NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

  CO JE TO ROI (RETURN OF INVESTMENTS)

  CO JE TO ROI (RETURN OF INVESTMENTS)

  ROI, neboli Return on Investments (návratnost investic) je jednou z důležitých popisných ekonomických veličin využívaných pro charakterizaci efektivity určité hospodářské činnosti. Hodnota ukazatele stanovuje zjednodušeně poměr mezi vynaloženými náklady a ziskem, který by měl být dosažen výsledkem dané činnosti.

   

  Výpočet ROI je realizován podle následujícího vzorce:

  ROI v procentech = předpokládaný zisk*100 / spotřebované náklady (investice)

   

  V oblasti webové propagace je ukazatel obvykle rozhodujícím faktorem při volbě marketingové strategie, jelikož určuje předpokládanou obchodní efektivitu webu.

  Při rozhodování o využití konkrétního virtuálního marketingového prostředí a jeho nástrojů představuje ROI ideální směrodatný indikátor, jehož prostřednictvím může být sledován impakt reklamní kampaně (při stanovení cílové veličiny, jíž má být dosaženo). Na základě nárůstu nebo poklesu ukazatele mohou být následně identifikována slabá místa kampaně a provedeny adekvátní změny v propagaci (v obsahu, marketingových nástrojích, zacílení apod.).

  ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

  Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

  KONTAKTUJTE NÁS

  Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

  >