SLOVNÍK INTERNETOVÝCH POJMŮ

  Zkratka XML představuje anglickou zkratku pro eXtensible Markup Language, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk. Je to jednoduchý, volně šiřitelný formát dokumentů, umožňující zapisování informací spolu s jejich konkrétním významem. Oproti ostatním značkovacím jazykům má navíc tu funkci, ...
  Termín World Wide Web by se dal přeložit jako „celosvětová síť“. Jedná se o komplexní systém sdružující služby provozované v internetové síti.   Používání zkratky WWW Ačkoliv používání zkratky WWW v dnešní době již víceméně ztratilo význam, ...
  WordPress je nejvyužívanějším redakčním systémem na světě. Slouží jako nástroj pro vytváření a správu webových stránek a je vyvíjen jako open source systém pod bezplatnou licencí GNU GPL. Vznikl v roce 2001 jako odpověď party nadšenců ...
  Webový formulář umožňuje uživateli skrze grafické rozhraní prohlížeče zadávat data, která jsou následně odeslána na příslušný server ke zpracování. Může se jednat například o registrační stránky pro vložení osobních údajů, online objednávky nebo dotazníky spokojenosti. ...
  Webová stránka je dokument, který je uživatelům dostupný k přečtení prostřednictvím internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, zpravidla v rámci World Wide Webu (WWW). Data jsou prezentována ve formě hypertextu, jehož kód je vytvořen pomocí značkovacího ...
  Webová šablona je zjednodušeně řečeno grafická forma, v jaké se bude obsah webových stránek zobrazovat. Sestává ze dvou hlavních částí – HTML kódu, který definuje celou konstrukci stránek, jejich schéma a rozložení prvků, a CSS kódu, ...
  Webová analytika je souhrn úkonů sloužících k analýze webových stránek, zejména pro potřeby SEO a zlepšování jejich efektivity.   Analyzované informace a jejich využití Hlavním předmětem sledování je zpravidla chování zákazníka a s tím související veličiny, jako ...
  Mozilla Firefox je svobodný multiplatformní webový prohlížeč. Je dostupný pro oficiálně podporované platformy MS Windows, Android, Linux, macOS a další. Vyvíjí jej společnost Mozilla Corporation spolupracující se stovkami dobrovolníků s cílem vytvořit malý, jednoduchý, rychlý, uživatelsky ...
  Microsoft Edge je grafický internetový prohlížeč firmy Microsoft, který od roku 2015 (Windows 10) nahrazuje svého předchůdce, původní prohlížeč MS Internet Explorer.   Edge má oproti Exploreru několik výhod: Je menší Je efektivnější Dodržuje soudobé ...
  Kontextová navigace doplňuje hlavní navigaci webu. Tvoří ji systém odkazů na další sekce webu, které by návštěvníka mohly v souvislosti s jím zadaným dotazem zajímat. Odkazy mohou být umístěny přímo v textu nebo bývá jejich seznam připojen na konci ...
  Výrazem Keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy) se označuje nepřirozené nadužívání klíčových slov v obsahu webové stránky. Klíčová slova nebo čísla jsou v takovém případě uváděna v seznamech, bez kontextu, nebo nepřirozeně často opakovaná v textu. Jedná se o ...
  Joomla! Je volně dostupný CMS – systém pro správu dokumentů (neboli redakční systém) určený pro publikování obsahu na webu. Poprvé byl vydán v roce 2005 poté, co se oddělil od původního projektu Mambo. Název pochází ze ...
  Java je objektově orientovaný programovací jazyk. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků s univerzálním využitím na všech typech platforem. Vyvinula ho v roce 1995 firma Sun Microsystems, od roku 2007, kdy byl uvolněn zdrojový kód, je ...
  Intranet je počítačová síť, která není na rozdíl od internetu veřejná, nýbrž soukromá, omezená na určitý počet uživatelů, lépe řečeno počítačů zesíťovaných v lokální síti vytvořené privátní IP adresou. Před neoprávněným vstupem lze síť chránit bránou ...
  Instagram je sociální síť určená k sdílení obrázků (primárně mobilních fotografií) a videí. Historie Poprvé byla volně dostupná aplikace Instagram uvedena v App Store v roce 2010, o dva roky později v Google Play. Ihned po svém uvedení na ...
  Influencer marketing je jednou z moderních forem marketingu využívající vlivu významné osobnosti na mínění jejích obdivovatelů. Firma dohodne spolupráci s influencerem, který má za úkol propagovat produkt před svou fanouškovskou základnou, čímž ho dostává do povědomí veřejnosti ...
  Termín indirect marketing („nepřímý marketing“) označuje způsob distribuce a prodeje zboží nebo služeb, který se odehrává skrze zprostředkovatele. Na internetu se obvykle jedná o: nabízení produktů na různých portálech prodej ve spolupráci s externími e-shopy ...
  Inbound marketing je souhrnné označení technik, které se v marketingu používají k získání spokojeného zákazníka, který nás ideálně doporučí dál. Nejde tedy o představování produktu popisem jeho parametrů, spíše o získání důvěry zákazníka v užitečnost produktu, který si ...
  Hoax je falešná zpráva, která se šíří po internetu či sociálních sítích lavinovým přeposíláním od důvěřivých uživatelů. Obsah Hoaxu většinou: Alarmuje Varování před domnělým nebezpečím Hraje na city Úpěnlivá prosba o pomoc, sbírka pro nemocné ...
  Hlavní navigace (neboli základní) je součást téměř každého webu, popisuje jeho základní strukturu a informuje návštěvníka hned po příchodu, co všechno na webu nalezne. U menších webů mívá formu horizontální lišty v hlavičce. Pokud je web ...

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046