Jak na SEO v roce 2024, abyste prorazili do TOP 1 - kompletní návod

Následující článek slouží jako wiki příručka pro naše začínající zaměstnance, v níž vysvětlujeme, jak na SEO.

Probíráme v ní nejen praktické základy optimalizace pro vyhledávače (SEO), ale i trochu pokročilejší koncepty.

Optimalizace pro vyhledávače

Článek můžete využít i vy. A to jak k vlastnímu studiu, tak k uvedení svých zaměstnanců, spolupracovníků či externistů do základů SEO a toho, jak funguje.

Snažili jsme se o to, aby byl článek přístupný široké škále lidí s různou úrovní technických/IT znalostí. Určitá základní obeznámenost s výpočetními technologiemi bude přesto pro jeho pochopení nutná.

Ale vůbec nevadí, pokud se v této oblasti nijak neorientujete. Absolutně celý proces lze přenechat naší SEO agentuře. Rádi s vámi probereme veškeré SEO služby, které vám můžeme nabídnout, i výhody, jaké vám tyto služby přinesou.

Nemáte času nazbyt a chcete se rovnou pustit do konkrétních implementací SEO na vašem webu?
Pak nemusíte číst dál a rovnou se seznamte s tím, co pro vás můžeme v tomto ohledu udělat!
Čemu vás tento návod naučí
 • Kapitola 1 – Nejdůležitější ON PAGE aktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 2 – Nejdůležitější OFF PAGE faktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 3Základní SEO analýza webu – сo je potřeba zkontrolovat před další SEO prací
 • Kapitola 4 – Jak správně dělat analýzu klíčových slov
 • Kapitola 5Jak vytvářet obsah pro vaše prospektivní klienty
 • Kapitola 6 – Jak nastavit a optimalizovat váš profil na Google My Business
 • Kapitola 7 – Jak vyčnívat nad ostatní v rámci lokálního vyhledávání
 • Kapitola 8 – Jak na linkbuilding, který nepovede k penalizaci vašich stránek
 • Kapitola 9 – Jak na SEO pro e-shopy aneb e-commerce SEO.
 • Kapitola 11Jak měřit úspěch SEO, i když nejste statistik
 • Kapitola 12 – Jaké SEO služby využít pro zvýšení vašich prodejů
Proč se neříká (ale vlastně říká) „optimalizace SEO“

Co je SEO a jeho definice

Co je SEO? Pod touto zkratkou se skrývá pojem “Search Engine Optimization”, česky optimalizace pro vyhledávače.

Představte si, že prodáváte online určitý produkt, třeba broušené skleničky. Jestliže někdo do vyhledávače zadá frázi “broušené skleničky”, pak pro vás a vaše zisky bude neskutečnou výhodou, zobrazí-li se váš web na první nebo na některé z předních pozic výsledků. Takový web pak může být hotovým strojem na peníze.

Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače je tedy v první řadě proces úpravy vašich stránek tak, aby se pro důležitá klíčová slova ve výsledcích vyhledávání lépe umisťovaly. Nejde ale zdaleka o jediný cíl SEO.

Co se na této stránce o SEO dozvíte

Obsah

Základy SEO

Cíle SEO. Optimalizace usiluje o následující

 • Zlepšení pozic stránek ve výsledcích vyhledávačů
 • Zvýšení organické návštěvnosti z vyhledávačů
 • Zvýšení konverzí
 • Snížení Bounce Rate (míry opouštění stránek)
 • Zvýšení průměru prohlížených stránek na návštěvu
 • Prodloužení času, který u vás návštěvníci stráví

SEO je zkrátka všestranným motorem pro každý online byznys.

Jaké výhody vám SEO přinese?

 • Zvýšíte návštěvnost vašich stránek
 • Zvýšíte viditelnost vaší značky
 • Budete lákat více potenciálních klientů a partnerů
 • Navýšíte objem prodejů či zakázek
 • Budete poskytovat hodnotný obsah
 • Stanete se lídrem a autoritou v oboru
 • Můžete očekávat vysokou návratnost vaší investice

Jaké jsou naopak nevýhody optimalizace pro vyhledávače?

 • Čekání na výsledky zabere čas
 • Výsledky navíc nejsou nikdy zcela zaručeny
 • Musíte neustále reagovat na případné změny a být ve střehu
 • Ze začátku nemůžete čekat velký profit
 • SEO vyžaduje vyšší investice než některé jiné formy marketingu (alespoň zpočátku)
 • Případné Black Hat praktiky vyústí v penalizaci od Googlu

Předpokladem k SEO je pochopení toho, jak funguje vyhledávač

Předesíláme ještě, že hovoříme-li o vyhledávačích, máme z valné části na mysli Google, který mezi vyhledávači absolutně dominuje a má proto největší obchodní potenciál. Pojmy “Google” a “vyhledávač” tedy budeme v textu často vzájemně zaměňovat.

Co je to SEO – optimalizace cílení na klíčová slova

Práci vyhledávače při vyhodnocování stránek lze shrnout do třech hlavních kroků:

 • Crawling
 • Indexace
 • Ranking

Google neustále prochází miliardy stránek, ať již jde o stránky nové nebo staré a aktualizované. Procházení (tzv. crawling) se děje prostřednictvím automatizovaných programů, označovaných jako Googlebot, crawler či spider.

Tito roboti se pohybují mezi stránkami s pomocí odkazů a každou stránku následně “indexují”, tedy ji zařadí do databáze vyhledávače mezi miliardy stránek dalších.

Následuje to nejzajímavější – ranking, neboli umístění stránky mezi výsledky vyhledávání podle zadaného klíčového slova. K tomu slouží speciální algoritmy, jejichž tajemství si Google pečlivě střeží a ani sebelepší SEO specialista je nezná.

Jsou ale známy určité signály, jimiž se algoritmy vyhledávačů při rankingu řídí. Těchto signálů je až několik set, ať již více či méně důležitých pro efektivní Google optimalizaci. 

Co je SEO image 45

Signály Google rankingu - nejdůležitější SEO faktory, které jsou základem optimalizace stránek pro vyhledávače

Zpětné odkazy

Úprava stránek tak, aby splňovaly technické směrnice Googlu. Optimalizace rychlosti webu, responzivita (schopnost hladce se zobrazit na různých zařízeních), usnadnění crawlingu, odstranění nepotřebných dat, zabezpečení stránek a mnoho dalších technických náležitostí. Podrobněji se této problematice věnuje náš text o on-page SEO.

Pokud na vaše stránku odkazují jiné, ideálně také kvalitní a autoritativní stránky, téměř jistě to povede k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávačů. Z hlediska SEO odkazy představují “živou vodu” stránek. Budeme se jim tak věnovat ještě podrobněji.

Výskyt klíčových slov na stránce

Ačkoliv přemíra klíčových slov (tzv. tapetování) škodí, přesto by se relevantní klíčová slova měla vyskytovat v nadpisech, podnadpisech, URL, ale i v textu stránky. Google tak stránky s takto optimalizovanými SEO texty snáze spojí s dotazy, které do něj lidé zadávají.

Kvalitní obsah

Je velmi důležitým faktorem pro umístění vašeho webu. Téma, kterému se vaše stránky věnují, by mělo být důkladně pokryto. Váš obsah by měl návštěvníkům přinášet něco nového či zajímavého a jít do hloubky; zkrátka přinášet nějakou “přidanou hodnotu”.

Rychlost načítání stránky

Je dalším faktorem, na němž Googlu záleží. Ze dvou jinak zcela identických stránek bude hodnotit lépe tu, která se rychleji načítá. Pro více informací na toto téma vám doporučujeme přečíst náš článek o tom, jak zrychlit načítání stránek.

Naše taktika SEO – optimalizace webu s pomocí “sprintů”

Jádro naší práce v Toprankeru tvoří konkrétně zacílené SEO služby, kterým říkáme sprinty. Prvním z těchto sprintů je tzv. sprint strategický.

Před zahájením prací na optimalizaci pro vyhledávače je třeba podrobně se seznámit s daným webem, s předchozí SEO činností, pokud na něm byla prováděna a také s produkty, které web nabízí a odvětvím, v němž působí.

Bude nutné provést analýzu webu z technické stránky a analyzovat klíčová slova vztahující se k produktům či oboru. Důležité je rovněž nastavit vhodné metriky pro měření výkonu webu.

Výsledkem sprintu bude strategický SEO plán a seznam úkolů technického či obsahového charakteru, které budou určovat směr další práce (SEO workflow).

Sprint tedy slouží rychlému zahájení nových projektů a “zasvěcení” klienta do problematiky s pomocí analýz a SEO reportů na míru.

Co je SEO image 47

3 hlavní aspekty SEO. Optimalizace pro vyhledávače se bez následujícího neobejde…

Výše uvedené již částečně napovídá, na co by se měla SEO činnost zaměřit především.

1. Technická optimalizace stránek

Úprava stránek tak, aby splňovaly technické směrnice Googlu. Rychlost načítání, responzivita (schopnost hladce se zobrazit na různých zařízeních), usnadnění crawlingu, odstranění nepotřebných dat, zabezpečení stránek a mnoho dalších technických náležitostí. Podrobněji se této problematice věnuje náš text o on-page SEO.

2. Tvorba kvalitního obsahu

Obsah stránek by měl vycházet vstříc potřebám návštěvníků. Informovat, nabízet řešení, jít k věci. Nevytvářejte stránky, které vašim návštěvníkům s ničím podobným nepomohou. Tématice se hlouběji věnuje i náš článek o SEO copywritingu, doporučujeme vám si jej přečíst!

Naše taktika SEO – optimalizace webu s pomocí “sprintů”

Pomáhá vylepšit stávající obsah

U řady webů není často nutné budovat od začátku nový obsah, místo toho stačí provést na stránkách drobnější úpravy.

Strategický sprint s pomocí analýzy a srovnávání dat pomůže rozhodnout, jaké úpravy by to měly být – a na jakých stránkách. Tak, aby byl výsledkem co nejrychlejší nárůst návštěvnosti.

Obvykle jde o menší korekce na stránkách, jako je přidání klíčových slov či menších textů do textů již existujících, schema markup apod.

Pomáhá budovat nový obsah

Vedle toho ovšem tvoříme i obsah zcela nový. A to na základě analýzy klíčových slov a analýzy “mezer” v klíčových slovech. Ta spočívá v objevování klíčových slov, která přinášejí návštěvnost na stránky vašich konkurentů a na vašem webu pro tato slova odpovídající obsah chybí.

Klíčová slova pak třídíme do kategorií podle vyhledávacího záměru a vytváříme podle nich (nebo vám poradíme jak vytvořit) stránky s odpovídajícím obsahem – landing pages, články do blogu, návody apod.

3. Získávání zpětných odkazů

Etablované stránky s kvalitním obsahem do značné míry přitahují zpětné odkazy samy. Pro začátek ale neškodí získávání odkazů uspíšit - a k tomuto účelu je zde SEO linkbuilding.

Třeba aktivitou na sociálních sítích a tematických fórech, guest postingem (psaním článků pro cizí blogy/stránky), navazováním vazeb a kontaktů s dalšími odborníky ve vašem oboru, broken linkbuildingem (nahrazování nefunkčních odkazů na cizích webech vašimi vlastními odkazy) a řadou dalších taktik. Více v našem článku o linkbuildingu.

Naše taktika SEO – optimalizace webu s pomocí “sprintů”

Jedna věc je obsah tvořit, druhá pak jej propagovat. Není lepšího způsobu, jak toho dosáhnout, než získáváním zpětných odkazů a zmínek na váš web z relevantních webů ve vašem oboru.

Aby měla dosavadní práce maximální efekt, k tomu je zde ještě

Součástí odkazového sprintu je u nás:

 • Analýza vašeho odkazového profilu
 • Analýza odkazového profilu vašich konkurentů
 • Filtrace kvalitních webů z nichž odkazovat, sestaveni jejich seznamu
 • Napsání textů, které budou odkaz na váš obsahovat
 • Oslovení, domluvení a umístění těchto textů na vhodné weby, kontrola
 • Budování odkazů druhé úrovně, tedy odkazů na původní odkazy

Black Hat SEO versus White Hat SEO

K tomu, aby SEO přineslo plody, je potřeba delší soustavná práce. Ne každý má ale tolik trpělivosti a přeje si raději co nejrychlejší výsledky, aby se mohl věnovat něčemu jinému.

Existují SEO metody, s nimiž lze relativně rychle výsledků dosáhnout, obvykle se to ale neobejde bez některých taktik “za hranou”, kterým se v odborné terminologii říká Black Hat SEO.

Mezi Black Hat SEO praktiky patří například tapetování klíčovými slovy, kopírování obsahu, spamování komentářů s odkazy na fórech a blozích, cloaking (maskování) URL či obsahu a mnoho dalšího.

Krátkodobě může Black Hat SEO přinášet výsledky a zvýšit návštěvnost vaší stránky, po nějaké době vás ale téměř jistě Google dostihne a stránku penalizuje, nebo ji klidně zcela vyřadí z výsledků vyhledávání. 

Proto není nad White Hat SEO, optimalizaci dělanou poctivě, v souladu s pravidly Googlu a důrazem na poskytování co nejkvalitnějšího obsahu a uživatelské zkušenosti pro lidské návštěvníky. 

Čekání na SEO – co to je indexace

Poznejte záměry a motivace vašich cílových zákazníků skrze SEO audit klíčových slov

Efektivní SEO je takové, které při optimalizování zohledňuje motivace a cíle vyhledávajících. Co má za lubem ten, kdo do vyhledávače napíše konkrétní vyhledávací frázi? Hledá informace? Chce nakupovat? Srovnávat?

Každou vyhledávací frázi navíc každý může formulovat trochu jinak – a vyhledávač může pro každou formulaci nabídnout jiný výsledek.

Takových frází a jejich různých kombinací jsou nakonec tisíce. Jak máte poznat, na které z nich se při optimalizaci stránek soustředit a jaký typ obsahu bude vzhledem k dané frázi nejvhodnější?

Tomuto účelu neposlouží nic jiného než analýza klíčových slov.

Ta kombinuje jak analytické nástroje na SEO, tak lidskou intuici SEO analytika při hledání těch frází, které jsou pro potřeby konkrétního webu nejvhodnější.

Sestává se ze sběru a očišťování dat, analýzy metrik jako jsou hledanost či konkurenčnost frází, z jejich klasifikace do skupin (např. informační dotaz, komerční dotaz, srovnávací dotaz). Následuje shrnutí těchto poznatků do výstupu, který naznačí, co dále.

Zde si můžete přečíst podrobněji, co vše obnáší analýza klíčových slov prováděná SEO expertem

“Klíčovka” je jen jednou součástí diagnostiky vašeho webu - a podstatnou součástí našeho obsahového sprintu
Podívejte se, co takový sprint může udělat pro zlepšení vašeho obsahu tak, aby vám začal vydělávat.

I algoritmy Googlu se učí, jaké výsledky ve vyhledávání jsou pro daná klíčová slova nejvhodnější

Samy vyhledávače se stejně jako vy snaží pochopit, co lidé při zadávání dotazů vlastně chtějí, aby jim mohly nabídnout co nejrelevantnější í výsledky. Většinou jsou v tomto ohledu i o krok před vámi.

 

Jak uspokojit záměr vyhledávajícího?

I Google sám se “učí”, jak by měla vypadat vhodná odpověď na zadaný dotaz. Sleduje reakce vyhledávajících na jím nabízené výsledky a v případě potřeby tyto výsledky mění.

Dejme tomu, že vidí, jak lidé jím nabídnutou stránku opouští nebo svůj dotaz zadávají znovu a jinak. Příště se tak pokusí nabízet odpovědi, které se mu zdají pro uspokojení záměru vyhledávajících vhodnější.

Záměr za klíčovým slovem tak lze často odhadnout již pohledem na to, jaké výsledky pro něj Google nabízí. Téměř jistě jsou TOP zobrazené stránky produktem dlouhodobého zpřesňování a očišťování od nežádoucích výsledků. Toho pak můžete využít i při analýze a tvorbě vlastního obsahu, s nímž budete rankovat.

 

Jak fungují mini algoritmy Googlu? Spustí se hned jak zadáte dotaz?

To nám Google neprozradí, ale je velmi pravděpodobné, že v okamžiku zadání vašeho dotazu se skutečně ihned spustí mini algoritmy, které se za pochodu učí, jaká odpověď je pro vás nejvhodnější a jaké stránky takovou odpověď mají a jsou ve vašem oboru skutečnými autoritami. Vy se můžete z takových výsledků poučit a nabyté poznatky aplikovat i na vlastních stránkách.

Jaké typy vyhledávacích dotazů můžeme v rámci SEO strategie rozlišovat

Z hlediska vyhledávačů můžeme dotazy členit na 4 základní druhy:

Druh dotazuPříklad

Navigační

Zadáním takového dotazu se člověk chce dostat na nějaký konkrétní web, jako je Facebook, Seznam, Youtube nebo třeba stránky vašeho lokálního včelařského spolku.

“facebook”
“andrej babiš twitter”
“colours of ostrava web”

Informační

Jak již název napovídá, jde o dotazy, s jejichž pomocí se lidé snaží zjistit určitou informaci.

“jak léčit vosí štípanec”
“kolik kalorií má pizza”
“výroba ptačí budky”

Komerční

Vyhledávající má zájem v blízké době nakoupit nebo si něco pořídit, ale ještě potřebuje zvážit svoje možnosti nebo zjistit více podrobností.

“půjčovny kol praha”
“čínská restaurace v okolí”
“samsung galaxy recenze”

Transakční

Jde o dotazy motivované již konkrétní touhou něco udělat – objednat, pořídit či jinak získat.

“ojetá škoda octavia prodej”
“letenka praha káhira”
“boty nike ve slevě”
Jaké dotazy mají pro váš web největší potenciál?
A jak s nimi naložit tak, aby vám přinesly větší obraty?

Odpověď vám může dát třeba náš strategický nebo obsahový sprint. Zjistěte o nich více.

V SEO klíčová slova třídíme i podle jejich marketingového potenciálu

Pro komerční účely je vhodné třídit dotazy i z hlediska schématu STDC – See/Think/Do/Care (česky tedy Vidět/Myslet/Udělat/Starat se). Toto schéma popisuje rozhodovací a nákupní procesy během cesty zákazníka..

Každá fáze tohoto procesu vyžaduje jinou formu komunikace a obsahu. Správně byste je měli pokrýt všechny.

Fáze See

Jedná se o fázi, v níž není člověk ještě nijak rozhodnut o nákupu. Pouze se dívá, co vše v dané oblasti vůbec je. Zatím nezná žádnou konkrétní značku ani produkt. Jde o nejobecnější fázi, v níž lze oslovit relativně široké publikum a vytvořit o značce povědomí. Dejme tomu, že zadávaným klíčovým slovem je “vaření”, “nádobí”, nebo “vybavení do kuchyně”

Fáze Think

Zde již člověk zvažuje koupi a klíčové slovo je tím přesnější, třeba “nejlepší papiňáky”

Fáze Do

V této fázi již člověk hledá něco konkrétního s cílem si to pořídit, do vyhledávače tak zadá třeba “papiňák tesla prodej”. Logicky se jedná o nejkonverznější fázi, která je vyústěním fází předchozích.

Fáze Care

Nastává po zakoupení produktu a spočívá v poskytování dodatečných služeb, návodů, tipů na pořízení doplňkových produktů apod.

Co je SEO image 50
Častou chybou (nejen) SEO marketingu je věnování veškeré energie nejkonverznější fázi Do. Správný postup je ale ten, kdy neopomineme žádnou z fází a každou z nich vhodně přizpůsobíme způsob tvorby obsahu. Je samozřejmé, že priority se budou u těchto fází mírně lišit.
01.

Fáze Do zůstává hlavní prioritou díky vysoké šanci konverze – zůstaneme-li u papiňáků, tak se k této fázi obsahově hodí produktové stránky či stránky s nabídkou těch “nej” papiňáků ve vašem e-shopu; samozřejmě doplněné o výzvy k akci i prodejní argumenty.

02.

Fáze See je navzdory své obecnosti velmi důležitá a řadíme ji hned za fázi Do. V jejím rámci lze cílit na obecná klíčová slova s vysokou hledaností.

03.

Fáze Think, potažmo Care se hodí k tvorbě obsahu, který vám přinese návštěvnost a zároveň šanci na konverze. Vhodným typem obsahu pro tuto fázi jsou například blogové články, návody, srovnání apod.

04.

Na chvostu priorit jsou pak jen vzdáleně podobná slova, týkající se například příbuzných produktů, které třeba ve vaší nabídce ani nejsou, ale třeba je do ní někdy zařadíte. Nejnižší prioritu pak budou mít slova a fráze, které s vaším byznysem nijak nesouvisí.

Organická návštěvnost, TOP výsledky a proč se vyplatí v SEO optimalizace stránek přes long-tail fráze

Jestliže mají mít vaše stránky šanci na proklik, pak se v podstatě musí umístit na některou z TOP 10 pozic v SERPu (výsledcích vyhledávačů) – a to nejlépe na pozice 1-3.

Míra prokliků s každou nižší pozicí dramaticky klesá, a na pozicích 11-20 je již v průměru nižší než 2 % (u mobilního vyhledávání je ještě o procento nižší). Naopak u prvních tří pozic dosahuje míra prokliků 10-30 %.

Dosáhnout první příčky ve vyhledávačích pro obecná, vysoce konkurenční klíčová slova představuje obzvlášť pro malé či začínající weby naprosté sci-fi.

Avšak jsou i jiné cesty, jak dostat váš web do TOPu, aby to pro něj současně mělo komerční potenciál a nešlo o marný boj s obří konkurencí.

Právě takovou cestou je cílení na tzv. long-tail klíčová slova, jimž se česky někdy říká klíčová slova “s dlouhým chvostem”.

Co znamenají v SEO long-tail klíčová slova?

Pojem “Long-tail” či “dlouhý chvost” se využívá v souvislosti s hledaností a návštěvností jednotlivých frází zadávaných do vyhledávačů, a to v závislosti na jejich délce.

Jak asi tušíte, obecné, jednoslovné dotazy jako “boty”, “čaj”, “hodinky”, “mobil” a jim podobné budou patřit mezi nejčastěji zadávané.

To ale zároveň znamená, že jsou to dotazy extrémně konkurenční, vyskytující se na obrovském množství stránek. Dosáhnout toho, abyste se pro tato slova váš web zobrazil v TOPu, je velmi obtížné, ne-li nemožné.

Pak jsou zde klíčová slova “s dlouhým chvostem”, konkrétnější, mnohoslovnější dotazy, jako třeba “pánské boty gucci velikost 43”, pro něž už lze s kvalitním, odpovídajícím obsahem dosáhnout v SERPu solidního výsledku.

Navíc jsou tato slova obvykle velmi konverzní. Jak lze z jejich specifičnosti usoudit, ten, kdo je zadává, je již obvykle v pokročilejší fázi procesu rozhodování.

Pro optimalizaci pro vyhledávače jsou důležitá také LSI klíčová slova

Další klíčová slova, na něž by se při optimalizaci stránek nemělo zapomínat, jsou tzv. LSI (z angl. “Latent Semantic Indexing”) klíčová slova.

Jde o slova významově příbuzná vašim hlavním klíčovým slovům, které vyhledávači pomohou snáze pochopit téma, o kterém daná stránka pojednává. LSI slova mohou být synonyma, ale klidně i úplně jiná slova, která se často v souvislosti s vaším tématem vyskytují.

Jejich využitím v rámci obsahové strategie tak lze pro vaše hlavní klíčové slovo dosáhnout ještě lepších pozic ve vyhledávačích.

Identifikace vhodných klíčových slov pro vaše stránky je součástí našeho strategického SEO sprintu

Jestli chcete zjistit více o tom, jaká klíčová slova vašemu webu chybí, pak je pro vás právě tento sprint tou pravou volbou.

Jak se vaše stránky dostávají až na 1. místo ve vyhledávačích

Vyhledávače musí o vašem webu v první řadě vědět, což znamená především to, že na něj vede odkaz z webu jiného. O existenci vaší stránky můžete Googlu dát vědět i manuálně, tím že zažádáte o indexaci.
Stránky vašeho webu by měly být vzájemně propojeny vnitřními odkazy a být snadno průchozí pro roboty vyhledávačů. Váš web by měl mít také svou sitemapu (mapu stránek), což je soubor, obsahující seznam důležitých stránek vašeho webu, které mají Googleboti projít. Odkaz na sitemapu může být umístěn v souboru robots.txt na vašich stránkách. Sitemapu lze také předložit Googlu přes funkci Search Console.

Na stránce by neměly být žádné direktivy či nevhodné technologie, které by vyhledávačům bránily v jejich indexaci. Pokud nebudou stránky indexovány v databázi vyhledávače, pak se do SERPu ani nedostanou.

Když jsou výše uvedené podmínky splněny, jsou nyní stránky analyzovány, utříděny a uloženy v databázi vyhledávače, jakési knihovně všech stránek.
Pak je na řadě vyhodnocování relevance stránky vzhledem k vyhledávané frázi. Na základě více než 200 hodnotících faktorů se vyhledávač snaží vyhledávajícímu z milionů stránek nabídnout takové pořadí výsledků, o nichž soudí, že nejlépe odpovídají jeho záměru (hledání informací, srovnávání, nákup apod).
Vaše šance na dobré umístění zvýšíte pro začátek tím, že vaše stránky budou splňovat veškeré technické nároky na rychlost webu, responzivitu, mobilní SEO, vykreslování obsahu, uživatelskou přívětivost apod.
Zbytek je pak kombinací kvalitního on page SEO a off page SEO. Budete potřebovat špičkový obsah, který vaše téma dokonale pokrývá, bohatý odkazový profil, a také trpělivost – výsledky se nikdy nedostaví okamžitě.
Počítejte také s tím, že ne každému se přitom musí nutně zobrazit stejné výsledky. Vyhledávače dnes zohledňují i faktory jako jsou vaše lokalita, historie vyhledávání, čas a další proměnné.

Lze dávat nějaké SEO garance ohledně pozic ve vyhledávání?

Stručně řečeno – nelze. Vyhledávače mají stovky vlastních hodnotících faktorů (a úplně všechny nezná nikdo) a do hry vstupují již zmíněné proměnné jako personalizace vyhledávání, lokalita, čas apod. Algoritmy vyhledávačů se navíc průběžně mění. I sebevíce kvalitní stránka tak nemusí mít první místo na 100 % jisté.

SEO konzultanti a profesionálové vám tak žádnou konkrétní pozici garantovat nemohou. Mohou maximálně provést kvalifikovaný odhad, pracovat s vysokou pravděpodobností, ale nikdy s jistotou.

Přečtěte si ještě více na téma SEO garance.

Jak tedy poznat dobré výsledky SEO? Je optimalizace webových stránek měřitelná?

Měřítek kvality SEO je vícero a mohou se různit v závislosti na tom, co jaká stránka konkrétně potřebuje.

Úspěch SEO můžeme samozřejmě měřit pozicemi ve vyhledávačích. Nemusí jít nutně o první příčky, ale pokud se vaše stránky pro většinu důležitých klíčových slov umisťují alespoň v TOP 10 a přináší vám vysokou míru organické návštěvnosti, pak se jistě jedná o významný SEO úspěch.

Vždy je také dobré porovnávat výsledky před a po zahájení SEO prací, a také vaše organické výsledky a výsledky vašich konkurentů v segmentu.

Důležitým ukazatelem je rovněž tzv. Market share. Tento ukazatel sleduje, kolik klíčových slov máte vy a vaši konkurenti v první desítce SERPu.

Předpokladem takovýchto měření úspěchu SEO je samozřejmě dokonalá znalost klíčových slov a frází, která jsou relevantní jak pro váš obor, tak pro konkrétní situaci vašeho webu a podnikání obecně.

Co je SEO image 52
K úspěchu potřebuje váš web SEO plán, jeho realizaci a také udržení jeho výsledků

Od toho všeho jsou tu naše Strategické, Obsahové a Odkazové sprinty. Podívejte se, co každý z nich nabízí.

Jak provádíme optimalizaci stránek krok za krokem

Je budování pozic skrze SEO vhodné pro každý web?

SEO jistě dokáže prospět takřka každému webu, ale v některých případech se tato snaha spíše nevyplatí. Problémem může být například nevyhovující CMS webu. Některé CMS platformy pro SEO prostě nemají vhodná nastavení či řešení.

Pokud se k tomuto nedostatku přidá ještě silná konkurence, pak bude SEO příliš časově i finančně náročnou investicí vzhledem k výsledkům, které reálně přinese. Pokud to tedy se SEO myslíte vážně a vaše CMS platforma je nevyhovující, možná by bylo vhodné přemýšlet o tvorbě e-shopu či webových stránek na zcela nové platformě.

Co je SEO image 54

Technické SEO je předpokladem další práce

Optimalizace nalezitelnosti - kontrolujeme, zda jsou stránky správně indexovány a lze je crawlovat

Crawling a indexace jsou nezbytným základem pro další SEO, neboť jen díky nim jsou pro vyhledávače stránky vůbec viditelné.

To, zda vaše stránky umožňují robotům vyhledávačů bezproblémový crawling a indexaci zjišťujeme hned na začátku, v rámci našeho strategického sprintu. Během něho zároveň kontrolujeme i další on-page SEO faktory.

Jaké on-page SEO faktory kontrolujeme

 • Rozbité odkazy
 • Odkazy se špatným formátem URL
 • Duplicitní stránky
 • Duplicitní text
 • Výskyt Lorem Ipsum
 • Duplicitní meta titulky
 • Duplicitní meta popisky
 • Duplicitní H1
 • Chybějící nebo prázdné meta titulky
 • Chybějící nebo prázdné meta popisky
 • Nefunkční přesměrování
 • Přesměrování se špatným formátem URL
 • Nekonečné přesměrování
 • Maximální počet přesměrování
 • Přesměrování blokované souborem Robots.txt
 • Nevyhovující kanonická adresa URL
 • Kanonický řetěz
 • Nefunkční obrázky
 • Odkazy na Localhost
 • PageRank: slepá ulička
 • Chybějící interní odkazy
 • Přítomnost Flash prvků
 • Hreflang: nesprávné kódy jazyků
 • Hreflang: relativní odkazy
 • Hreflang: duplicitní kódy jazyků
 • Hreflang: odkazy na nevyhovující adresy URL
 • Hreflang: chybějící potvrzovací odkazy
 • Hreflang: nekonzistentní jazykový kód v potvrzovacích odkazech
 • Dlouhá doba odezvy serveru
 • Chybějící nebo prázdné H1
 • Minimální velikost obsahu
 • Obrázky bez atributů Alt
 • Maximální velikost obrázku
 • Přesměrování 3xx
 • Řetězové přesměrování
 • Externí přesměrování
 • PageRank: přesměrování
 • HTTPS → přesměrování na HTTP
 • Smíšený obsah
 • HTTPS → Hypertextové odkazy na HTTP
 • Více meta titulků
 • Více meta popisků
 • Stejný titulek a popisek
 • Dotazy obsahující otazník
 • URL s parametry UTM
 • Blokování souborem Robots.txt
 • Blokování Meta Robots
 • Blokování X-Robots-Tag
 • Non-HTTPS protokol
 • Více H1 na stránce
 • Kanonizované stránky
 • Identické kanonické adresy URL
 • Kanonická adresa URL obsahuje jiného hostitele
 • Chybějící nebo prázdný soubor Robots.txt
 • Nofollowed Meta Robots
 • Nofollowed X-Robots-Tag
 • PageRank: chybějící odchozí odkazy
 • Hypertextové odkazy s prázdným anchor textem
 • Samoodkazující hypertextové odkazy
 • Interní odkazy Nofollow
 • Externí odkazy Nofollow
 • Hreflang: Chybějící alternativní adresy URL
 • Hreflang: Duplicitní alternativní adresy URL
 • Chybějící strukturovaná data
 • Optimalizace pro zobrazení na mobilních zařízeních
 • Zabezpečení s pomocí HTTPS a SSL

Vše výše uvedené pro vás můžeme zajistit v rámci našeho SEO Strategického sprintu. Právě to je služba, jejímž cílem je analyzovat váš web, zjistit slabiny a připravit plán pro zlepšení jeho pozic ve vyhledávačích i pro zvýšení kvality jeho obsahu.

Součástí našeho Strategického sprintu jsou:

Audit Google Analytics + Google Search Console

Provedeme hloubkovou analýzu dat na vašem webu a nalezneme případné technické chyby. Určíme metriky, jimiž měříme výkon vašeho webu tak, abychom mohli lépe monitorovat pokrok kampaně i návratnost vložených peněz.

Analýza vaší konkurence

Podíváme se, jak dělají SEO ostatní ve vašem odvětví a kdo z vašich konkurentů má největší podíl na výsledcích vyhledávání. Zjistíme, jakým způsobem svého úspěchu dosáhli s pomocí reverzní analýzy.

Audit kvality webu

Vyskytují se na vašem webu nějaké další technické překážky? Je obsah na stránkách kvalitní? Jedou z hlediska SEO jednotlivé stránky na plný výkon? Zjistíme, kde jsou případné nedostatky v kvalitě vašeho webu a výsledky vám shrneme v přehledné tabulce.

Vypracování dalšího SEO plánu

Závěrečným výstupem našeho strategického sprintu je plán úkolů, které je třeba pro maximalizaci organického růstu vykonat. Určíme, na jaký typ obsahu se zaměřit, jaké zpětné odkazy váš web potřebuje a jaké další dílčí akce je ještě třeba podniknout.

Pro analýzu kvalit i nedostatků vašeho webu máme vyvinutou vlastní sadu specializovaných nástrojů Ty nám umožní efektivně sbírat, vyhodnocovat i agregovat veškerá data. Na kvalitě naší analýzy a jejích výstupů stojí celé naše plánování, SEO copywriting i další optimalizační práce. Zakládáme tak na jejím precizním vypracování.

Naše SEO strategie vám představí akční plán pro maximalizaci komerčního potenciálu vašeho webu
Dozvíte se, co vaše jednotlivé stránky doopravdy potřebují. Poznejte podrobněji, co je náplní našeho SEO strategického sprintu.

Bez analýzy klíčových slov by váš web tápal ve tmě

Středobodem optimalizace webu je analýza klíčových slov.

Při ní posbíráme veškeré dotazy a fráze, na které má pro váš web smysl cílit a roztřídíme je do obsahových celků. Ty budou tvořit základ pro text vstupních stránek.

Postupujeme tak, že sčítáme hledanost jednotlivých klíčových slov. Díváme se i na to, jaké typy odpovědí vyhledávač ve výsledcích pro daná klíčová slova nabízí.

Výsledek nám je vodítkem pro to, zda se vyplatí vytvořit novou či optimalizovat některou ze stávajících stránek.

Hledanost klíčových slov rovněž umožňuje sestavit celkovou architekturu webu, jeho kategorií, podkategorií, a dalších prvků.

Avšak pozor – ne vždy se lze řídit pouze hledaností slov. Ta by měla sloužit pouze jako jedno z vodítek rozhodujících o vytváření obsahu webu. Neméně důležitá je i povaha vašich produktů a služeb a priority, které jim přikládáte.

Tvorba vstupních, produktových či info stránek pro obecné i lokální SEO

SEO Znojmo

Náš obsahový sprint pokaždé přizpůsobujeme konkrétní situaci i možnostem každého klienta. Jinak se přistupuje k SEO optimalizaci e-shopu, jiné potřeby bude mít třeba landing page místního kadeřnického salónu.

Stanovíme priority, které jsou nejvhodnější vzhledem k vašemu projektu a rozpočtu, a další kampaň naplánujeme podle toho.

Jestli se vám budou výsledky zamlouvat, můžeme se domluvit na přiobjednání dalších sprintů, které vám umožní generovat více obsahu, umisťovat se pro další a další klíčová slova a maximálně zvýšit návštěvnost stránek.

Navrhneme vám přiměřené tempo práce i priority pro váš SEO copywriting – ale konečné rozhodnutí je jen vaše.

Využijte naší precizní analýzy klíčových slov a nechte si navrhnout obsahový plán, s nímž vaše stránky obsadí TOP pozice
A to včetně návodu na tvorbu konverzního, optimalizovaného a čtenářsky atraktivního obsahu! To vše je součástí našeho obsahového sprintu.

Pro optimalizaci nalezitelnosti ve vyhledávačích můžeme měnit i stávající obsah

Copywriting

Kromě tvorby nového obsahu můžete dosáhnout dobrých výsledků rovněž úpravami stávajícího obsahu; a to často v kratším čase.

Jako vždy i tady bude potřeba nejprve provést důkladnou SEO analýzu klíčových slov a získat přehled o aktuálních pozicích stránek vašeho webu.

Jednoduchým způsobem optimalizace současného obsahu bude úprava meta titulků a meta description tak, aby obsahovaly keywords (klíčová slova), nebo třeba změna nadpisů, přidání kódu pro vznik featured snippets, a různé drobné textové úpravy.

Tento krok se vyplatí u stránek, které se umisťují na 10-30 místě v SERPu, protože je s relativně menší vyloženou námahou může reálně posunout mezi první desítku.

Na architektuře zpětných odkazů uvnitř webu záleží

Na interní odkazy mezi jednotlivými stránkami webu se v SEO občas neprávem zapomíná. Jejich vliv na umístění ve výsledcích vyhledávačů je přitom značný. Pomáhají jednak snazšímu crawlingu a indexaci, budují architekturu webu a skrze odkazy si stránky mohou vzájemně předávat i link juice.

Nejen o správné interní odkazování vašeho webu se staráme v rámci našeho strategického sprintu

Ten vám pomůže vyhodnotit aktuální výkon vašich stránek a jaké technické překážky je ještě potřeba odstranit.

Optimalizace pro vyhledávače skrze budování nového obsahu - obsahový sprint

Obsah nejsou jen produktové stránky a landing pages. Jestliže chcete útočit na přední pozice pro vysoce konkurenční slova, budete potřebovat i podpůrný obsah.

Ten může mít různé podoby. Obvykle vaše téma rozebírá do detailů nebo naopak v širších souvislostech, nabízí nové úhly pohledu apod.

Nejde nutně o obsah komerční. Již výše jsme zmínili nutnost pokrýt různé fáze zákaznického trychtýře a podpůrný obsah slouží právě k tomu. Můžete s ním obsadit pozice pro nová klíčová slova, využít jej k vnitřnímu odkazování a zároveň se vyprofilovat jako autority na dané téma.

Na jaký obsah cílit, aby to mělo smysl? To vám může napovědět výstup naší SEO strategie. Následující obsahový sprint pak přidá více podrobností a může zajistit i tvorbu textů. Podívejte se, jak vám oba sprinty pomohou zapřáhnout obsah do služeb efektivního SEO!

Odkazový sprint pro účinný linkbuilding

Kvalitní zpětné odkazy jsou pro vaše stránky živou vodou. Vyhledávačům signalizují, že vaše stránky stojí jiným za to, aby na ně odkazovali. Že jim důvěřují a že vzbuzují jejich zájem.

Metod budování zpětných odkazů je mnoho. Důležité je i budování optimálně namíchaného odkazového profilu – příliš mnoho odkazů stejného druhu působí nepřirozeně a může mít opačný efekt, než zamýšlíte.

Celý proces získání zpětného odkazu – od vytipování vhodných webů, z nichž odkazovat, až po domluvu na umístění – za vás můžeme zajistit sami. Kvalitní odkazy dokážeme zajistit za nízké ceny, nebo dokonce úplně zdarma.

Děláme i druhou úroveň odkazů (odkazy odkazující na váš odkaz), abychom takto původní odkaz o to více posílili.

Najít vhodný web na umístění odkazu a ještě vyjednat jeho umístění není jednoduché. Náš odkazový sprint vše řeší za vás. Seznamte se podrobněji.

Jak funguje náš SEO reporting a vyhodnocování efektivity SEO

Co je SEO image 58

Search Console

Nástroj Google Search Console je neocenitelnou pomůckou pro webmastery s řadou funkcí, která vám umožní vyhodnocovat stav vašeho webu.

Může upozornit na případné překážky s indexací či na plýtvání crawl budgetem (počtem stránek vašeho webu, které Googleboti prochází). Nástroj se hodí i pro kontrolu optimální rychlosti načítání i uživatelské přívětivosti webu.

S pomocí Search Console si rovněž uděláte přehled o tom, která klíčová slova vám přináší největší návštěvnost. Již jsme zmínili, že na Search Console je možné napoji i vaši sitemapu pro lepší indexaci vašich stránek a odhalení případných problémů.

Vedle toho se Google Console Search uplatní ještě při kontrole tzv. Core Web Vitals, což jsou metriky rychlosti a vykreslování vašich stránek.

 

Organická návštěvnost jako důležitý ukazatel výkonnosti

Jedním z tradičních měřítek účinnosti SEO je právě organická návštěvnost. Nejčastěji se tento ukazatel měří s pomocí nepostradatelného nástroje pro SEO – Google Analytics, který vám umožňuje sledovat růst návštěvnosti v meziročním srovnání, ve srovnání s předchozím obdobím i v jiných variantách srovnání.

 

Počet zaindexovaných stránek

Je možné zjistit také s využitím operátoru site:

Tato metoda má ale své limity – při dotazu z jiné lokace se počet takto zobrazovaných stránek může lišit a údaje z operátoru site: jsou tak spíše orientační. Pro zjištění přesnějšího počtu zaindexovaných stránek je přece jen lepší využít Search Console.

 

Sledování historie a rozložení pozic

Monitorujeme i vývoj pozic ve výsledcích vyhledávání v čase, takže můžete sledovat jejich průběžný růst.

 

SEO dashboard pro každého klienta

Pokaždé, když začínáme spolupráci s novým klientem, připravíme pro něj individuální SEO dashboard. V něm seskupujeme důležitá data z různých zdrojů, aby měl perfektní přehled o viditelnosti klíčových slov, pozicích, odkazech, parametrech ze Search Console a dalších metrikách měření úspěchu SEO.

Na začátku také děláme snímek současného stavu webu, abychom s ním mohli porovnávat další pokrok

Veškeré benefity SEO u nás můžete využít i bez upsání se k měsíčním paušálům za SEO správu, jak je u většiny agentur běžné

Zjistěte, jak může práce dělaná formou “sprintů” pomoci vašemu byznysu tam, kde to nejvíc pálí.

Kdy očekávat výsledky SEO? Optimalizace se projevuje postupně, buďte trpěliví

Co je SEO image 60

Definitivní odpověď na takovou otázku bohužel položit nelze. Existuje řada faktorů, které mají na efekt SEO vliv.

Příkladem může být stáří vaší domény, její autorita a důvěryhodnost, kvalita obsahu, faktorem jsou i zdroje, které se do projektu zapojí. Pak jsou zde faktory vnější, které nelze nijak ovlivňovat – třeba vaši konkurenti a peníze, které do SEO optimalizace www stránek investují oni.

Těžší práce je většinou s novými weby – není výjimkou, že v prvním měsíci po vytvoření webu na něj zavítají pouze jednotky organických návštěv denně. V dalším měsíci to již ale mohou být nižší desítky, v dalším vyšší desítky a tak dále.

Záleží přirozeně na tom, kolik hodin SEO práce se na webu odvede a jak kvalitní tato práce je. Vždy však počítejte s tím, že výsledky “Search Engine Optimization” se dostavují pozvolna a v dlouhodobějším horizontu.

Podle Googlu můžete na výsledky SEO čekat 9-12 měsíců.

Platí to alespoň pro nové weby – starší a zavedenější se mohou dočkat výsledků i rychleji. Pro jistotu ale v každém případě počítejte s ročním horizontem, než začnete posuzovat, nakolik mělo SEO efekt.

Dobrá zpráva ale je, že efekt SEO má značnou setrvačnost, takže vám může přinášet organickou návštěvnost opravdu dlouho, na rozdíl od PPC reklamy, která má pouze omezenou dobu trvání.

I tak kombinaci SEO s PPC či jinou formou reklamy na internetu (nebo klidně offline reklamy) zvažte.

Pokud to myslíte vážně třeba s propagací e-shopu na internetu či se zviditelněním vašeho firemního webu, nespoléhejte pouze na organickou návštěvnost z vyhledávačů a snažte se o vyvážený komunikační mix. 

SEO cena, za jakou již jde odvést kvalitní práci

Ve srovnání s ostatními metodami marketingu SEO přináší jeden z nejlepších poměrů cena/výkon. To ale neznamená, že jde o levnou záležitost. Nebo že vám návštěvnost přinese SEO optimalizace zdarma.

Předpokladem kvalitní optimalizace pro vyhledávače je u nás vypracování prvotní SEO strategie. Podle ní pak můžeme určit další optimální postup práce. 

Náš SEO ceník vypadá takto

Pokaždé záleží na konkrétním projektu, jeho aktuálním stavu, konkurenci a dalších faktorech.

Víc informací vám poskytne náš článek o ceně SEO.

SEO služby

Poskytneme i SEO poradenství, jestli se rozhodnete pro vlastní boj ve vyhledávačích

Dělat optimalizaci webových stránek pouze vlastními silami bez předchozích zkušeností je složité. Je tu velká pravděpodobnost, že se budete dopouštět chyb.

Pokud se ale i tak rozhodnete pustit se do “Search Engine Optimization” sami, můžete stále využít naší vzájemné spolupráce a SEO poradenství.

Můžete si například objednat naš strategický sprint, nechat nás udělat důkladnou SEO analýzu webu a připravit pro vás individuální plán na optimalizaci www stránek.

Nebo si v rámci obsahového sprintu nechat vytvořit mapu tvorby obsahu dle klíčových slov, které můžete využít napsání vlastních SEO článků. (Tohoto úkolu se může na vaše přání samozřejmě ujmout i náš SEO copywriter.)

Ty hlavní práce na optimalizaci nalezitelnosti si tak můžete odvést sami, ale zároveň budete mít k ruce náš SEO návod co a jak dělat, abyste zbytečně neplýtvali časem, energií i penězi na něco, co se nakonec nevyplatí.

Kdykoliv byste změnili názor a raději chtěli nakonec nechat některé či všechny práce na nás, můžete si libovolně doobjednat některý z našich sprintů.

Jaké SEO nástroje využívá naše agentura?

Žádný SEO nástroj není tak propracovaný, aby vyhověl veškerým SEO potřebám.

U nás využíváme celou sadu nástrojů, mezi něž patří třeba:

Analytické nástroje jsou základ. Ale vypracovat strategii pro váš web, která se postará o to, aby začal vydělávat, to vyžaduje lidský úsudek a zkušenosti
Podívejte se, co vše zahrnuje formulace takové strategie pro váš web jako celek, nebo jen pro jeho obsah či odkazový profil.

Audit SEO zdarma? Výsledky analýz různých SEOmatů berte s rezervou

Různí specialisté a SEO agentury mají vyvinuty vlastní nástroje, u nichž slibují, že vaše stránky komplexně zanalyzují a vyhodnotí z hlediska jejich SEO výkonu. A to zdarma.

Ačkoliv mohou být některé z těchto nástrojů užitečné, žádný SEO test ani strojová SEO analýza online vám nikdy nenabídne úplně přesný obrázek o tom, jak na tom vaše stránky jsou.

Nehledě na to, že hodnotící kritéria některých “SEOmatů” či SEO testů zdarma jsou často značně libovolná.

Důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače jsou i lidský faktor a lidský úsudek, které dokáží situaci konkrétního webu a stránky nahlédnout komplexněji a z rozmanitějších úhlů pohledu než ten sebelepší software a SEO optimalizační test. 

Jestliže chcete vědět, jak na tom vaše webovky jsou, můžete klidně některý takový SEO analyzátor využít. Pamatujte ale, že jen a pouze specialista z masa a kostí dokáže vhodně diagnostikovat váš problém a nabídnout jeho řešení.

A služby takového specialisty nebudou nikdy zadarmo. Přesto se vám mohou vyplatit mnohem více, než kdybyste usilovali o SEO zdarma a na pomoc si brali takzvané SEOmaty, které

 • vám často ani neposkytnou skutečně přesná data
 • mají mnohdy velmi zvláštní kritéria pro hodnocení stránek
 • nezohledňují povahu vašeho byznysu
 • nepřichází s podrobným akčním plánem na nápravu chyb
 • a obvykle mají beztak za cíl jen nalákat vás na další služby – které jsou placené!

Výsledky SEO. Optimalizace a její přínos na konkrétních příkladech

Často kladené otázky o SEO

SEO, zkratka pro Search Engine Optimization, je proces, jehož cílem je zvýšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích a tím i objem a kvalitu jeho návštěvnosti. Na rozdíl od některých jiných strategií se o to snaží organicky, bez placení za výsledky.
Existuje mnoho SEO úkonů, které mohou zlepšit návštěvnost vašeho webu, mimo jiné: optimalizace klíčových slov, zlepšení rychlosti webu, tvorba poutavého obsahu, linkbuilding, optimalizace pro hlasové vyhledávání, technické SEO a mnohé další.
Klíčová slova v SEO jsou v podstatě slova nebo fráze, které lidé zadávají do vyhledávačů, když něco hledají. V SEO byste měli přizpůsobit obsah své stránky tak, aby odpovídal správnému klíčovému slovu a záměru uživatele, který toto slovo hledá.
SEO vašeho webu nemusí být žádná velká věda a i některá drobná vylepšení mohou hodně pomoci, jako například:
 • Implementace správných klíčových slov v textu
 • Vytvoření dobré struktury odkazů mezi jednotlivými stránkami na vašem webu
 • Vytvoření mapy webu
 • Přidání popisů obrázků
 • Tvorba zajímavého obsahu
 • Úprava adresy URL, aby byla vhodná pro vyhledávání
 • Pořízení certifikátu SSL nebo jiného zabezpečení webovek
 • Nejprve musíte znát své cíle a nastavit klíčové ukazatele výkonu
 • Udělejte si na svém webu SEO audit
 • Najděte vhodná klíčová slova a témata
 • Analyzujte silné a slabé stránky vašich konkurentů
 • Tvořte působivý obsah, který vaše publikum zaujme
 • Harmonicky začleňte klíčová slova do svých textů
 • Věnujte pozornost názvům stránek a meta tagům
 • Začněte budovat více zpětných odkazů

Nikdy nečekejte, že SEO přinese okamžitý úspěch. Tak optimalizace nikdy nefungovala ani fungovat nebude. Při SEO musíte plánovat na delší dobu, protože pro většinu klíčových slov potrvá 6 měsíců az 1 rok, než dosáhnete solidního umístění v SERPu.

Žádný jednotlivý faktor není nejdůležitější – důležité jsou všechny. Pokud bychom ale museli nějaký vybrat, tak je to poskytování kvalitních informací a obsahu vašim návštěvníkům. Ostatní SEO faktory můžete mít perfektní, ale pokud váš obsah nevzbudí žádný zájem, bude všechna práce marná.

Důležité je být při SEO práci konzistentní. Jestli má mít SEO efekt, je třeba průběžně budovat zpětné odkazy, tvořit další obsah a upravovat obsah předchozí. Jedině s takto trpělivou prací dosáhnete kýžených výsledků.

Můžete mít štěstí a rankovat i bez cíleného SEO, pokud náhodou nabízíte něco unikátního, co ostatní nenabízí. Většinou ale v tuhém konkurenčním boji, kde mají konkurenti nabídky velmi podobné, zvítězí ten s nejlepším SEO. Například v affiliate marketingu, kde mohou miliony stránek nabízet prakticky totéž, je znalost a aplikace SEO principů neskutečnou výhodou.

Cena SEO se bude různit podle toho, zda si k práci najmete SEO experta, nebo se rozhodnete dělat vše svépomocí. To může zabrat spoustu času a můžete se dopouštět chyb, ale můžete na druhou stranu pracovat s naprosto minimálními náklady.

Využité zdroje SEO, kde se můžete inspirovat i vy

Máte problém s rozběhnutím návštěvnosti nového webu?

Nebo si přejete více propagovat web starší? Tvorba a optimalizace webových stránek je naše specialita – ozvěte se a domluvíme se, co je pro váš projekt třeba! 

Čemu vás tento návod naučí
 • Kapitola 1 – Nejdůležitější ON PAGE aktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 2 – Nejdůležitější OFF PAGE faktory pro organické umístění ve výsledcích vyhledávání
 • Kapitola 3Základní SEO analýza webu – сo je potřeba zkontrolovat před další SEO prací
 • Kapitola 4 – Jak správně dělat analýzu klíčových slov
 • Kapitola 5Jak vytvářet obsah pro vaše prospektivní klienty
 • Kapitola 6 – Jak nastavit a optimalizovat váš profil na Google My Business
 • Kapitola 7 – Jak vyčnívat nad ostatní v rámci lokálního vyhledávání
 • Kapitola 8 – Jak na linkbuilding, který nepovede k penalizaci vašich stránek
 • Kapitola 9 – Jak na SEO pro e-shopy aneb e-commerce SEO.
 • Kapitola 11Jak měřit úspěch SEO, i když nejste statistik
 • Kapitola 12 – Jaké SEO služby využít pro zvýšení vašich prodejů
Co je SEO image 91
Článek napsal
Maksym Kovryhin
zakladatel SEO agentury Topranker.cz

Ve většině agentur vám řeknou, že SEO je trvalý proces, vyžadující si dlouhodobé SEO smlouvy a měsíční paušály.

I já si zprvu myslel totéž, ačkoliv jsem při práci čím dál více začal narážet na limity tohoto řešení.

Lepším řešením jsou jednorázové soubory konkrétních prací na míru, podložené důkladnou analýzou a strategickým plánem.

S možností libovolného doobjednání dalších sprintů podle potřeby a rozpočtu, ale bez nutnosti vázat vás dlouhodobou smlouvou.

Dovolte, abych vás s nabídkou těchto účelových SEO sprintů seznámil.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon