NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Slovník internetových pojmů

CPT (Cost per Thousand) má stejný význam jako CPM neboli cena za 1 000 zobrazení. Udává nám ceny reklam placených dle počtu jejich zobrazení. CPT se obvykle pohybuje v rozmezí desítek korun, kdy záleží na cílení ...
V překladu znamená Cross-selling křížový prodej. Jedná se o techniky a strategie prodeje produktů a služeb zákazníkům. Dále se dá říci, že je i jednou z metod týkající se řízení vztahů se zákazníky. Cross-Selling má ...
Představuje mladé marketingové odvětví, přičemž jsou využívány charakteristické atributy nových médií. V dnešní době je digitální marketing brán jako součást komplexní marketingové komunikace. Při jeho aplikaci jsou využívány digitální nástroje neboli nová média.   Mezi ...
Direct mail je považován za hlavní nástroj při aplikování direct marketingu neboli přímého marketingu. Lze ho brát jako propagační záležitost, která je zaslána za pomoci pošty či distribuční sítě člověku, kterému prodejce chce nabídnout svůj ...
Direct marketing (v překladu jako Přímý marketing) je jedním ze způsobů marketingové komunikace, jehož úkolem je oslovování zákazníků pomocí přímých adresních oslovení, jakými jsou např. telefony, e-maily či osobní kontakt. Dalšími nástroji, které direct marketing ...
Drupal je v současnosti jeden z nejzajímavějších a nejmodernějších open source systémů s otevřeným kódem na správu obsahu na světě. V posledních letech se pozvolna proměňuje z klasického redakčního systému spíše na framework, na kterém ...
Event-triggered e-mail je pojem související s e-mailovým marketingem. Tyto e-maily jsou založené na předchozím nákupu nebo informacích, které zákazník dříve poskytl. Zasílání event-triggered mailů vyžaduje práci s databázemi a CRM systémy. Díky nim lze získat ...
Facebook Business Manager je nástroj společnosti Facebook určený pro správu firemních účtů, které jsou často určené k inzerci. Díky jeho funkcím mají administrátoři mnohem lepší přehled o spravovaných stránkách, spuštěných reklamách i reklamních účtech.   ...
Gamifikace se řadí mezi nové formy marketingu, tedy všeobecně nová forma komunikace značek se zákazníkem. Spočívá v přenášení herních prvků mimo počítačové hry do reálného prostředí a je založená na interakci. Způsobů jak se s ...
GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel za účelem ochrany dat na světě. GDPR musí respektovat instituce, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje lidí žijících v Evropské ...
Mikrostránky (jinak také jako minisite, weblet nebo podpůrný web) jsou rozsahem malé stránky orientované na úzce vymezené téma nekomerčního nebo komerčního zaměření, např. propagaci služeb či výrobku. Doplňují tak svým obsahem hlavní web – jsou ...
Návštěvnost webových stránek (anglicky website traffic) je jedním z klíčových ukazatelů úspěšnosti webových stránek. Patří proto mezi základní marketingové cíle, skrz kterou lze dosáhnout dalších stanovených cílů.   4 typy návštěvnosti Podle cesty, kterou návštěvník na ...
NoFollow je atribut, který se používá při tvorbě webu v případě, že chceme nějaký odkaz (nebo všechny odkazy na stránce) vynechat z indexování. Jinými slovy, pokud vyhledávač narazí na stránku označenou nofollow, přejde ji, aniž by ji ...
Obsahový marketing je poměrně novou formou marketingu, která je založená na zveřejňování originálního, poutavého, a především užitečného obsahu. Čtenáře má tento obsah zaujmout a přesvědčit o kvalitě řešení problému, které je mu předloženo. Jedná se ...
Odkazový profil stránky je množina všech zpětných odkazů vedoucích na danou stránku (doménu). Zpětné odkazy mohou být roztříděny do několika skupin podle různých kritérií. Rozmanitý soubor zpětných odkazů je cílem práce každého webmastera a označuje ...
Off-page faktory jsou spolu s on-page faktory rozhodujícími činiteli, na jejichž základě vyhledávače seřazují nalezené stránky do pořadí SERP. Jedná se o významný prvek optimalizace pro vyhledávače. Off-page faktory se nacházejí mimo hodnocenou stránku, proto jsou ...
Reporting nebo také hlášení je označení procesu, během kterého zhotovitel podává zadávajícímu přehledovou zprávu o průběhu a stavu dohodnutých aktivit či prací. Celý tento proces je většinou zautomatizovaný, jak v podobě reportu (struktura, obsah apod.), tak ...
RIA (Rich Internet Application), tedy v překladu tzv. bohaté internetové aplikace, jsou moderní internetové aplikace, s nimiž je možné pracovat online ve webovém prohlížeči. Díky jejich pokračujícímu vývoji nabízejí: stále komfortnější ovládání, interakci mezi RIA a uživatelem ...
Robots.txt je textový soubor, který předává robotům vyhledávačů informace o tom, co má na webové stránce povoleno procházet a indexovat, a co nikoli.   Jaké jsou důvody pro zakázání indexace? Ve většině případů k tomu nejsou ...
Rozlišení obrazovky či displeje je metrika, která udává maximální zobrazovací velikost, již je dané zařízení schopné zobrazit. Obsah V čem se měří?Historie a současnostCo na to webdesigneři? V čem se měří? Rozlišení je měřeno v tzv. pixelech (zkratka ...

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>