SLOVNÍK INTERNETOVÝCH POJMŮ

  Hlasová čtečka je program, který dokáže převést internetovou stránku na mluvené slovo, přečíst ji. Umožňuje tak návštěvu webu i zrakově postiženým uživatelům. Na tomto principu je založeno více technologií (třeba naopak přepis mluveného slova do ...
  GUI (z anglického Graphical User Interface, tedy grafické uživatelské rozhraní) představuje způsob ovládání zařízení pomocí grafických prvků na obrazovce. Tyto prvky, např. ikony, menu, posuvníky, tlačítka apod., ovládá uživatel pomocí myši, klávesnice, touchpadu aj. Uživatel ...
  Guerilla marketing je pojem s původem v 80. letech v USA. Označuje se tak netradiční, nápaditá až extravagantní kampaň, která se mimo jiné vyznačuje nízkými náklady na realizaci. Název odkazuje na guerillový boj, který se vyznačuje podobnými ...
  GTPR (Google Toolbar PageRank) je nástroj Googlu pro určení přibližného PageRanku webových stránek (skutečný PageRank není zveřejňován, hrozila by totiž snaha ovlivňovat jeho pomocí výsledek vyhledávání). Vzhledem k tomu, že GTPR dosahuje hodnot od nuly do ...
  Grafický manuál je soubor všech grafických prvků, jimiž se prezentuje společnost (produkt či značka), jejich přesných definic a pravidel pro jejich užívání. Obsahuje znázornění všech elementů používaných k interní i externí vizuální komunikaci, zejména podobu loga, ...
  Google Chrome je v současné době nejrozšířenější volně dostupný webový prohlížeč. První verze byla vydaná v roce 2008, od té doby Chrome prodělal řadu změn a získal si značnou oblíbenost uživatelů. Charakteristiky a funkce Rozšíření: k dispozici jsou ...
  Google bomba je výraz označující záměrné ovlivnění výsledků vyhledávače metodami SEO tak, aby na prvním místě v SERP uvedl zamýšlenou stránku. Cílem může být jednak propagace vlastních stránek, jednak (častěji) útok na stránky, které chce ...
  Zkratka G2G (anglicky Government to Government) popisuje vzájemné vztahy a komunikaci jednotlivých orgánů veřejné správy mezi sebou. Druhým, širším významem tohoto termínu je označení komunikace, spolupráce a její koordinace či obchodování na mezinárodní úrovni (tedy ...
  Globální menu je název pro hlavní menu nacházející se na domovské stránce webových stránek (alternativně ukotveno v horní části všech stránek webu nebo „sitewide“). Je to hlavní přehled, který obsahuje odkazy na hlavní kategorie webu. ...
  Termín ghostwriting označuje psaní textů, obvykle odborných nebo uměleckých, bez nároku na přiznání autorských práv. Skutečný autor – ghostwriter – píše na objednávku pro zadavatele a sám zůstává v anonymitě. Podle zadání se liší podíl ghostwritera ...
  Výrazem Gadgets (nebo Widgets) jsou označovány interaktivní internetové miniaplikace, které vypadají podobně jako banner a také jako bannery je najdeme obvykle na postranních panelech různých webových stránek. Gadgets umožňují návštěvníkovi různé formy interakce podle svého ...
  Zkratka G2C (z anglického Government to Citizen) znamená v překladu „veřejná správa – občan“ a označuje vztahy a komunikaci mezi orgány veřejné správy a občany. G2C patří mezi základní modely e-government. Patří sem např. komunikace skrze ...
  Zkratka G2B má původ v angličtině (Government to Bussiness) a popisuje obchodní vztahy a komunikaci mezi veřejnou správou a obchodníky (podniky). Jedná se o jeden z modelových vztahů e-governmentu. Cílem e-governmentu je usnadnit a zrychlit komunikaci ...
  Technologie Flash slouží k vytváření interaktivních aplikací a programů.  Původně sloužila především k tvorbě reklamních bannerů, její využití má však daleko širší potenciál, např. sestavování prezentací, on-line her apod. Vyvinula ji společnost Macromedia v roce 1996.   ...
  Zkratka FAQ (z anglického Frequently Asked Questions) znamená doslova „často kladené dotazy“. Jak už název napovídá, jedná se o seznam nejčastějších otázek a odpovědí k dané problematice. Tento termín se začal používat v internetových diskuzích, kde neustálé ...
  Facebook Ads je druh reklamy využívaný k propagaci firmy nebo produktu na sociální síti Facebook. Její výhodou je možnost oslovit najednou širokou základnu uživatelů sítě – potenciálních zákazníků, a možnost reklamu mířit na přesně definovanou cílovou ...
  V překladu Uniform Recource Locator bychom mohli přirovnat k souřadnicím. Pomocí nich najdeme s maximální přesností jakékoli místo na mapě a funguje podobně ve sférách internetu – pokud máme úplné URL a zadáme ho do vyhledávače, najdeme ...
  Meta titulek patří k nejdůležitějším bodům v oblasti tvoření webových stránek. Zrcadlí totiž to, jak se námi vytvořený web bude zobrazovat ve vyhledávači, tedy jaký bude mít název. Zejména ovlivňuje to, jak ho lidé v konkurenci jiných adres ...
  Ve virtuální oblasti vnímáme pojem Tag (překládáme jako štítek či značka) ve dvou rovinách.   Při programování Jednak se využívá při tvorbě kódu HTML, kde je užíván k ohraničení různých elementů. Postupně si poté v tvorbě zkracujeme ...
  Subdoménu můžeme vnímat jako rozšíření už existující domény, můžeme hovořit také o její specifikaci.  Rozdíl mezi doménou a subdoménou je takový, že na doméně se webové stránky přímo nachází – jsou zde uložené, kdežto subdoména ...

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046