fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Online marketingový slovník pojmů

Blog (dříve web log) je webová aplikace, která slouží k snadnému publikování článků na internet. Někdy se také označuje jako „internetový deníček“. Můžeme je vidět v mnoha různých podobách, z nichž za zmínku stojí zápisníky, magazíny, fotogalerie nebo ...
Buzz marketing je forma marketingu založená na vyvolání určitého rozruchu kolem nějaké značky. Princip je založen na vypuštění příběhu (šokující, zábavný, zajímavý nebo kontroverzní) do světa, a pokud je strategie úspěšná, dosahuje k velkému počtu lidí. ...
Pojem branding označuje techniky a aktivity, pomocí kterých budujeme a posilujeme svou vlastní kvalitní značku a udržujeme její jméno. Mohli bychom sem zařadit výběr názvu značky, jejího loga, sloganu, tvorba hodnot a prezentace brandu, způsoby ...
Při Cause Related Marketingu (či zkráceně Cause Marketingu, dále jen jako CRM) vzniká spolupráce mezi komerční společností a neziskovou organizací, při čemž obě strany profitují. Pojem se používá k označení všech marketingových aktivit, jež podporují ...
Pojem Cesta zákazníka spadá do marketingové strategie a je součástí tvorby nadšených zákazníků, kteří jsou klíčem k úspěšnému podnikání. Podnikatelé by tak měli prioritně získávat a udržovat zákazníky tak, aby si zboží či službu užili ...
Copywditing je pojem, který lze také nazývat úpravou webových a reklamních textů. Jedná se tedy o proces, při kterém se upravuje text tak, aby neodradil čtenáře. CopyEditing je velmi důležitou součástí optimalizace webových stránek a ...
CPA neboli Cost per Action lze přeložit jako platba za akci. Takovou akcí se rozumí např. online registrace, vyplnění formuláře, koupě zboží apod. Jedná se tedy o způsob placení za internetovou reklamu neboli cenový model, ...
CPM (celými slovy Cost per Mile) v překládáme jako cenu za 1 tisíc zobrazení reklamy. Tento pojem je využíván v oblasti online reklam, konkrétně u modelu PPV (Pay per View). Smysl je v tom, že si inzerující ...
CPT (Cost per Thousand) má stejný význam jako CPM neboli cena za 1 000 zobrazení. Udává nám ceny reklam placených dle počtu jejich zobrazení. CPT se obvykle pohybuje v rozmezí desítek korun, kdy záleží na cílení ...
V překladu znamená Cross-selling křížový prodej. Jedná se o techniky a strategie prodeje produktů a služeb zákazníkům. Dále se dá říci, že je i jednou z metod týkající se řízení vztahů se zákazníky. Cross-Selling má ...
Představuje mladé marketingové odvětví, přičemž jsou využívány charakteristické atributy nových médií. V dnešní době je digitální marketing brán jako součást komplexní marketingové komunikace. Při jeho aplikaci jsou využívány digitální nástroje neboli nová média.   Mezi ...
Direct mail je považován za hlavní nástroj při aplikování direct marketingu neboli přímého marketingu. Lze ho brát jako propagační záležitost, která je zaslána za pomoci pošty či distribuční sítě člověku, kterému prodejce chce nabídnout svůj ...
Direct marketing (v překladu jako Přímý marketing) je jedním ze způsobů marketingové komunikace, jehož úkolem je oslovování zákazníků pomocí přímých adresních oslovení, jakými jsou např. telefony, e-maily či osobní kontakt. Dalšími nástroji, které direct marketing ...
Drupal je v současnosti jeden z nejzajímavějších a nejmodernějších open source systémů s otevřeným kódem na správu obsahu na světě. V posledních letech se pozvolna proměňuje z klasického redakčního systému spíše na framework, na kterém ...
Event-triggered e-mail je pojem související s e-mailovým marketingem. Tyto e-maily jsou založené na předchozím nákupu nebo informacích, které zákazník dříve poskytl. Zasílání event-triggered mailů vyžaduje práci s databázemi a CRM systémy. Díky nim lze získat ...
Facebook Business Manager je nástroj společnosti Facebook určený pro správu firemních účtů, které jsou často určené k inzerci. Díky jeho funkcím mají administrátoři mnohem lepší přehled o spravovaných stránkách, spuštěných reklamách i reklamních účtech.   ...
Gamifikace se řadí mezi nové formy marketingu, tedy všeobecně nová forma komunikace značek se zákazníkem. Spočívá v přenášení herních prvků mimo počítačové hry do reálného prostředí a je založená na interakci. Způsobů jak se s ...
GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel za účelem ochrany dat na světě. GDPR musí respektovat instituce, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje lidí žijících v Evropské ...
Mikrostránky (jinak také jako minisite, weblet nebo podpůrný web) jsou rozsahem malé stránky orientované na úzce vymezené téma nekomerčního nebo komerčního zaměření, např. propagaci služeb či výrobku. Doplňují tak svým obsahem hlavní web – jsou ...
Návštěvnost webových stránek (anglicky website traffic) je jedním z klíčových ukazatelů úspěšnosti webových stránek. Patří proto mezi základní marketingové cíle, skrz kterou lze dosáhnout dalších stanovených cílů.   4 typy návštěvnosti Podle cesty, kterou návštěvník na ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>