CO TO JE KONVERZNÍ POMĚR

  CO TO JE KONVERZNÍ POMĚR

  Konverzní poměr je číslo vyjadřující poměr celkového objemu návštěvníků webu vůči konverzím (situacím, kdy návštěvník udělal požadovanou akci). Zároveň se jedná o klíčovou metodiku měření výsledků internetového marketingu. Odkrývá slabá i silná místa webu, odhaluje cesty zákazníků k požadovaným stránkám, funkčnost CTA  či dalších prvků, působících na chování uživatele. Přepočítací koeficient je vyjádřený v procentech.

   

  Dokončená akce nemusí vždy znamenat provedení nákupu: může za ni být považován jakýkoli předem definovaný cíl. Konverzní poměr proto může odrážet i poměr návštěv k odesílání poptávek, registraci uživatelů, odběrům newsletteru nebo rezervacím služeb.

   

  Vzorec pro výpočet:

  Konverzní poměr (%) = počet zkonvertovaných návštěvníků webu / počet všech návštěvníků × 100

   

  Příklad: Na 1000 návštěv webu připadá 100 konverzí.

  Výpočet: 100 : 1000 = 0,1. A dále: 0,1 × 100 = 10

  Výsledek: Výsledné číslo 10 je procentuální poměr, tj. míra konverze činí 10 %.

   

  Pro vyhodnocení konverzního poměru existují různé nástroje, můžeme jej nastavit např. v Google AdWords. Nástroj určí poměr dokončených akcí k celkové návštěvnosti stránky a současně zohlední určitou dobu, během níž k akci došlo. Cíle požadovaných akcí jdou předem definovat v Google Analytics.

   

  Marketérovým cílem je dosažení co nejvyššího konverzního poměru. Úspěšné e-shopy pracují s poměry kolem 10 %, přičemž za průměr se považuje asi 1 %. Poměr dokončených akcí závisí i na typu produktů, ceně produktů nebo období. Pokud se toto číslo dlouhodobě drží pod 1 %, je potřeba navrhnout optimalizaci vedoucí k jeho navýšení.

   

  Faktory, které ho mohou snížit:

   

  • příliš složité přihlašování, k němuž např. patří i dotazy typu CAPTCHA
  • příliš málo platebních možností
  • nedostatečná ochrana citlivých údajů zákazníka
  • technické problémy s poskytovateli platebních služeb
  • nepříznivě umístěná tlačítka

   

  Faktory, které ho pomohou navýšit:

   

  • použití relevantních klíčových slov, díky nimž navštíví web více uživatelů
  • kvalitní a pravidelně aktualizovaný obsah webových stránek
  • atraktivnější vizuální podoba webu, intuitivní ovládání
  • používání nástrojů webové analýzy
  • zdokonalení zákaznické péče
  • akce a bonusy

   

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >
  to top