11 tipů, jak zrychlit načítání webových stránek - optimalizace rychlosti wordpress webů

Nejen vyšší pozice, ale potenciálně i vyšší konverze. O to, jak zrychlit načítání webových stránek, by se měl zajímat každý, kdo jejich prostřednictvím získává zakázky a tržby.

Jestliže se uživateli stránky načítají příliš pomalu, velmi často je opustí a pro zboží, službu či informace, které hledal, si půjde zkrátka jinam.

Zrychlení načítání webových stránek a jeho souvislost s tržbami a pozicemi

Existuje přímá úměra mezi rychlostí webu a obchodními výsledky – čím je web rychlejší, tím více vyděláváte. Příklad za všechny – při zpomalení webu Amazonu o pouhou jednu vteřinu by jeho zisk ročně klesl o 1,6 miliardy dolarů.

Pokud se stránka eshopu neobjeví do tří sekund, můžete přijít až o polovinu návštěvníků. Co se pozic ve výsledcích vyhledávání týče, jistá úměra zde existuje také. Jen ji nelze tak snadno měřit.

Nicméně sám Google dal  jasně najevo, že rychlost stránky je jedním z faktorů, které při jejím umístění ve vyhledávání zohledňuje. Zkrátka a dobře, rychlostí načítání se nelze nezabývat!

Jak zrychlit webové stránky?

Samozřejmě co nejvíce! Vyjádřeno čísly, se jako okamžitá vnímá odezva do 100 milisekund. Rovněž odezva do 300 milisekund je ještě velmi dobrá. Jestliže je v rozmezí od 300 milisekund do jedné vteřiny, pak již uživatelé vnímají určité zpomalení.

Od jedné vteřiny a výše pak již riskujete, že se návštěvník na váš web plně nesoustředí. A pokud jeho čekání trvá příliš dlouho, pak zkrátka odejde. V tuto chvíli získává vaše konkurence nového zákazníka.

Vždy se snažte, aby se vaše stránka držela alespoň pod hranicí jedné vteřiny. Nebo ještě lépe, pod hranicí zmíněných 300 ms. Pojďme se podívat na možné způsoby, jak toho dosáhnout.

Před optimalizací rychlosti webu ji nejprve změřte

K tomu vám může dobře posloužit některý z těchto nástrojů, které jsou volně dostupné:

 • Google Analytics
 • Pingdom Tools(PR4)
 • GTmetrix
 • Web Page Test
 • Website Speed Test
 • Site 24 x 7
 • SEO Site Checkup
 • DareBoost

Nezapomínejte po každé implementované změně měření opakovat, abyste věděli, jak byla úspěšná. A teď několik tipůů na zlepšení vašeho webu!

1. Optimalizujte obrázky, které na stránkách máte

Úprava obrázků je pro celkové zrychlení webu nezbytná. V první řadě by jejich velikost měla odpovídat velikosti, v níž se zobrazují.

Pokud možno,  je ukládejte na server už zmenšené. Nezmenšujte je přímo v kódu. Obrázky ukládejte kompresí 50 – 70 %. Pokud jde o fotografie, formát klasického JPG je pro ně více než vyhovující. Pro čárovou grafiku volte GIF, pro průhledné obrázky pak ideálně PNG. Nezapomeňte z obrázků odstranit metadata.

Specifikování jejich výšky a šířky pomůže prohlížečům v tom, jak velký prostor pro obrázek ponechat. Nezapomeňte, že vícero menších obrázků lze sloučit do jednoho menšího. V optimalizaci obrázků vám může pomoci řada nástrojů, jako je například TinyPNG, případně Compress.io.

Nástroj Page Speed Insights zase pomůže při vyhledání obrázků zpomalujících načítání a Optimizillla.com s nastavením jejich barevnosti. Program PNGoo zase pomáhá hromadně optimalizovat velikost PNG obrázků.

Vhodné je také rozmístění obrázků na vícero serverů (tzv. content delivery network). Prohlížeč je stahuje po jednom, a pokud jsou na stejném místě, bude jejich stahování déle trvat. Jestliže však jsou na více různých doménách, stahují se paralelně.

Toto  pravidlo je vhodné dodržovat i při ukládání videí nebo PDF souborů. Oblíbeným krokem je použití tzv. lazy–load (líného načítání) pro obrázky, které nejsou na stránce podstatné. Velmi to zrychluje načítání velkých fotografií, kdy se obsah stránky začíná zobrazovat až v momentě, kdy je návštěvník odroluje.

2. Správa souborů

Každá stránka obsahuje různé zdroje, mezi které patří soubory CSS stylu a JavaScriptové knihovny. Snažte se minimalizovat jejich počet – ideálně na jeden od každého druhu.

Každý z nich totiž vytváří jeden HTTP požadavek, což prodlužuje dobu potřebnou k načtení stránek. Přínosná je minimalizace souborů, při níž dojde k odebrání „bílého obsahu“ souborů.

Webový prohlížeč totiž tuto výplň nevyužije. Když ji odstraníte, uvolní se místo a proces načítání se zrychlí.

Užitečným nástrojem pro minimalizaci či případné slučování souborů je pro uživatele WordPressu plugin WP Rocket.

3. Výběr vhodného webhostingu

Předem si naplánujte, jaké konkrétní parametry jsou pro váš web u webhostingového programu důležité.

Některé mohou být pro určitou platformu vhodnější než jiné. Rychlost načítání stránek ovlivní např. podpora HTTP/2, FTP a cache na úrovni serveru. Informace je možné získat na zákaznické podpoře či v tematicky zaměřených diskuzích.

Správný výběr vám může ušetřit mnoho pozdějších starostí. Pokud nepomáhají ostatní tipy ke zrychlení načítání stránek, je možné, že již bylo dosaženo limitů daného hostingu.

Pak můžete zvážit navýšení webhostingu či zkusit přejít na vlastní virtuální server.

4. Statické stránky

Dejte přednost statickým webovým stránkám před skriptovacím jazykem PHP (či jeho alternativami).

Během načítání těchto stránek je totiž zapotřebí komunikace se serverem, která odezvu stránek prodlužuje.

5. Ukládání „cache“

Pomocí při zvýšení rychlosti načítání může být nastavení toho, jak často se aktualizují některé části webu.

Pokud by se vše načítalo přímo ze serveru, potřebný čas bude opravdu dlouhý. Při ukládání „cache“ se do ní již jednou vygenerovaná stránka uloží a její následné načítání bude mnohem rychlejší.

Platnost souborů v cache je dobré nastavit na hodně dlouho. Je to vhodné pro statický obsah webu, jako jsou styly, skripty, obrázky, videa nebo fonty.

Prohlížeč sice odešle  dotaz na server, avšak při odpovědi „304 Not Modified“ soubory již nestahuje znovu.

Pokud je předem zřejmé, že se obsah na URL nikdy měnit nebude, lze využít příznak „immutable“ (neměnný).

6. GZIP komprese

Jedná se o metodu, která funguje přímo na serveru a při níž dochází ke zmenšování souborů textového typu. Výrazně lze pomocí ní snížit objem přenášených dat.

Podstatou je nahrazení opakovaných výskytů téhož řetězce odkazem na první výskyt. Pokud ji váš webhosting podporuje, lze ji aktivovat v souboru .htaccess.

7. Accelerated Mobile Pages

Tento způsob tvorby webu (běžně se užívá zkratka AMP HTML) je uzpůsobený rychlému načítání na mobilních zařízeních.

Mobilní připojení je totiž slabší, a pokud by bylo nutné načítat velké množství Javascriptových knihoven, stránka se  ve výsledku nemusí načíst vůbec.

Podstatou AMP je tedy přenést zejména text a další obsah řešit pomocí AMP komponent. S jejich zapojením jsou pak vloženy obrázky, videa nebo reklamy.

8. Zredukování prvků na stránce

Při snaze o zvýšení rychlosti se může osvědčit zredukování počtu elementů na stránce.

Menší prvky lze sloučit do jednoho (jak již bylo zmíněno u obrázků), stejný prvek můžete umístit externě a vždy na něj odkazovat. Je třeba zachovat funkčnost, přehlednost, ale vyhnout se „přeplácanosti“.

Doporučuje se omezit zejména počet prvků v JavaScriptu nebo druhy písma v Google Fonts.

9. Asynchronní a odložené načítání

Skripty CSS a Java lze načítat dvěma způsoby – synchronně či asynchronně. Synchronní načítání znamená, že se načítají jeden po druhém podle jejich pořadí na stránce.

Při asynchronním načítání se některé z nich načítají zároveň. Je zřejmé, že druhá varianta je pro váš web přínosnější. Pokud se prohlížeč totiž při načítání dostane k CSS či JavaScriptu, který není asynchronní, přestane načítat vše ostatní, dokud nenačte tento konkrétní soubor.

Pokud by byl asynchronní, pokračoval by zároveň s tím v načítání dalších prvků na stránce. Umožnit asynchronní načítání je s výše zmíněným WordPress doplňkem WP Rocket snadné a bude otázkou pouhého zaškrtnutí příslušných políček v záložce „Static Files“.

S WP Rocket snadno umožníte i odložené načítání JavaScriptu. Pak se začne načítat teprve v momentě, kdy bude dokončeno načítání ostatních prvků.  Podstatně se tak ušetří čas.

10. Přemýšlejte, jak jsou do vašich stránek zakomponována videa

Existuje více způsobů, jak na vaši stránku zakomponovat video. Někteří volí možnost hostit video sami, což má jistě své výhody. Především v tom, že mají plnou kontrolu nad jeho obsahem a nemusí se bát, že by se jim na něm zobrazovaly reklamy.

Nevýhodou je, že takto uložená videa stránku zatěžují a budou se pravděpodobně načítat déle, než videa externí.

Proto je dobré se zamyslet nad tím, zda opravdu chcete mít video uložené přímo na stránce, nebo jestli není lepší jeho streamování prostřednictvím javascriptu ze stránek jako YouTube, Vimeo, Wistia a další.

11. Ovlivnění rychlosti WordPressu

Tento redakční systém bývá s oblibou užíván pro svou univerzálnost a jednoduchost. Je pro něj k dispozici řada doplňků.

Při jejich používání dochází k navyšování počtu pluginů a neustálému rozšiřování databáze a načítání stránek protáhnout až na neúnosnou míru. Pomocí následujících pluginů se můžete postarat o to , aby byl WordPress rychlejší.

 • WP Super Cache

Rychlost webu navýší využíváním statických stránek. Pokud návštěvník není přihlášen, vidí místo dynamicky generované stránky html stránku.

Jednou za čas je nutné provést vymazání dočasných souborů, které mohou činnost WP Super Cache zpomalovat. Plugin je bezplatný a je třeba jej stáhnout a nainstalovat prostřednictvím administračního rozhraní.

Po instalaci j pak zapnout aktivaci. Výchozí nastavení stačí zadat volbou „Caching On“ v nastavení.

 • WP-Optimize

Pomocí tohoto pluginu lze z WordPressu odstranit různé nashromážděné nepotřebnosti (neschválené komentáře, náhledy).

Dá se v něm také nastavit, abyvše probíhalo automaticky a pravidelně.

 • WP Widget cache

Tento plugin se zaměřuje pouze na widgety.

Pokud máte s jejich pomocí vytvořenou celou stránku, bude mít pro vás jeho využití nemalý význam.

 • WP Smush.it

Základním přínosem je zmenšení datového objemu obrázků, aniž by byla poznamenána jejich kvalita.

Pracuje s obrázky ve formátu JPG, PNG a GIF menšími než 1 MB.

Příliš mnoho pluginů škodí

Pluginy vám sice pomohou výrazně zvýšit rychlost WordPressu, na straně druhé však mohou ty zbytečně nainstalované a nepoužívané celý systém jen zpomalit.

V prvním kroku tedy nejprve vše, co jste do WordPressu doinstalovali a nepoužíváte, vypněte a pak vymažte.

Deaktivaci a smazání pluginů provedete snadno a rychle v levém sloupci administrace, v položce Pluginy.

Pomocí nástroje Plugin Performance Profiler se pak dá zjistit, jaký mají jednotlivé pluginy vliv na rychlost načítání stránky.

Nepodceňujte zrychlení webu…

Jak již bylo řečeno na začátku, rychlost má velký vliv na návštěvnost, konverzní poměr, a dokonce i umístění vašich stránek ve výsledcích vyhledávačů.

Z tohoto hlediska tvoří nezanedbatelnou složku celkového SEO.

Čas věnovaný zlepšení načítání stránek tak rozhodně není časem ztraceným.

Maksym Kovryhin
Maksym Kovryhin
Jako SEO konzultant mám praxi již od roku 2014. Vylepším váš web tak, abyste dlouhodobě získávali zákazníky z vyhledávačů. Pokud řešíte technické SEO - pomohu vám najít řešení.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon