Co je to SEO v roce 2022?

Co je to SEO v roce 2022?

Definice SEO aneb k čemu je dobré a proč je důležité

Cílem SEO je zvýšení návštěvnosti cílových skupin pomocí budování přirozeného, neplaceného umístění webových stránek v internetových vyhledávačích.

Co je SEO

SEO je pravděpodobně nejefektivnější metodou zlepšení nalezitelnosti webu na internetu.

Zabývá se úpravou webových stránek tak, aby je vyhledávače považovaly za:

 1. Přátelské k návštěvníkům (uživatelům)
 2. Autoritní
 3. Důvěryhodné

Právě tyto 3 aspekty vedou k lepšímu umístění v organických výsledcích vyhledávání, což vede k vyšší návštěvnosti (tzv. „organické návštěvnosti“), z čehož pochopitelně těží provozovatel webu.

Meritem SEO je tedy – ve většině případů – schopnost webu generovat poptávky (prodeje, zakázky, či jinak zpeněžitelné konverze …), tedy vydělávat provozovateli více peněz nebo zkrátka efektivněji šířit nějaký obsah klidně i nekomerčního účelu.

Na stránce naleznete
Proč se neříká (ale vlastně říká) „optimalizace SEO“

Proč se neříká (ale vlastně říká) „optimalizace SEO“

SEO je zkratka tří anglických slov „Search Engine Optimization“, které lze přeložit do českého jazyka jako „Optimalizace pro vyhledávače“.

Velmi často se však v řeči o SEO setkáváme i s mylnými interpretacemi, jako například:

 • SEO optimalizace
 • Optimalizace SEO
 • SEO optimalizátor
 • SEO optimalizace pro vyhledávače

Apod. Všechny tyto variance jsou chybné, protože už samotná zkratka „SEO“ v sobě obsahuje slovo „Optimalizace“. 

Ve výsledku tedy někteří chybně říkají „Search Engine Optimization Optimalizace“, nebo „Search Engine Optimization Optimalizace pro vyhledávače“, což samozřejmě nedává smysl.

 

 

Správnými označeními fenoménu SEO jsou například:

 • SEO
 • Search Engine Optimization
 • Optimalizace pro vyhledávače
 • SEO optimalizace pro vyhledávače
 • Optimalizace webu / stránek
 • SEO specialista / SEO konzultant
 • SEO poradenství
 • (a podobně …)

Mezi českými SEO agenturami a SEO specialisty vyvolává používání výrazů jako SEO optimalizace či SEO optimalizace pro vyhledávače tendence nazývat se navzájem amatéry, kteří ani nevědí, co je SEO.

Pravdou však je, že k nesprávné formulaci mají často velmi dobrý důvod!

 

Značný objem SEO neznalých lidí chybná označení jako “SEO optimalizace pro vyhledávače” stabilně používá, a proto se z nich stávají regulérní „klíčová slova“…

A protože SEO agentury, specialisté či blogeři apod. chtějí být pod těmito frázemi v internetových vyhledávačích na předních místech, záměrně jejich SEO služby a jiný obsah na svých webových stránkách označují takto chybně, aby vyhledávače co nejlépe vyhodnotily shodu, což vede k lepšímu umístění v SERP.

Nebuďte proto příliš překvapení, pokud narazíte na tato označení i na stránkách některých SEO odborníků. Není to nutně důkazem toho, že se jedná o SEO amatéry, ačkoli se kvůli tomu mnozí navzájem rádi špičkují. Jestliže slova “SEO optimalizace pro vyhledávače” hledá hodně lidí, stojí za to je použít, i když tím vlastně jen říkají totéž anglicky a česky – “Search Engine Optimization optimalizace pro vyhledávače”.

Základy SEO

Dokáže optimalizace pro vyhledávače zlepšit i konverzní poměr?

Ano, optimalizace pro vyhledávače má skutečně vliv i na míru konverze.

Jak je to možné? Správná strategie klíčových slov, které předchází hluboká SEO analýza, beroucí v potaz jak konkurenci, tak řadu dalších SEO faktorů, vede k rychlejší, vyšší a kvalitnější (relevantnější) návštěvnosti z internetových vyhledávačů, a tedy k rychlejší a vyšší míře konverze za předpokladu, že web a jeho obsah (produkt) odpovídají očekáváním a požadavkům návštěvníků při jejich hledání.

Je to dáno tím, že více lidí nalezne Vaše stránky při zadání takových klíčových slov, která je charakterizují s vyšší přesností, a tím pádem je vyšší procento příchozích návštěvníků zároveň potenciálními zákazníky. 

Kromě toho i samotná úprava webu pro vyhledávače v rámci SEO do značné míry představuje úpravu webu pro návštěvníky.

Co je to SEO – optimalizace cílení na klíčová slova
 • Co je to SEO – optimalizace cílení na klíčová slova

Cílem SEO je tedy budovat pozice v internetových vyhledávačích nikoliv na nějaké náhodné dotazy, nebo na ty nejfrekvenčnější, ale na RELEVANTNÍ A PERSPEKTIVNÍ DOTAZY, které odhalí důkladná analýza, což je nanejvýše podstatné kritérium.

Pečlivá SEO analýza vám pomůže určit výběr pouze takových slov, která jsou konkrétně pro Vás smysluplná.

 

 

 

Jako příklad toho, jak jsou klíčová slova pro SEO důležitá, nám může posloužit následující situace:

Pavel je dodavatelem ovoce a zeleniny do restaurací a tržnic a od SEO chce, aby jeho stránky dostalo na pozice, kde je jeho potenciální klienti budou schopni najít. Hodilo by se mu, kdyby ho lidé našli mimo jiné i při zadání klíčových slov v souvislosti s nákupem jablek.

Snahou o budování pozic pro klíčové slovo „jablka“ by ale Pavel, navzdory obrovskému objemu průměrného měsíčního vyhledávání, pravděpodobně vyhazoval peníze za SEO z okna.

 

 

Proč?

Protože první až druhá stránka výsledků vyhledávání reflektuje to, co lidé pod daným dotazem skutečně vyhledávají. Pod tímto klíčovým slovem lidem evidentně nejde o hledání prodejce ani dodavatele jablek, nýbrž o informace související s nutričními hodnotami, recepty apod.

SEO potenciál tohoto klíčového slova je tedy konkrétně pro Pavla velmi malý. Dotaz je až příliš obecný a v naprosté většině případů lidé hledají pouze informaci.

 

 

Relevantními komerčními SEO dotazy by pro Pavla mohly být:

 • Prodej jablek
 • Jablka na prodej
 • Dodavatel jablek
 • (a další podobná)

I tyto dotazy však nemusejí být pro efektivní SEO 100% relevantní, pokud pod nimi lidé hledají lokální kamenné prodejny a tržnice, což nemusí být vždy podle konkrétní podoby dotazu na první pohled zcela zřejmé. Jediný způsob, jak to zjistit, je zadat ona klíčová slova do vyhledávání a prozkoumat, co vyhledávač zobrazí.

Long tail klíčová slova

Delší, specifičtější dotazy mívají sice menší objemy vyhledávání, ale jsou daleko konverznější (a tudíž z hlediska SEO velmi důležité), pokud opravdu s přesností odpovídají tomu, co se na webu nachází.

Kvůli jejich délce jsou v anglickém jazyce označovány jako dlouhé ocasy („long tail keywords“). Strategii cílení na tato slova udává také větvení struktury stránek na webu.

LSI Keywords

Latent Semantic Indexing Keywords“ jsou v SEO žargonu další klíčová slova, která pomáhají k lepšímu umístění ve vyhledávání. Dobrá SEO optimalizace je rozhodně neopomene využít. =)

Jedná se o taková slova a fráze, díky jejichž přítomnosti vyhledávač lépe rozpozná souvislosti a charakter dané stránky a její skutečnou hodnotu pro uživatele. LSI mohou být samy o sobě klíčovými slovy, ale nejedná se o podmínku. Jedná se především o cílené zakomponování synonym k (z hlediska obsahové strategie) důležitým podstatným jménům a dalším slovům, která se k nim úzce váží.

Správným rozdělením stránek na webu dle skupin klíčových slov je při SEO docíleno lepších pozic ve vyhledávačích pro každé jednotlivé klíčové slovo.

Jak funguje SEO – optimalizace webu stojí na faktorech vnitřních a vnějších

Celkový počet vnitřních a vnějších SEO faktorů, které mají při optimalizaci pro vyhledávače vliv na indexaci a pozice je celkem přes 500.

Off-Page SEO faktory

Jde o off-page SEO faktory, tedy o vše, co na pozice webu působí odjinud, než z webu samotného. Také se jim říká „vnější faktory“ či „externí faktory“ apod.

Personalizace vyhledávání znamená, že na základě výše faktoru má každý z nás více či méně odlišné výsledky vyhledávání.

Čekání na SEO – co to je indexace

Čekání na SEO – co to je indexace

Vyhledávač musí mít stránku uloženou ve své databázi neboli „indexu“.

„Zaindexovaný“, znamená uložený v databázi, tedy zobrazující se ve výsledcích vyhledávání.

Analýza webu

Jakmile se robot daného vyhledávače dostane na stránku, následuje její analýza z hlediska nespočtu různých vnitřních a vnějších faktorů a na základě toho, jak si stránka vede v porovnání s konkurencí, ji umístí na odpovídající pozice ve výsledcích vyhledávání.

 

Vyhodnocení a přidělení pozic

Stránky získávají pozici pro každou konkrétní podobu dotazu zcela individuálně.

Stránka se tedy může zobrazit na první pozici pro jeden dotaz, a pro jiný, byť formulovaný třeba jen trochu jinak, na zcela jiné.

A jaké pozice daná stránka webu získá pro klíčová slova ve shodě je pochopitelně ovlivněno i kvalitou stránky samotné.

 

Změna pozic

SEO je boj, při kterém žádné pozice nezůstávají neměnné. Zaregistrovat nějaké změny provedené při optimalizaci pro vyhledávače může robotům trvat pár setin sekund, nebo také několik měsíců.

Zpravidla platí, že efekt z provedených SEO změn se naplno projeví v rozmezí 3-6 měsíců. Drobný pokles pozic (nebo stagnace) proto nemusí nutně znamenat, že se zrovna teď děje něco špatného s vašimi stránkami nebo že SEO selhalo. Může se jednat o krátkodobou, dočasnou fázi, nebo třeba testování.

Přehnané SEO? Optimalizace webových stránek pro vyhledávače má hranice

Přílišné SEO v některých případech může pozicím více škodit nežli prospívat. Je asi největším paradoxem SEO, že důvodem špatných pozic nebo jejich zhoršení může být i přehnaná snaha o jejich zlepšení.

V momentě, kdy je u pomyslného SEO koláče kladen až příliš veliký důraz na nějaké vybrané výseky, může být celý web (nebo jen některé dílčí stránky) vyhledávačem vyhodnocen jako nepřirozený.

Strategie optimalizace www stránek

Jak bylo již několikrát nastíněno, při optimalizaci pro vyhledávače jde o vnitřní a vnější úpravu a rozšiřování webových stránek a také cest, které na ně vedou z jiných webů.

 

Web přátelský k vyhledávačům (Search Engine Friendly)

Prvním úkolem pokud jde o optimalizace pro vyhledávače je vytvořit stránky přátelské k vyhledávačům samotným.

 

Autorita a důvěryhodnost

Pojmem „autorita“ je v oblasti SEO myšlena jakási abstraktní veličina webu, která pro vyhledávač znamená, že je web skutečně hodnotný a přínosný.

Všem webům a jejich dílčím stránkám vyhledávače vyhodnocují určitou míru autority a důvěryhodnosti na základě toho, co se na nich nachází, a také dle kvantity, kvality a relevance příchozích zpětných odkazů. Obě veličiny mají obrovský vliv na umístění ve vyhledávání.

Pomocí získávání zpětných odkazů lze při SEO autoritu a důvěryhodnost stránek navýšit.

 

Web přátelský k návštěvníkům a relevantní k dotazům

Nehledě na to, jak moc jsou stránky přátelské k vyhledávačům, a jak moc jsou vyhledávači shledávány autoritními a důvěryhodnými, nikdy se SEO nedosáhnete skvělých pozic, pokud se stránkami nebudou spokojeni sami návštěvníci.

Vždy jsou to právě oni, kdo určí, nakolik bude SEO marketing úspěšný.

Samoregulačními návštěvnickými faktory jsou z hlediska SEO například:

 1. Objem celkové návštěvnosti (přímá + odkazující neboli „refferální“ + organická)
 2. Míra opuštění stránky
 3. Následné kroky ex-návštěvníka (jestli pod tím samým dotazem hledá jiný web)
 4. Průměrná doba, kterou lidé na stránce tráví
 5. Chování lidí na stránkách/webu (pohyb a interakce)
 6. Dynamicky rostoucí objem zmínek názvu domény a značky s ní spjaté na internetu

Všechny tyto věci vyhledávače rovněž analyzují a berou je v potaz. Pokud na základě těchto faktorů vyhledávač vyhodnotí, že lidé, kteří přišli na stránku přes konkrétní klíčová slova, nejsou spokojeni, bude stránce odpovídajícím způsobem snižovat pozice přesně pro ona klíčová slova (se špatnými uživatelskými statistikami).

Pokud má web hodně stránek se špatnými statistikami, projeví se to na celé doméně. Tedy i poklesem pozic stránek, které samy o sobě mají dobré statistiky.

Špatná situace pramení ze dvou obecných zdrojů

 

Návštěvník nenalezl to, co chtěl najít:

Situace vzniká v momentě, kdy se návštěvník dostal na stránku přes dotaz, který v jistém smyslu neodpovídá obsahu stránky.

Často se stává, že se provozovatelé webových stránek na základě analýzy klíčových slov a povrchních SEO doporučení cíleně snaží o optimalizaci pro vyhledávače na velmi obecná klíčová slova s co nejvyšším objemem průměrného měsíčního vyhledávání na úkor míry relevance.

Proudí-li na stránku obrovské množství lidí, kteří rychle odcházejí, je to, pokud jde o SEO a jeho účel, fatální problém!

Dělat SEO a dosahovat předních pozic pro ne zcela relevantní klíčové slovo bývá značně problematické a obvykle pouze dočasné právě proto, že část návštěvníků příchozích přes ono klíčové slovo stránku rychle opustí (ti, kteří hledali něco jiného) a tím klesá průměrná doba pobytu návštěvníka na oné stránce.

Dostat se pro tento méně relevantní dotaz před konkurenci, která má vůči němu znatelně více relevantní odpověď, je mnohem obtížnější (zbytečně nákladnější) nebo i zcela nemožné.

A kromě toho tím dojde k degradaci i všech ostatních pozic pro všechna ostatní klíčová slova ve shodě s touto stránkou, protože klesá celková autorita a důvěryhodnost stránky, což má navíc vliv i na celou doménu, tedy dokonce i na ostatní stránky webu.

 

Stránka neodpovídá nárokům návštěvníka

Hovoříme zde naopak o formě. Stránka sice disponuje obsahem, který uživatel hledá, ale jeho forma je pro něj nepohodlná. Optimalizace pro vyhledávače proto musí zohlednit i tzv. „user experience“ („UX“) neboli ve volném překladu „uživatelskou přívětivost”, či „uživatelskou spokojenost“.

 

Spokojenost uživatele a přeneseně tak i úspěšnost SEO závisí na řadě faktorů, které pro něj mohou představovat pohodlí:

 • Snadno pochopitelná, logická orientace na stránce i v rámci celého webu (struktura stránek a přechod mezi nimi)
 • Funkcionalita (možnosti vyhledávání nebo filtrace obsahu atd.)
 • Design (optimalizace pro mobily a tablety, color marketing, čitelnost a transparentnost, percepce a asociace v souvislosti s obsahem …)

(a další…)

 

Co bývá pro uživatele naopak problémem?

 • Vyskakovací okna
 • Nadmíra všudypřítomné reklamy
 • Jiné formy nevyžádaného nebo nepochopitelného obsahu
 • Nejednotné formátování obsahu

(a další…)

 

Každý SEO profesionál by se proto měl při optimalizaci zabývat i těmito důležitými věcmi, protože mají nepřímý, leč reálný dopad na výsledky SEO snahy!

Search engine marketing a jeho metody

Search engine marketing a jeho metody

Taktiky SEO lze rozdělit do 3 hlavních kategorií:

 

White Hat SEO (Bílý klobouk)

Jak barva napovídá, jde o SEO taktiky, které jsou plně v souladu s pravidly a etikou vyhledávačů. Cílem této SEO metody je udělat na vyhledávače dojem transparentními, kvalitními stránkami přínosnými pro uživatele.

Výsledky se při takovéto “čisté” optimalizaci pro vyhledávače dostavují velmi pomalu, avšak stabilně a s minimálními až žádnými riziky propadu. White Hat SEO dosahuje výsledků dlouhodobě jistějších výměnou za čas a náročnost.

 

Black Hat SEO (Černý klobouk)

Černá je protikladem bílé nejen v SEO. Snaha při optimalizaci pro vyhledávače cíleně obelhat vyhledávač zneužitím informací o principech algoritmů získaných AB testováním a nákupem zpětných odkazů, manipulací s návštěvníky apod.

Takovéto černé SEO klade důraz na kvantitu a automatizaci bez ohledu na skutečný přínos pro návštěvníka. Cílem optimalizace je pouze dostat co nejvíce lidí na web. Výsledků bývá touto SEO metodou bývá dosaženo velmi rychle, jenže pouze dočasně, protože s nejvyšší pravděpodobností dříve či později vyhledávač vše odhalí a stránky penalizuje.

 

Mezi tématiky, ve kterých je Black Hat SEO marketing využíván nejčastěji, patří:

 • Pornografie a erotika
 • Farmaceutika
 • Kryptoměny
 • Hazardní hry (online casino, sázky, gambling, …)

 

Grey hat SEO (Šedý klobouk)

Zlatá (nebo šedá?) střední SEO cesta pro většinu opravdu zkušených specialistů na SEO marketing, kteří vědí, co si je možné účelovými Black Hat SEO taktikami při optimalizaci dovolit, aniž by webu hrozilo závažné riziko.

Jde tedy o kombinaci bílých a černých SEO metod a snahu nalézt jakýsi balanc, který zajistí výsledky z krátkodobého i dlouhodobého hlediska zároveň. Adekvátní příměsí bezpečných a méně nebezpečných černých SEO taktik je dosahováno rychlejších výsledků, než v případě čistě legitimních, bezúčelových White Hat SEO taktik.

Pravděpodobně byste nenašli jeden jediný web, který na optimalizaci využil 100% White Hat SEO, nebo 100% Black Hat SEO metody. Vždy se jedná o kombinaci obojího. Záleží pouze na tom, o jaký konkrétní odstín šedého SEO se právě jedná.

SEO testy

Seomaty, SEO testy a SEO kalkulátory

Jsou to SEO nástroje vyvinuté online marketingovými agenturami a SEO specialisty, jejichž úkolem je analýza a ohodnocení stránky z hlediska míry optimalizace pro vyhledávače.

SEO a budování pozic webových stránek ve vyhledávačích však není exaktní obor, což by vám po přečtení předešlých kapitol mělo být nad slunce jasné.

Výsledky, které analýza těmito SEO nástroji přináší, je proto nutné brát s obrovskou rezervou, protože obrovské množství velmi důležitých SEO faktorů nedokáží vyhodnotit, ke spoustě informacím nemají přístup, a tak dále. Optimalizace je zkrátka činnost, která se bez lidského mozku a selského rozumu neobejde.

 

Co může analýza těmito SEO nástroji změřit

 • Rychlost načítání stránek a objem dat na nich
 • Přítomnost SSL certifikátu
 • Objem textu na stránkách a jejich formátování
  • Počet znaků a slov na stránce
  • Počet, délka a formátování nadpisů
  • Tučně nebo kurzívou označená slova apod.)
 • Chyby 404 a jiné
 • Viditelné i skryté odchozí vnitřní i vnější odkazy a jejich funkčnost
 • Počet příchozích odkazů a odkazujících domén
 • Zdrojový kód
 • Meta tagy (meta title tag, meta description tag)
  • Délka
  • Shoda meta tagů s nadpisy na stránce
 • Alt tagy
 • Počet obrázků nebo videí na stránce
 • Architektura URL
 • Přístupnost vyhledávacích robotů
 • Úroveň responzivity designu pro mobily a tablety

(A tak dále …)

 

Co naopak taková analýza k účelům SEO neprozradí

 1. Míra relevance konkrétního klíčového slova vůči produktu / obsahu, tedy ani úspěšnost pokrytí klíčových slov v rámci SEO
 2. Užitečnost obsahu pro návštěvníka
 3. Relevance, kvalita a přirozenost odkazů (příchozích / odchozích a vnitřních / vnějších). Nějaké SEO nástroje k tomu sice existují, ale dokáží tyto faktory změřit pouze částečně.

(A tak dále …)

Cena SEO a smysl této investice

Návštěvnost webových stránek nevzniká a neroste sama od sebe tak, jak by si každý z nás přál … Alespoň ne ze začátku. Je pro to potřeba něco udělat a optimalizace pro vyhledávače je jednou z možností. Pro většinu typů webových stránek je SEO dokonce tou nejefektivnější z hlediska poměru „cena : dlouhodobý výsledek“.

Kolik stojí SEO? V Praze to mohou být tisíce, v New Yorku milióny

Odpověď na otázku po ceně optimalizace ovlivňuje především:

 1. Úroveň a množství konkurence (jak vaší, tak konkurence SEO agentur vzájemně)
 2. Odvětví (charakteristiky produktu, cílových skupin a jejich dotazů)
 3. Stav webu zevnitř a zvenčí
 4. Zaměření a know-how vybrané SEO agentury / SEO specialisty

Na tuzemské poměry se ceny SEO pohybují v řádu o tisíců až stovek tisíc korun měsíčně. V USA nebo Rusku některé společnosti vynakládají na SEO v přepočtu miliony až miliardy.

Je možné skrze SEO budovat pozice s jakýmkoli webem?

Budovat pozice stránek se SEO je sice teoreticky možné s jakýmkoli webem, ale to neznamená, že to má pro úplně každý web nějaký smysl a že se SEO investice nutně vyplatí. S ohledem na množství a úroveň konkurence může nevyhovující platforma webu (CMS) značně komplikovat, či zcela znemožňovat dosažení lepších pozic prostřednictím SEO.

Vyhledávač navzdory vaší zvýšené snaze o SEO nemusí stránky umístit na lepší pozice výsledků hledání, pokud v porovnání s konkurencí trpí určitými klíčovými nedostatky. Ne každá platforma disponuje pro SEO potřebnými a výhodnými řešeními a nastaveními.

Ty mohou jít na některých CMS vyřešit jen velmi špatně, částečně, nebo jen zásadními úpravami na míru, do kterých se provozovateli webu nemusí vyplatit investovat v porovnání s možností vytvořit web na lepší platformě.

Kdy je vhodné zahájit SEO marketing?

Před nebo během tvorby webu?

Začít se SEO je úplně nejlepší ještě před samotným vytvořením webu.

Hluboká SEO analýza Vám poskytne informace o tom, jak má vypadat ideální struktura webových stránek, jaké obsahové strategie a SEO metody budou pro boj s konkurencí zapotřebí, seznam klíčových slov, na která se vyplatí cílit atd.

Dodatečná optimalizace (změny) Vás budou za každých okolností něco stát. Vytvořit již optimalizovaný web na základě toho, co prozradí SEO analýza je do budoucna mnohem méně nákladné.

Máte v plánu vytvořit web a jste si naprosto jistí, že s ním budete budovat organické pozice?

Neváhejte si nechat udělat SEO analýzu ideálně ještě před tím, než se na webu začne pracovat!

Získáte dokonalý přehled nejen o tom, co a jak je potřeba z hlediska SEO udělat, ale také o tom, kolik Vás to bude stát, pokud chcete SEO dělat pořádně, a jaké jsou reálné šance na obsazení cílových pozic.

Kdykoli jindy S optimalizací pro vyhledávače je opravdu možné začít kdykoli. Odpověď na tuto otázku nehledejte v samotné optimalizaci, ale v sezónnosti Vašeho produktu a také Vašich finančních dispozicích.

Počítejte s tím, že stabilních změn v pozicích se u dobrého SEO nedočkáte dříve, než za pár měsíců. S optimalizací proto začněte alespoň půl roku před začátkem nadcházející sezóny Vašeho produktu, pokud ji nechcete minout.

A ujistěte se, že při SEO budujete pozice pro skutečně relevantní dotazy s vysokým konverzním potenciálem, na které zároveň necílí konkurence, se kterou nedokážete bojovat.

 

Stáří a historie domény

Pokud Váš web (nebo Vaše doména, kde byl předtím jiný obsah) už nějakou dobu existuje, rozhodně to neznamená z hlediska SEO nějakou nevýhodu.

Delší existence může naopak u SEO znamenat určitou výhodu. Tento faktor je jedním z řady těch, které se pozitivně promítají do pozic ve vyhledávačích. Čím je web / doména starší, tím je podle internetových vyhledávačů autoritnější a důvěryhodnější. Jde ale také o to, co se s doménou dělo.

Nejde tedy pouze o čas, ale také o historii. Vyhledávače si totiž pochopitelně pamatují, co se na doménách nacházelo v minulosti. Nahlédnout do historie nějaké domény nám umožňují tzv. WebArchivy.

Nejste-li si jistí historií Vaší domény (koupili jste jí od někoho), raději ji zkontrolujte. Je totiž možné, že problémy spojené malou úspěšností SEO pramení právě z temné historie Vaší domény. V extrémních případech může být přechod na jinou doménu nezbytný, má-li mít SEO vůbec nějaký úspěch.

Je vhodné dělat SEO současně s PPC? Má PPC nějaký vliv na SEO?

PPC inzeráty sice nemají na organické pozice takový vliv, jako SEO, avšak návštěvnost generovaná z PPC a z ní plynoucí uživatelské statistiky vliv na organické pozice rozhodně mají! PPC má vliv na SEO!

Nepřímý, leč reálný! Jak jsme si již pověděli, návštěvnost a chování lidí na stránkách je jeden ze samoregulačních faktorů organických pozic.

Jestli bude mít PPC pozitivní či negativní vliv na org. pozice a SEO závisí především na tom, jestli na webové stránky skrze PPC přicházejí relevantní nebo irelevantní návštěvníci, a kolik jich je. S rostoucí návštěvností rostou pozice, ale s klesající průměrnou dobou pobytu návštěvníka na stránce naopak klesají.

 

Jinými slovy:

Pokud na web skrze PPC inzeráty vodíte hromady uživatelů, kteří nenajdou to, co si od svého hledání slibovali a tím pádem rychle odešli (vysoká „míra opuštění stránky“), můžete tím zásadně degradovat organické pozice.

Plánujete-li rozjet SEO, ujistěte se, že skrze inzeráty na web nevodíte zbytečně mnoho irelevantních návštěvníků, poněvadž potom úspěch SEO zbytečně ohrožujete.

 

Výsledky SEO

V první řadě bychom se měli ptát, co vlastně považujeme za KPI, klíč. ukazatele výkonu SEO optimalizace. Je to dostat stránky ve vyhledávačích na cílové pozice pro požadovaná klíčová slova?

Nebo si od SEO slibujeme spíše zvýšení celkové návštěvnosti? Nebo snad považujeme za výsledek nárůst počtu konverzí?

Dobýt díky SEO vyšší pozice ještě nepředstavuje záruku vysoké návštěvnosti. Mít návštěvnost nemusí nutně znamenat, že se jedná o cílové skupiny.

A mít na webu vysokou návštěvnost cílových skupin je rovněž k ničemu, pokud nepřijatelně vysoké procento uživatelů neudělá to, kvůli čemu tento konkrétní web existuje, což může být ovlivněno nejen nízkým konverzním potenciálem webu / stránky z hlediska UX, ale třeba i z hlediska kvality a obalu samotného produktu.

Měření relevantních výsledků se odvíjí od konkrétních požadavků klienta a také filosofie a metod měření výsledků vybraného SEO specialisty, jehož náplní práce by neměla být jen SEO analýza či výkon konkrétní práce, ale i zasvěcené SEO poradenství. Svému klientovi by měl předkládat data pro SEO skutečně relevantní s vysvětlením jejich významu.

 

Za jak dlouho se projeví výsledky ve změnách pozic

Faktory, které mají vliv na pozice ve vyhledávání, jsme si již popsali. A dobu, kterou potrvá optimalizací pro vyhledávače dosáhnout nějakých výsledků, jsme si rovněž nastínili.

Pro pořádek si to ale znovu připomeneme. Zaregistrování, kompletní analýza a vyhodnocení změn, provedení testování a změna pozic stránky ve vyhledávači trvá v průměru 3-6 měsíců s ohledem na množství a kvalitu provedených změn.

Dostat se se SEO na jednu z předních pozic pro nějaký dotaz, na který nejsou k nalezení skoro žádné weby (nebo žádný z nich není řádně optimalizovaný a nenabízí kvalitní, zajímavý, přínosný obsah) je při kvalitní optimalizaci obvykle finančně nenáročné a velmi rychlé.

Lze zároveň očekávat, že obsadit dobré pozice pro klíčová slova, na která cílí obrovské množství konkurence s kvalitními webovými stránkami, bude naopak velmi nákladné, a ve výhledu měsíců až let tvrdé SEO práce. Záleží samozřejmě také na aktuálním stavu webových stránek, které se SEO specialistovi dostanou do rukou.

Pochopitelně je veliký rozdíl mezi situací, kdy se pro konkrétní klíčové slovo snažíte cílenou SEO aktivitou probojovat ve vyhledávačích na první pozici ze třetí, a situací, kdy není web vůbec zaindexovaný, nebo třeba obdržel nějakou zásadní penalizaci, která veškerý další marketing ztíží. Optimalizace je skutečně záležitostí pokaždé individuální.

SEO – význam pečlivého výběru agentury / specialisty

SEO – význam pečlivého výběru agentury / specialisty

1. Garance

Pozice ve vyhledávání nemůže u SEO nikdo garantovat, protože se neodvíjejí pouze od kvality Vašich stránek, ale také od obrovského množství vnějších, neovlivnitelných SEO faktorů, řadu z nichž neodhalí ani sebelepší SEO analýza. Tak zkrátka SEO marketing funguje.

Mezi faktor neovlivnitelný optimalizací pro vyhledávače patří dokonce i Vaše konkurence sama o sobě. Za žádných okolností nelze u SEO garantovat dosažení konkrétního objemu návštěvnosti nebo objemu konverzí v konkrétním čase s konkrétním rozpočtem, či míry návratnosti investice.

Vždy jde o odhad a predikci – nikoli o výpočet. Žádný SEO profesionál se nikdy nebude ohánět garancemi tohoto charakteru.

 

2. Cenová nabídka

Bez základních informací o Vašem webu, produktu, cílech, prioritních klíčových slovech, konkurentech, problémech a dalších důležitých aspektech není možné dělat dobrý SEO marketing.

Odpovědi na řadu těchto otázek totiž znáte pouze Vy – SEO agentura je nemá šanci uhodnout ani odvodit. Vyhněte se proto SEO “specialistům”, kteří se na nic neptají a ihned určují konkrétní rozpočet za SEO nebo dokonce rovnou zasílají fakturu.

 

3. SEO Balíčky

Každý web má jiné přednosti a slabiny a každé odvětví, produkty a cílové skupiny mají svá specifika. Pokud jde o SEO, vyžadují tedy specifické metody a unikátní obsahové strategie.

V návaznosti na garance pozic a slepé cenové nabídky -> Dělat efektivní SEO optimalizaci a dosáhnout umístění ve vyhledávačích na dobrých pozicích není možné za předem určenou cenu pomocí nějaké šablony. Každý web vyžaduje nanejvýše individuální péči, které předchází (nebo by měla) hluboká SEO analýza.

Kupovat balíčky obsahující předdefinované SEO řešení, které Váš web nepotřebuje, nebo mu může dokonce uškodit, je naprostý nesmysl. Jedná se o spolehlivý ukazatel SEO amatéra, nebo ještě hůře podvodníka, který se svou SEO odborností jen ohání.

 

4. SEO reference

Ano, bohužel žijeme v době, kdy se dají zákaznické reference o kvalitě SEO služeb jednoduše nakoupit.

Věnujte pozornost jejich autentičnosti, podezřelým podobnostem a přítomnosti či nepřítomnosti konkrétních informací. O SEO je poslední dobou zájem, na němž se přiživují i dosti pochybné SEO agentury a SEO specialisté.

 

5. Případové studie

Nejsou pozice, jako pozice, a celková návštěvnost webových stránek nemusí být pouze výsledkem SEO optimalizace pro vyhledávače.

Sledujte, co a jak Vám SEO agentury prezentují jako výsledek jejich SEO práce, jako například: objem průměrného měsíčního vyhledávání daného klíčového slova, jeho relevanci vůči klientovu produktu, zdroj návštěvnosti, a také délku časového úseku vývoje návštěvnosti.

Případové SEO studie se musejí odvíjet od konkrétního případu. Pokud ze SEO studie není pochopitelné, o jaký web se jedná, máte o její důvěryhodnosti o důvod navíc pochybovat.I samotná forma prezentace může hodně napovědět. Velice populární prezentací pozic dosažených “díky SEO” bývají například screenshoty výsledků vyhledávání, na kterých agentura ukazuje umístění jejich webu (nebo klientova) na jedné z předních pozic.

Ve většině případů jde o trapně banální trik, jak Vás oklamat. Pochopitelně totiž záleží na tom, jaké klíčové slovo bylo zadáno. Zpravidla jde o výsledky vyhledávání při zadání názvu značky nebo dokonce přímo názvu domény, kterou chce klamavá SEO agentura ukázat na prvním místě.

V takovém případě má daný web pochopitelně přední místo ve vyhledávání a nejedná se o absolutně žádný výsledek SEO. Optimalizace je v takových případech zbytečná.

Pokud si do Googlu zadáte „Topranker“ (název společnosti) nebo dokonce „Topranker.cz“ (název domény), asi pro Vás nebude žádným překvapením, že nás najdete na prvním místě, když se vyhledávače ptáte přímo na nás. V tom žádné SEO umění nespočívá.

Další věcí je také personalizace výsledků vyhledávání, která bere v potaz historii vyhledávání, lokalitu uživatele atd. Jak jsme si již vysvětlili, v podstatě jde o to, že každý z nás má trochu jiné výsledky vyhledávání s ohledem na tyto věci, díky čemuž je o to jednodušší získat podobné screenshoty s jakoby skvělými pozicemi.

Narazíte-li na někoho, kdo se chlubí podobnými ukázkami SEO výsledků, věnujte pozornost tomu, co za slova zadal do vyhledávání.

 

6. Reporting

Za každých okolností máte právo na podrobný přehled toho, za co při SEO vlastně platíte. Adekvátní SEO report musí obsahovat úplný výpis všeho, co bylo při optimalizaci na webu změněno či přidáno a také toho, co bylo pro dosažení lepších pozic uděláno mimo vaše webové stránky (především zpětné odkazy).

Zkrátka jasně definovanou přidanou hodnotu, kterou SEO marketing přinesl. Součástí SEO reportu bývají (podle formy spolupráce) někdy také instrukce a materiály pro další zúčastněné a přehled toho, co se bude dít v následujících týdnech / měsících.

Váš správce SEO by Vás měl rovněž informovat o změnách strategie cílení na konkrétní klíčová slova a měl by Vám být ochotný poskytnout konkrétní podložené informace, které přinesla nová SEO analýza (data a přehledy exportované výhradně ze specializovaných analytických nástrojů) o změnách pozic, návštěvnosti, a podle situace také konverze.

Konkrétní podoby SEO reportů se různí podle charakteru projektu a cílů, avšak i zde, stejně jako v případě referencí a případových studií, je potřeba věnovat velikou pozornost tomu, jakou formou jsou Vám aktivity a výsledky prezentovány. Smyslem reportingu je, aby klient pochopil, co se s jeho webem děje, a proč.

Na druhou stranu je i v zájmu správce SEO, aby jeho klient rozuměl tomu, co je pro něj vykonáváno, a aby tím pádem chápal hodnotu toho, za co platí. Tedy za předpokladu, že SEO specialista dělá svoji práci, a dělá ji dobře.

 

Čemu věnovat zvýšenou pozornost:

 1. Organická návštěvnost ≠ Celková návštěvnost (SEO = organická návštěvnost, nikoli celková)
 2. Nové odkazy vedoucí pořád dokola z těch samých multi-tematických domén
 3. Budování pozic ve vyhledávačích pro irelevantní klíčová slova a brandové nebo doménové dotazy (přesný název Vaší unikátní značky nebo domény)
 4. Obecná označení SEO aktivit, jako například „Vnitřní optimalizace stránek“, „Kontrola indexace“ nebo „Kontrola odkazů“, „Přidání stránek do sitemapy“ atd. V takových případech požadujte detaily o tom, co konkrétně bylo provedeno a jaký byl k tomu důvod. Je-li report naplněn z většiny podobnou vodou, máte nárok na vysvětlení!
 5. Rozkopírované, duplicitní PR články odkazující nejen na vaše webové stránky, ale také na další, úplně jiné komerční stránky (článek vytvořen pro více klientů najednou a nikoli pouze pro Vás = hodnota odkazu na vaše webové stránky z takového článku je zbytečně nižší)
Výsledky pro naše zákazníky
SEO, zkratka pro Search Engine Optimization, je proces, jehož cílem je zvýšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích a tím i objem a kvalitu jeho návštěvnosti. Na rozdíl od některých jiných strategií se o to snaží organicky, bez placení za výsledky.
Existuje mnoho SEO úkonů, které mohou zlepšit návštěvnost vašeho webu, mimo jiné: optimalizace klíčových slov, zlepšení rychlosti webu, tvorba poutavého obsahu, linkbuilding, optimalizace pro hlasové vyhledávání, technické SEO a mnohé další.
Klíčová slova v SEO jsou v podstatě slova nebo fráze, které lidé zadávají do vyhledávačů, když něco hledají. V SEO byste měli přizpůsobit obsah své stránky tak, aby odpovídal správnému klíčovému slovu a záměru uživatele, který toto slovo hledá.
SEO vašeho webu nemusí být žádná velká věda a i některá drobná vylepšení mohou hodně pomoci, jako například:
 • Implementace správných klíčových slov v textu
 • Vytvoření dobré struktury odkazů mezi jednotlivými stránkami na vašem webu
 • Vytvoření mapy webu
 • Přidání popisů obrázků
 • Tvorba zajímavého obsahu
 • Úprava adresy URL, aby byla vhodná pro vyhledávání
 • Pořízení certifikátu SSL nebo jiného zabezpečení webovek
 • Nejprve musíte znát své cíle a nastavit klíčové ukazatele výkonu
 • Udělejte si na svém webu SEO audit
 • Najděte vhodná klíčová slova a témata
 • Analyzujte silné a slabé stránky vašich konkurentů
 • Tvořte působivý obsah, který vaše publikum zaujme
 • Harmonicky začleňte klíčová slova do svých textů
 • Věnujte pozornost názvům stránek a meta tagům
 • Začněte budovat více zpětných odkazů
>

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon