávajícího obsahu do jiné (atraktivnější) formy

Dost možná máte na vašem webu spoustu obsahu, který ale není dost líbivý na to, aby na něj lidé odkazovali. Možná je čas na jeho kompletní přepracování.

Při této linkbuildingové technice stávající obsah převedete do jiného formátu nebo ho aktualizujete tak, aby byl stále relevantní a zajímavý pro nové čtenáře či diváky (ale i vyhledávače). Zasáhnete tak mnohem širší publiku a zlepšíte vaše SEO.

Takovým přepracováním můžete získat nové odkazy od lidí, kteří mají zájem sdílet váš aktualizovaný obsah.

Příklady přepracování obsahu jsou třeba:

Aktualizovaný obsah by měl být vždy užitečný, informativní a zajímavý pro váš cílový trh. Ale to už jistě víte.

Spolupráce na marketingových kampaních

Analýza klíčových slov

Ve dvou se to lépe táhne a spolupráce na marketingových kampaních je efektivní způsob budování zpětných odkazů, spočívající ve společném propagačním úsilí dvou nebo více firem či značek v určitém odvětví. Cílem je vytvořit a sdílet hodnotný obsah, který bude mít pro obě strany přínos a pomůže přilákat nové odkazy a zákazníky.

Aby tato metoda fungovala, je důležité:

 • Identifikovat potenciální partnery: Vyberte si firmy nebo značky ve vašem odvětví, které mají podobné cíle a komplementární nabídku.
 • Navázat kontakt: Kontaktujte potenciální partnery a představte jim vaši myšlenku spolupráce na marketingové kampani. Zdůrazněte přínosy, které to pro obě strany bude mít.
 • Plánování kampaně: Společně vypracujte plán kampaně. Stanovte si cíle a rozhodněte, jaký obsah budete vytvářet.
 • Vytvoření obsahu: Nyní už jde jen o to, takový obsah vytvořit. Soustřeďte se, aby měl v první řadě přínos pro vaše cílové skupiny. A také obsahoval zpětné odkazy na vaše webové stránky.
 • Sdílení obsahu: Sdílejte vytvořený obsah na vašich webových stránkách, sociálních médiích a dalších platformách.
 • Sledování výsledků: Pravidelně sledujte výsledky kampaně, abyste zjistili, jaký má váš obsah dopad na získávání zpětných odkazů a zákazníků.

Tento přístup je obzvláště hodnotný pro firmy s omezenými zdroji. Umožňuje vám totiž sdílet náklady na tvorbu a propagaci obsahu společně!

Ultimátní návody

Jak jinak dokázat, že svůj obor znáte jako vlastní boty, než sepsáním co nejpodrobnějšího návodu či průvodce daným tématem, který zahrnuje všechny informace o něm?

Ultimátní návody mají obvykle více než 10 000 slov a právě díky své důkladnosti a zasvěcené znalosti, kterou jimi prezentujete, představují vynikající zdroj zpětných odkazů pro vás.

Jsou také perfektní z hlediska SEO obecně, neboť doslova přetékají klíčovými slovy i spoustou souvisejících frází a synonym, pro které se mohou dobře umístit ve vyhledávačích.

To vytváří i přirozenou pobídku pro další stránky, aby na takový návod odkazovaly. Často můžete takový ultimátní návod přetavit i v e-knihu nebo PDF soubor ke stažení, který lze zaregistrovat do některé z odpovídajících online knihoven nebo adresářů.

Tip: Nezapomeňte u takto dlouhých textů přidávat patřičnou osnovu, aby se v nich čtenáři neztráceli.

Obnova odkazů

Jak na linkbuilding image 133

Již jsme hovořili o broken linkbuildingu, tedy vyhledávání nefunkčních odkazů vašich konkurentů a jejich nahrazování svými.

Neměli byste při tom všem ale zapomínat ani na péči o své vlastní odkazy. Běžně se stává, že spousta odkazů ve vírech internetu přestane fungovat nebo je smazána.

Pravidelná obnova vašich odkazů je proto pro udržování zdravého odkazového profilu nezbytná.

Zahrnuje jak opravu nefunkčních odkazů na vašem webu, tak oslovování vlastníků webů, kteří vás odkazovali v minulosti, a žádost o opravu odkazů.

Abyste zjistili, jaké zpětné odkazy na vás vůbec vedou, využijte Ahrefs, Moz nebo Google Search Console. Následně identifikujte nefunkční odkazy, vedoucí na neexistující stránky (404), eventuálně na stránky s nízkou hodnotou.

Pokud odkaz vede na neexistující stránku, nastavte přesměrování 301 na relevantní stránku.

A pokud jste identifikovali odkazy, které byly odstraněny nebo změněny, obraťte se na vlastníka webu a požádejte o opravu odkazu.

Představte se, poděkujte za odkaz a vysvětlete situaci. Pokud možno poskytněte klidně i nový, aktualizovaný odkaz s větší SEO hodnotou.

Celý proces v pravidelných intervalech zase opakujte, protože je téměř jisté, že se pár odkazů po nějaké době opět ztratí.

HARO (Help a Reporter Out)

Jak na linkbuilding image 135

HARO je zkratka pro “Help a Reporter Out” (Pomoz novináři). Jde v podstatě o online službu, která propojuje novináře s odborníky a zdroji z různých oborů.

HARO představuje užitečný nástroj pro budování odkazů, protože umožňuje odborníkům a společnostem získat zpětné odkazy z autoritativních zdrojů, jako jsou články a reportáže pro řadu renomovaných médií, a zvýšit tak i povědomí o sobě.

Odborníci a společnosti se mohou zaregistrovat na HARO a obdržet upozornění na žádosti novinářů, které se týkají jejich oboru. Pokud můžete poskytnout odpovídající informace nebo názory, můžete na takovéto žádosti odpovídat a potenciálně získat zpětný odkaz z článku novináře.

HARO bohužel existuje pouze v anglické verzi (což vám ale nebrání se do ní zaregistrovat, jde o mezinárodní platformu).

O podobném českém ekvivalentu bohužel momentálně nevíme, rozhodně ale můžete oslovit jednotlivé redakce vybraných médií a nabídnout se osobně jako potenciální zdroj, na který se mohou obrátit, kdykoliv bude třeba.

Spolupráce s novináři může navíc vést k budoucím příležitostem pro sdílení vašeho odborného názoru a získávání dalších zpětných odkazů.

Rozhovory s odborníky

Získejte zpětné odkazy, ale i pozornost čtenářů jednoduchým způsobem: Udělejte rozhovor s uznávaným odborníkem nebo zajímavou osobností ve vašem oboru a zveřejněte jej na svém webu či blogu.

Proces je to v podstatě jednoduchý, ale jeho provedení jednoduché být nemusí, zejména pokud nemáte s vedením rozhovorů zkušenosti.

Doporučujeme proto nastudovat si příklady toho, jak to efektivně dělají jiní. Poté už je vše jen otázka následujících kroků: 

Pište whitepapery a e-knihy

Jak na linkbuilding image 137

Whitepapery a e-knihy představují další zajímavou linkbuilderskou příležitost.

Whitepaper je autoritní dokument, v němž se představuje určitý produkt, koncept nebo řešení a podrobně se vysvětlují jeho vlastnosti či možnosti aplikace.

Jako takové jsou tyto dokumenty čtenářům z vašeho nesmírně užitečné. A po zveřejnění na vašem webu a následné propagaci vám téměř zaručeně získají nové odkazy.

Také e-booky jsou velice atraktivním magnetem na odkazy. Zejména pokud jsou responzivní, nabité zajímavostmi, infografikami a dalšími údaji.

Rozdíl mezi whitepaperem a e-knihou spočívá obvykle v tom, že whitepaper bývá určen odbornějšímu publiku a soustřeďuje se na nějakou novinku, neotřelé řešení či něco, co není ještě zcela probádané. Obecně mívá spíše akademičtější tón.

Naproti tomu e-knihy bývají určeny širší veřejnosti a obvykle mají podobu širokých přehledů, návodů či průvodců danou problematikou.

Obojí je velmi užitečné: e-booky proto, že vám mohou zajistit vysokou návštěvnost a popularitu u širšího publika, whitepapery proto, že mají velký potenciál profilovat vás jako experta mezi experty a mohou vám zajistit autoritní odkazy od dalších odborníků a lídrů ve vašem odvětví.

Prezentace na SlideShare

Jak na linkbuilding image 139

SlideShare je platforma, kde můžete jednoduše sdílet své prezentace, infografiky a dokumenty s ostatními.

Šanci, že váš obsah budou lidé šířit dále, zvýšíte zaměřením na aktuální témata, trendy a problémy, kterým váš cílový trh čelí.

Při vytváření prezentace se také ujistěte, že bude vizuálně atraktivní a bude obsahovat jasné poselství. A odkaz na vaše webové stránky nebo blog, kde čtenáři mohou najít další informace.

Po nahrání prezentace na SlideShare ji nezapomeňte sdílet ani na sociálních stítích a informovat vaše publikum. Doporučujeme také se do komunity SlideShare aktivně zapojit – komentujte a hodnoťte ostatní prezentace, navazujte kontakty s dalšími lidmi v oboru. Vaše šance získat zpětný odkaz tak rázem vzrostou.

Sdílení na sociálních záložkách (Social Bookmarking)

Sociální záložky jsou stránky, které umožňují uživatelům sdílet, organizovat a ukládat odkazy na své oblíbené webovky.

Představte si je jako záložky ve vašem prohlížeči – akorát na webu, přístupné pro všechny. Své oblíbené stránky zde můžete ukládat a sdílet s ostatními. Uživatelé takto vytváří přehledy zajímavých a relevantních odkazů, z nichž se může řada stát trendujícími a okruh původních uživatelů dalece překročit.

Některé populární stránky se sociálními záložkami zahrnují

 • Digg
 • StumbleUpon (nyní Mix)
 • Delicious
 • Hootsuite Streams
 • Scoop.it
 • Slashdot
 • a částečně také Reddit
 • a další…

Pro efektivní využití sociálních záložek pro linkbuilding se na těchto stránkách zaregistrujte a založte si zde svůj profil. Nyní můžete sdílet svůj obsah s přiléhavými popisky a štítky (tagy) pro lepší vyhledávání a pro zvýšení šancí na získání zpětných odkazů.
Buďte aktivní i v rámci komunity na těchto stránkách, zapojujte se do debat, hodnoťte obsah ostatních.

A vše řádně monitorujte – analyzujte, které stránky a typy obsahu vám přinášejí nejlepší výsledky, abyste tomu mohli svou strategii přizpůsobit a nadále ji zlepšovat.

Obsah tvořený komunitou (Crowdsourced content)

Jak na linkbuilding image 96

Další z našich taktik je obsah vytvořený komunitou, neboli Crowdsourced Content.

Zapojením vašeho publika či komunity sdružené kolem vašeho oboru do tvorby obsahu můžete získat spoustu přirozených odkazů a posílit autoritu vašeho brandu.

Příkladem crowdsourced obsahu jsou třeba:

 • Expertní názory odborníků, kde žádáte renomovaná jména v oboru, aby sdíleli své tipy, názory nebo predikce týkající se nějakého aktuálního tématu.
 • Sbírka příběhů, kdy vyzvete svou komunitu, aby sdílela osobní zkušenosti, úspěchy nebo ponaučení týkající se určitého tématu.
 • Ankety a průzkumy, zjišťující názory nebo preference lidí v určitém odvětví nebo trhu.

Postup tvorby crowdsourced obsahu může být zhruba následující:

 • Navrhněte téma: Mělo by být atraktivní a relevantní pro vaše návštěvníky a zákazníky, a zároveň nabízet prostor pro různé názory, příspěvky nebo nápady.
 • Pozvěte vybrané účastníky ke spolupráci: Vyzvěte svou komunitu (zákazníky, fanoušky, další, odborníky z oboru) k účasti na tvorbě adekvátního obsahu. Výzvu můžete podat e-mailem, příspěvkem na Facebooku či blogu, nebo jednotlivé účastníky oslovit osobně.
 • Sesbírejte a zorganizujte jejich příspěvky: Dejte dohromady všechny zaslané příspěvky a zredigujte je do finální podoby uceleného článku, infografiky nebo e-knihy.
 • Nový obsah publikujte a propagujte: Zveřejněte jej na svém webu, sociálních médiích, skrze newslettery a další kanály, které máte k dispozici.
 • Hezky poděkujte: Nezapomeňte poděkovat všem, kteří se na celém projektu podíleli, a uveďte jejich jména nebo webové stránky v článku, což i jim poskytne důvod sdílet a odkazovat na váš obsah!

Sponzoring

Jak na linkbuilding image 135

Sponzorování nejrůznějších akcí je linkbuildingová metoda, která nikdy neselže. Vyžaduje ale poměrně značnou investici, proto není vhodná pro firmy s nižším rozpočtem.

Linkbuilding skrze sponzorování má obvykle podobu finanční podpory konferencí, seminářů, workshopů nebo jiných událostí odehrávajících se ve vaší branži.

Jde také o skvělou metodu budování reputace, šíření povědomí o vašem brandu a získávání nových kontaktů.

Celý proces může vypadat přibližně takto:

 • Vytipování vhodných akcí konajících se ve vašem oboru. Může jít o konference, setkání, přednášky, nebo jakékoliv jiné události – třeba soutěže, sportovní klání, charitativní akce a podobně.
 • Zkontrolujte možnosti sponzorství – spousta takových akcí nabízí různé úrovně sponzorství s různými výhodami. Mezi ně může patřit třeba zobrazení vašeho loga na materiálech akce, prezentace během akce a spousta dalších benefitů..
 • Při výběru úrovně sponzorství zvažte svůj rozpočet a marketingové cíle. Za své peníze chcete získat co nejvíce hodnoty!
 • Se zástupci akce komunikujte. Zjišťujte další podrobnosti sponzorství a přemýšlejte, jak tuto příležitost řádně využít.
 • V průběhu akce samotné byste neměli zůstat v koutě. Navazujte kontakty s účastníky, sdílejte své zkušenosti na sociálních sítích. To vám může pomoci získat pozornost a zpětné odkazy jak od samotných účastníků, tak i diváků této akce.

Sponzorování nejrůznějších akcí je linkbuildingová metoda, která nikdy neselže. Vyžaduje ale poměrně značnou investici, proto není vhodná pro firmy s nižším rozpočtem.

Linkbuilding skrze sponzorování má obvykle podobu finanční podpory konferencí, seminářů, workshopů nebo jiných událostí odehrávajících se ve vaší branži.

Jde také o skvělou metodu budování reputace, šíření povědomí o vašem brandu a získávání nových kontaktů.

Celý proces může vypadat přibližně takto:

 • Vytipování vhodných akcí konajících se ve vašem oboru. Může jít o konference, setkání, přednášky, nebo jakékoliv jiné události – třeba soutěže, sportovní klání, charitativní akce a podobně.
 • Zkontrolujte možnosti sponzorství – spousta takových akcí nabízí různé úrovně sponzorství s různými výhodami. Mezi ně může patřit třeba zobrazení vašeho loga na materiálech akce, prezentace během akce a spousta dalších benefitů..
 • Při výběru úrovně sponzorství zvažte svůj rozpočet a marketingové cíle. Za své peníze chcete získat co nejvíce hodnoty!
 • Se zástupci akce komunikujte. Zjišťujte další podrobnosti sponzorství a přemýšlejte, jak tuto příležitost řádně využít.
 • V průběhu akce samotné byste neměli zůstat v koutě. Navazujte kontakty s účastníky, sdílejte své zkušenosti na sociálních sítích. To vám může pomoci získat pozornost a zpětné odkazy jak od samotných účastníků, tak i diváků této akce.

Online ocenění nebo soutěže

Zvýšení návštěvnosti webu

Také tímto způsobem lze kreativně získávat zpětné odkazy a šířit své jméno.

Linkbuilding dělaný tímto stylem spočívá nejprve ve výběru vhodného oborového tématu s velkou diváckou atraktivitou.

Kritéria soutěže nebo ocenění mohou být různá podle vašeho zaměření, pro inspiraci vám přikládáme pár nápadů.

 • Odborná ocenění: Udělujete ocenění pro nejlepší produkty, služby nebo inovace ve vašem průmyslu. Můžete ocenit i jednotlivce za jejich odborný přínos nebo dle jiných kritérií, jako např. “Expert roku”, “Objev roku”, “Inovátor roku” a tak podobně.
 • Blogové soutěže: Organizujte soutěž pro blogery, kde budou psát články nebo vytvářet co nejzajímavější obsah na dané téma.
 • Designové soutěže: Vyhlásit můžete i soutěže pro návrh loga, webové stránky, produktového balení, marketingových materiálů a tak dále.
 • Fotografické soutěže a videosoutěže: Účastníci sem mohou posílat své nejlepší fotografie a videa na dané téma nebo v rámci určité kategorie (např. cestování, gastro, móda). Nebo se mohou fotografie a videa vztahovat k vašemu produktu či službě a jejich využití.
 • Soutěže na sociálních sítích: Pro vyšší zapojení na sociálních sítích můžete vyhlásit soutěže, kde budou účastníci sdílet obsah s určitým hashtagem nebo značkou.
 • Soutěže ve psaní: Článků, povídek nebo básní na určité téma nebo žánr.
 • Inovační výzvy: Vyzvěte účastníky k předložení nápadů na inovace ve vašem odvětví nebo pro váš produkt.
 • Studentské soutěže: Zaměřit se můžete také na mladší publikum a uspořádat soutěže pro žáky a studenty, například vědomostní, umělecké, technologické nebo sportovní.

Pro vaše ocenění nebo soutěž vytvořte atraktivní webovou stránku. Tam podrobně vysvětlete pravidla, kritéria a časový rámec celé akce.

Připravte ceny nebo výhody pro vítěze, které budou lákat a motivovat k účasti a propagujte celou akci na webu, sociálních sítích, skrze e-mailový marketing a další formy reklamy.

Kontaktujte také blogery, novináře a influencery z branže. Zkuste si získat jejich podporu a zpětné odkazy na stránky dané akce.

Po skončení zveřejněte výsledky a oceňte vítěze na vašem webu a sociálních médiích, čímž můžete přilákat další zpětné odkazy.

Pamatujte, že váš úspěch závisí na zajímavosti a hodnotě, kterou nabízíte účastníkům. Pokud se vám podaří navrhnout atraktivní a dobře promyšlenou soutěž či cenu, můžete si přijít na poměrně slušný počet kvalitních a autoritních odkazů.

Originální výzkum nebo průzkum

SEO - Optimalizace E-shopů

Původní výzkum nebo průzkumy představují jedinečné a hodnotné zdroje informací. A jako takové jsou schopny přinést vám nejeden zpětný odkaz od těch, kteří se o vaše nová zjištění budou chtít podělit dále.

Často přitom půjde o další oborové specialisty, což znamená, že kvalita takových odkazů bude vysoká.

Klíčem k této technice je identifikace relevantního a dosud málo zkoumaného tématu a následný průzkum / výzkum / anketa / experiment na toto téma. Můžete se do něj pustit sami, případně ve spolupráci s dalšími odborníky.

Důležité je dát následným zjištěním správnou fazónu – srozumitelný a atraktivní formát doplněný obrázky, grafy, infografikami a dalšími čtenářsky vděčnými doplňky.

Výsledky vašeho výzkumu zveřejněte na všech komunikačních kanálech, co máte k dispozici. Především pak s nimi nezapomeňte oslovit influencery a oborové autority, případně vypustit související tiskovou zprávu do médií.

Spolupráce na studiích s ostatními odborníky

Princip zůstává stejný jako v předchozím bodu, ale tentokrát si k výzkumu či studii přizvete ještě jiné odborníky, organizace, partnery či firmy ve vašem odvětví.

Výhoda tohoto přístupu je v tom, že můžete jednak sdílet náklady a šetřit časem i zdroji, jednak vám může spolupráce přinést nové podněty a perspektivy, na které byste sami třeba nepřišli.

Zároveň přitom zvyšujete své šance na zpětný odkaz – jednak budete příslušný obsah zřejmě propagovat všichni dohromady, jednak působí výsledky takovéto společné snahy obecně přesvědčivěji a méně “marketingově”.

Nabídněte zdarma nástroje nebo zdroje

Poskytněte svému publiku přidanou hodnotu v podobě užitečných nástrojů nebo zdrojů, které přitáhnou pozornost a povzbudí ostatní k sdílení odkazu.

Příkladem takových nástrojů či zdrojů mohou být:

 • Interaktivní kalkulačky, které řeší nějaký problém nebo otázku z vaší branže. Může to být například kalkulačka hypotečních úvěrů, kalorií nebo nákladů na reklamu.
 • Šablony, které uživatelům usnadní život. Může jít třeba o životopisné šablony, šablony pro plánování akcí, e-mailové šablony nebo šablony pro sestavování rozpočtů.
 • Diagnostické nástroje analyzující webové stránky nebo aplikace a poskytující zpětnou vazbu týkající se rychlosti načítání, SEO, uživatelské přívětivosti nebo čehokoliv dalšího.
 • Grafické nástroje jako generátory loga, nástroje pro tvorbu infografik, editory fotografií a další.
 • Plánovače a kalendáře pro specifické účely, jako je plánování obsahu, kalendáře událostí nebo diáře.
 • Články, tutoriály a průvodce, adresující běžné problémy nebo otázky vaší cílové skupiny.
 • Mobilní aplikace, které poskytují hodnotu nebo řeší problémy spojené s vaším oborem.
 • Školení a workshopy, které se zaměřují na konkrétní dovednosti nebo techniky.
 • Bezplatné vzdělávací materiály, online kurzy nebo přednášky, které pomohou lidem rozšířit své znalosti ve vašem oboru.
 • A mnoho dalšího…

Díky tomu můžete získat zpětné odkazy od blogerů, novinářů a dalších webových stránek, kterým bude váš obsah užitečný. Zároveň máte možnost posílit vaši odbornou reputaci a přitáhnout nové zákazníky.

Tvorba E-shopů

Tvorba specializovaných pracovních portálů pro určité odvětví

Vytvoření a propagace specializovaných pracovních portálů pro konkrétní odvětví představuje další originální způsob tvorby zpětných odkazů. I když jde opět spíše o taktiku vhodnou pro větší a zavedenější firmy.

Důležité je prozkoumat stávající pracovní portály a zjistit, jaké nároky je třeba splnit pro založení portálu vlastního.

Zbytek už je jen otázkou vytvoření atraktivních a uživatelsky přívětivých stránek s důrazem na kvalitní obsah a nabídky zaměstnání. Důležité je navázat partnerství s příslušnými firmami, univerzitami, školami či profesními sdruženími a nabídnout jim možnost umisťování odkazů a nabídek na vaše stránky.

Poté je třeba především váš portál aktivně propagovat – na sociálních sítích, v odborných článcích a prostřednictvím PR činnosti.

Aby zájem uživatelů po čase neochladl (a také abyste si udrželi dobré pozice ve vyhledávačích), je třeba portál pravidelně aktualizovat s novými nabídkami a zajímavým obsahem.

Křížová propagace s ostatními značkami

Křížová propagace s ostatními značkami je metoda, při které dvě nebo více společností nebo značek spolupracují na vzájemném zviditelnění svých produktů nebo služeb. Obvykle prostřednictvím společných marketingových aktivit, sdílení obsahu nebo vzájemných odkazů na webové stránky.

Na této metodě je skvělé, že mají obě strany ze spolupráce prospěch a společně jsou schopny zasáhnout daleko širší publikum.

Pro úspěšnou křížovou propagaci je nicméně důležité najít značky nebo společnosti, které se sice pohybují ve vašem oboru, ale nepředstavují pro vás zároveň přímou konkurenci.

Příkladem křížové propagace může být spolupráce dvou firem, které prodávají různé, ale komplementární produkty.

Dejme tomu, že společnost prodávající sportovní oblečení může takto spolupracovat se značkou sportovních doplňků na společných článcích nebo akcích, které budou zajímavé pro jejich cílovou skupinu.

Tato strategie vám pak umožní získat zpětné odkazy od ostatních autoritativních zdrojů.

Absolventská nebo profesní sdružení

Tvorba microsite

Skupiny, které sdružují absolventy určité školy nebo jednotlivce z určitého oboru, se mohou stát i výborným zdrojem zpětných odkazů pro vás.

Důležité je u této metody linkbuildingu:

 • Identifikovat vhodná absolventské a profesní asociace, související s vaším oborem nebo cílovou skupinou.
 • Zjistit, zda mají webové stránky a zda poskytují zpětné odkazy pro své členy či partnery.
 • Navázání kontaktu s těmito asociacemi. Představte se, popište svou činnost a vysvětlete, proč byste rádi získali zpětný odkaz z jejich stránky.
 • Poskytněte hodnotný obsah nebo službu, kterou by tato asociace mohla ocenit. Například můžete nabídnout slevy pro její členy.
 • Nově získané kontakty pravidelně udržujte, abyste si do budoucna zajistili další zpětné odkazy a posílili tak důvěru ve vás.

Linkbuilding prostřednictvím opuštěných domén a PBN

Na webu jsou miliardy domén a spoustu z nich již jejich původní majitelé opustili a neobnovili jejich registraci. Spousta těchto webů je přitom poměrně autoritní, relevantní vzhledem k vašemu oboru a často na ně bylo v minulosti odkazováno.

Nákupem více těchto domén, u nichž vypršela registrace, tak můžete významně posílit své linkbuildingové snahy tím, že z nich budete odkazovat na své stránky.

Populární SEO praktikou kdysi bylo a dodnes částečně je vytváření tzv. PBN neboli Private Blog Network (síť soukromých blogů).

Jak na linkbuilding image 149

A to buď z nově vytvořených webů, často ale i z nakoupených autoritních, expirovaných domén – často i oborově nesouvisejících.

PBN se staly v podstatě lacinými generátory zpětných odkazů s optimalizovanými anchor texty, vedoucími na stránku, kterou bylo potřeba posílit.

Obvykle se tyto domény samotné posilovaly ještě přes další nakoupené domény a vytvořila se tak jakási pyramida, z níž proudila odkazová šťáva k cílové stránce na vrcholu.

Problém je, že dnes Google dokáže PBN sítě identifikovat a penalizovat, jejich používání je totiž považováno za black hat SEO taktiku. Přesto se hojně využívá, zejména chtějí-li lidé rychle docílit výsledků a neztrácet čas zdlouhavým oslovováním ostatních. I s vědomím, že brzy mohou o všechny nabyté výsledky v důsledku penalizace přijít.

Linkbuilding založený na podobném principu jako PBN může ale i dlouhodobě fungovat dodnes. Problém je, že je časově velice náročný.

V podstatě jde o to, nakupovat domény, které jsou skutečně oborově relevantní a autoritní. A přistupovat k nim jako k plnohodnotným stránkám, kam budete umisťovat kvalitní a aktualizovaný obsah. Zajistit, že zůstanou v lepším stavu, než v jakém jste je našli a nebrat je pouze jako laciný zdroj odkazů.

A svůj odkazový profil diverzifikovat jinými typy odkazů.

Linkbaiting a získávání SEO odkazů obsahem

Základy SEO

Linkbaiting je metodou budování zpětných odkazů přitažlivým obsahem. Jistě, kvalitní a přitažlivý obsah by měly mít všechny stránky, linkbuilding stranou.

Linkbaiting je ale metoda budování obsahu zaměřeného specificky na to, aby na zpětné odkazy lákal.

Mezi linkbuildingovými strategiemi jde o strategii tzv. pasivní, tedy nevyžadující žádné oslovování, vyjednávání a dohadování. Prostě tvoříte obsah a doufáte, že si své publikum najde sám (samozřejmě je jeho šíření různými komunikačními kanály doporučeno.

Příkladem obsahu, který generuje spousty odkazů, je třeba:

 • Obsah vysoce kvalitní, s velkou přidanou hodnotou a spoustou praktických informací.
 • Kontroverzní obsah, který rozděluje a vyvolává diskuzi.
 • Žhavá novinka, o které víte jako první.
 • Vtipný nebo humorný obsah

V podstatě ale může jít o jakýkoliv jiný druh atraktivního obsahu. Dokonce i zde již zmíněný linkbuilding skrze infografiky, videa a další typy obsahu mohou někteří zařazovat pod pojem linkbaitingu.

Offline linkbuilding

Zpětné odkazy lze získávat i aktivitami mimo online prostředí. Existuje mnoho kreativních způsobů, jak toho dosáhnout, zmiňme alespoň některé z nich:

Tradiční formy reklamy

Inzeráty v tisku, reklamní spot v televizi nebo v rádiu. Se zmínkou vašeho webu. To vše k vám přiláká návštěvnost a zvýší šance, že na vás budou lidé odkazovat.

Účast na oborových akcích

Jednak skvělá příležitost navazovat kontakty s dalšími lidmi z branže, jednak možnost o daných akcích psát, propagovat je, v některých případech klidně i sponzorovat či aktivně podporovat. Pokud o žádných takových akcích nevíte, je tu příležitost pro vás: proč jednu takovou neuspořádat?

Nejrůznější drobné reklamní materiály

Vizitky, propisky, firemní trička s adresou webu. Možná to není mnoho, ale pokud máte příležitost s nízkými náklady tyto materiály produkovat, proč ne?

Napsání knihy

Jistě, napsat celou knihu jen kvůli zpětným odkazům se nevyplatí. Její publikace vám ale může kromě dalších benefitů přinést právě i ty. Třeba tím, že vyplníte svůj autorský profil i s odkazem na váš web na Amazonu či jiné platformě, kde se vaše kniha prodává. Hned máte vysoce autoritní odkaz z kvalitního webu. Také intenzivní propagací a PR okolo vámi publikované knihy můžete získat celou řadu dalších zpětných odkazů.

Vytvořte oborový slovník nebo podrobnou FAQ sekci

Jak na SEO marketing – 37 tipů, rad a triků na závěr

Skvělou možností, jak předvést vaši odbornost a přitáhnout spousty odkazů je vytvoření specifického slovníku nebo sekce otázek a odpovědí na vašem webu.

Spousta lidí hledá nejrůznější termíny z vašeho odvětví, nebo rychlé odpovědi na své otázky.

Pokud se vám podaří identifikovat nejčastější dotazy a uspokojivě je zodpovědět, případně pokud nabídnete návštěvníkům vašeho webu přehledný a strukturovaný slovník všech termínů spojených s vaším oborem, téměř jistě přilákáte nejen velký počet návštěvníků, ale i zpětných odkazů.

Jakmile takový glosář či FAQ sekci vytvoříte, je důležité jednak zajistit, aby byly také náležitě optimalizované pro vyhledávače, jednak neopomenout jejich propagaci a pravidelné aktualizace.

Závěrem

To je tedy vše. Nyní již víte, co je linkbuilding a k čemu je dobrý. Poznali jste něco z náplně práce linkbuildera. A znáte i desítky taktik budování zpětných odkazů, které můžete v praxi uplatnit i vy.

Nezapomínejte ale, že linkbuilding je jen jeden z článků řetězu úspěšného SEO. A tento text je jen jedním z mnoha, které vám na téma optimalizace pro vyhledávače přinášíme.

Neváhejte se proto kdykoliv vrátit k našemu textu o základech SEO a o tom, co je SEO. A odtud se vydat k jakémukoliv z dalších souvisejících témat, co vás zajímá!

Čemu vás tento návod naučí
 • Kapitola 1 – Nejdůležitější ON PAGE aktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 2 – Nejdůležitější OFF PAGE faktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 3Základní SEO analýza webu – сo je potřeba zkontrolovat před další SEO prací
 • Kapitola 4 – Jak správně dělat analýzu klíčových slov
 • Kapitola 5Jak vytvářet obsah pro vaše prospektivní klienty
 • Kapitola 6 – Jak nastavit a optimalizovat váš profil na Google My Business
 • Kapitola 7 – Jak vyčnívat nad ostatní v rámci lokálního vyhledávání
 • Kapitola 8 – Jak na linkbuilding, který nepovede k penalizaci vašich stránek
 • Kapitola 9 – Jak na SEO pro e-shopy aneb e-commerce SEO.
 • Kapitola 11Jak měřit úspěch SEO, i když nejste statistik
 • Kapitola 12 – Jaké SEO služby využít pro zvýšení vašich prodejů
Kvalitní zpětné odkazy? Přesvědčivý obsah? Technická optimalizace?

Co z toho váš web potřebuje nejvíce a kde jsou priority jeho rozvoje?

Pomůžeme vám to zjistit. A zařídit, aby se z bývalých slabin staly přednosti. Pojďme začít první bezplatnou konzultací.

Jak na linkbuilding image 153
Článek napsal
Maksym Kovryhin
zakladatel SEO agentury Topranker.cz

Ve většině agentur vám řeknou, že SEO je trvalý proces, vyžadující si dlouhodobé SEO smlouvy a měsíční paušály.

I já si zprvu myslel totéž, ačkoliv jsem při práci čím dál více začal narážet na limity tohoto řešení.

Lepším řešením jsou jednorázové soubory konkrétních prací na míru, podložené důkladnou analýzou a strategickým plánem.

S možností libovolného doobjednání dalších sprintů podle potřeby a rozpočtu, ale bez nutnosti vázat vás dlouhodobou smlouvou.

Dovolte, abych vás s nabídkou těchto účelových SEO sprintů seznámil.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon