fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Povíme si, co je cookies, na jakém principu jsou postaveny a k čemu primárně slouží. Dozvíte se také, kdy tento pojem vznikl a jaký zákon upravuje jejich používání. Cookies je označení pro krátké textové soubory, které ...
Co je hashtag vyplývá jednoduše z překladu. Je určen k označení konkrétních témat. Samotné slovo vzniklo spojením dvou výrazů z anglického jazyka: HASH – anglický výraz pro symbol křížku „#“. TAG – anglický výraz pro „značku“ či ...
Na otázku co je Internetový katalog by se dalo jednoduše odpovědět tak, že představuje logické uspořádání odkazů na konkrétní webové stránky, které jsou rozděleny do kategorií a ty se pak dále člení na samostatné subkategorie ...
Co je Linkbaiting? Je postaven na tvorbě unikátního obsahu, který bude pro čtenáře natolik atraktivní, že ho bude chtít z vlastní vůle šířit dál a lákat tím další návštěvníky na webové stránky majitele vytvořeného obsahu. Pojem ...
Máme-li uvažovat nad tím, co je MS SQL Server, pak se dá v kostce říci, že jde o databázový a analytický systém, který byl společností Microsoft vyvinut primárně pro internetové prodejny, související byznys a správu datových ...
Švédský databázový server, který je postaven na programovacím jazyce SQL. Toť ve zkratce odpověď na otázku, co je MySQL, který je považován za jeden ze tří nejčastěji instalovaných programů sloužících k vytváření databázových aplikací, neboli programů, ...
Odpovědí na otázku co je Newsletter je, že je jedním z účinných nástrojů online marketingu, který firmy využívají pro účely externí komunikace. Pojem vznikl spojením dvou výrazů z anglického jazyka: NEWS - novinky LETTER - dopis Newslettery představují ...
Co je odkazová farma neboli link farma? Jde o termín označující podvodnou techniku optimalizace pro internetové vyhledávače. Link farmy nejsou svým obsahem pro uživatele nijak přínosné a svou existencí zhoršují pozice ve vyhledávačích hodnotných a ...
KPI? Co to je nastiňuje již samotný překlad této zkratky. Anglický výraz „key performance indicators“ bývá česky uváděn jako „klíčové ukazatele výkonu“. Jedná se o parametry, kterými je možné kvantifikovat plnění podnikové vize. Jejich výběr ...
AdSense je služba společnosti Google, které zprostředkovává registrovaným uživatelům (majitelům webových stránek) reklamu. V USA byla spuštěna v roce 2003 a do ČR se dostala v roce 2006. Obsah Jak se zapojit?Omezení vázané na obsahJak je to s daněmi? ...
Affiliate marketing se zaměřuje na propagaci produktu či služby firmy (většinou umístěné v e-shopu), za kterou partner získá provizi. Obsah Jak to funguje?Výhody pro zadavatele reklamyVýhody pro partneraJak jsou placeni partneři?Jak poznat, jestli web nabízí ...
Obecně se jedná o proces či cíl procesu, během kterého se získává některé z aktiv. Jde například o předměty, věci či osoby. Pokud bychom tento pojem zúžili na oblast marketingu, tak je akvizice proces získání zákazníka. ...
Celosvětově využívaný jak ve smartphonech a tabletech, tak v chytrých televizích a mnoha dalších zařízeních. Fenomén, se kterým se setkáváme každý den. Kdo by někdy neslyšel slovo Android. Jedná se o operační systém založený na ...
Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, podle kterých rozděluje analytický nástroj zásluhy za konverze mezi jednotlivé kontaktní body na konverzní trase. Konverzí se obecně rozumí situace, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem chtěnou akci, ...
B2G je zkratkou anglického slovního spojení Business to Government, kterou můžeme doslovně přeložit jako podnikání pro vládu. Někdy ji také najdete pod pojmem Public Sector Marketing (marketing veřejného sektoru).   Co si pod tím představit? ...
B2R je zkratkou anglického slovního spojení Business to Reseller (souvisejícího s elektronickým podnikáním pod označením e-business a e-komerce). Tento výraz označuje obchodní vztahy a komunikaci mezi podnikem nebo podnikatelem a jeho obchodními zástupci. Obvykle se jedná ...
Backend pochází z anglických výrazů back a end, do češtiny zhruba přeloženo jako zadní část. Představuje administrační sekci internetových stránek nebo e-shopu sloužící ke kompletní správě celého webu. K jejímu přístupu je vyžadována autorizace, a tak se ...
Banner (také jako „reklamní proužek“) je grafická forma reklamy používaná na internetových stránkách. Většinou ho najdeme v podobě opakující se animace, která lépe upoutá naši pozornost, ale někdy se vyskytují pouze jako statické obrázky. Existují i ...
Bannerová slepota (anglicky Banner Blindness) je v dnešní době již hodně rozšířený jev. Jedná se o podvědomé ignorování grafické reklamy (=bannerů). V minulosti se na internetu nacházelo méně forem reklamy, jednou z nich byly i bannery, které se ...
Bitmapová grafika (někdy také rastrová grafika) tvoří spolu s vektorovou grafikou dva základní způsoby, jakými  počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Bitmapový obrázek je tvořen jednotlivými barevnými body (pixely), které jsou uspořádány do pravidelné mřížky. ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>