CO JE TO REMARKETING

  CO JE TO REMARKETING

  Remarketing (nebo také retargeting) je speciálním typem marketingového nástroje virtuální propagace, který se zakládá na znovuzobrazování v minulosti prohlíženého obsahu na dalších platformách. Hlavním cílem kampaní využívajících tento koncept je udržet pozornost potenciálního zákazníka a v pravidelných intervalech mu předkládat nabídku, o kterou již dříve projevil v určitém smyslu nějaký zájem (nebo projevil zájem o něco souvisejícího).

   

  Princip remarketingu spočívá ve využití PPC (pay-per-click) systémů, které každého uživatele, jež navštíví webovou stránku na základě definované MDA (most desired action), označí prostřednictvím cookies. Tomuto uživateli je následně na propojených webech nabízena reklama dalšími prostředky – textem, příspěvky, bannery apod. Z technického hlediska je kampaň realizována přidáním dalšího softwarového kódu k programovému kódu stránky, který je zaměřen na rozpoznání a označení konkrétního typu publika.

  Publikum v remarketingu

  Sekundární reklama cílí vždy na konkrétní publikum, které je tvořeno souborem uživatelů se specifickým označením. V rámci jednoho webu může být sestaveno několik takových souborů (seznamů) vždy na základě akce, jež byla danou osobou (členem) provedena. Z tohoto hlediska pak může jeden typ publika tvořit skupina uživatelů, jež stránku navštívila, ale také uživatelé, kteří rozbalili vybranou sekci, popis produktu v portfoliu, nebo prohlížením obsahu strávili definovaný časový úsek. Navazující kampaň na propojeném webu lze pak aplikovat selektivně s lepším zacílením.

  Dynamický remarketing

  Efektivní zpracování výstupů přidaného označovacího softwaru lze dosáhnout prostřednictvím dynamického marketingu. Jeho nástroje umožňují rozpoznat návaznost uživatele a produktu a na propojených webech individualizovat reklamu propagací konkrétního produktu. Tento typ remarketingu je výhodný především pro individuální zacílení potenciálních zákazníků e-shopů.

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >
  to top