NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Slovník internetových pojmů

KPI? Co to je nastiňuje již samotný překlad této zkratky. Anglický výraz „key performance indicators“ bývá česky uváděn jako „klíčové ukazatele výkonu“. Jedná se o parametry, kterými je možné kvantifikovat plnění podnikové vize. Jejich výběr ...
AdSense je služba společnosti Google, které zprostředkovává registrovaným uživatelům (majitelům webových stránek) reklamu. V USA byla spuštěna v roce 2003 a do ČR se dostala v roce 2006. Obsah Jak se zapojit?Omezení vázané na obsahJak je to s daněmi? ...
Affiliate marketing se zaměřuje na propagaci produktu či služby firmy (většinou umístěné v e-shopu), za kterou partner získá provizi. Obsah Jak to funguje?Výhody pro zadavatele reklamyVýhody pro partneraJak jsou placeni partneři?Jak poznat, jestli web nabízí ...
Obecně se jedná o proces či cíl procesu, během kterého se získává některé z aktiv. Jde například o předměty, věci či osoby. Pokud bychom tento pojem zúžili na oblast marketingu, tak je akvizice proces získání zákazníka. ...
Celosvětově využívaný jak ve smartphonech a tabletech, tak v chytrých televizích a mnoha dalších zařízeních. Fenomén, se kterým se setkáváme každý den. Kdo by někdy neslyšel slovo Android. Jedná se o operační systém založený na ...
Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, podle kterých rozděluje analytický nástroj zásluhy za konverze mezi jednotlivé kontaktní body na konverzní trase. Konverzí se obecně rozumí situace, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem chtěnou akci, ...
B2G je zkratkou anglického slovního spojení Business to Government, kterou můžeme doslovně přeložit jako podnikání pro vládu. Někdy ji také najdete pod pojmem Public Sector Marketing (marketing veřejného sektoru).   Co si pod tím představit? ...
B2R je zkratkou anglického slovního spojení Business to Reseller (souvisejícího s elektronickým podnikáním pod označením e-business a e-komerce). Tento výraz označuje obchodní vztahy a komunikaci mezi podnikem nebo podnikatelem a jeho obchodními zástupci. Obvykle se jedná ...
Backend pochází z anglických výrazů back a end, do češtiny zhruba přeloženo jako zadní část. Představuje administrační sekci internetových stránek nebo e-shopu sloužící ke kompletní správě celého webu. K jejímu přístupu je vyžadována autorizace, a tak se ...
Banner (také jako „reklamní proužek“) je grafická forma reklamy používaná na internetových stránkách. Většinou ho najdeme v podobě opakující se animace, která lépe upoutá naši pozornost, ale někdy se vyskytují pouze jako statické obrázky. Existují i ...
Bannerová slepota (anglicky Banner Blindness) je v dnešní době již hodně rozšířený jev. Jedná se o podvědomé ignorování grafické reklamy (=bannerů). V minulosti se na internetu nacházelo méně forem reklamy, jednou z nich byly i bannery, které se ...
Bitmapová grafika (někdy také rastrová grafika) tvoří spolu s vektorovou grafikou dva základní způsoby, jakými  počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Bitmapový obrázek je tvořen jednotlivými barevnými body (pixely), které jsou uspořádány do pravidelné mřížky. ...
Blog (dříve web log) je webová aplikace, která slouží k snadnému publikování článků na internet. Někdy se také označuje jako „internetový deníček“. Můžeme je vidět v mnoha různých podobách, z nichž za zmínku stojí zápisníky, magazíny, fotogalerie nebo ...
Buzz marketing je forma marketingu založená na vyvolání určitého rozruchu kolem nějaké značky. Princip je založen na vypuštění příběhu (šokující, zábavný, zajímavý nebo kontroverzní) do světa, a pokud je strategie úspěšná, dosahuje k velkému počtu lidí. ...
Pojem branding označuje techniky a aktivity, pomocí kterých budujeme a posilujeme svou vlastní kvalitní značku a udržujeme její jméno. Mohli bychom sem zařadit výběr názvu značky, jejího loga, sloganu, tvorba hodnot a prezentace brandu, způsoby ...
Při Cause Related Marketingu (či zkráceně Cause Marketingu, dále jen jako CRM) vzniká spolupráce mezi komerční společností a neziskovou organizací, při čemž obě strany profitují. Pojem se používá k označení všech marketingových aktivit, jež podporují ...
Pojem Cesta zákazníka spadá do marketingové strategie a je součástí tvorby nadšených zákazníků, kteří jsou klíčem k úspěšnému podnikání. Podnikatelé by tak měli prioritně získávat a udržovat zákazníky tak, aby si zboží či službu užili ...
Copywditing je pojem, který lze také nazývat úpravou webových a reklamních textů. Jedná se tedy o proces, při kterém se upravuje text tak, aby neodradil čtenáře. CopyEditing je velmi důležitou součástí optimalizace webových stránek a ...
CPA neboli Cost per Action lze přeložit jako platba za akci. Takovou akcí se rozumí např. online registrace, vyplnění formuláře, koupě zboží apod. Jedná se tedy o způsob placení za internetovou reklamu neboli cenový model, ...
CPM (celými slovy Cost per Mile) v překládáme jako cenu za 1 tisíc zobrazení reklamy. Tento pojem je využíván v oblasti online reklam, konkrétně u modelu PPV (Pay per View). Smysl je v tom, že si inzerující ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>