fbpx
NYNÍ NOVĚ: případové studie našeho SEO!
Číst případové studie

Propagace E-shopu na Internetu

  • SEO
  • PPC 
  • SMM
  • AFIILIATE
  • SROVNÁVAČE ZBOŽÍ

 

VYBUDUJEME VÁM ORGANICKÉ POZICE VE VYHLEDÁVÁNÍ

ROZHODÍME SÍTĚ REKLAMNÍCH INZERÁTŮ

ZAJISTÍME VÁM PUBLIKUM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

NAJDEME PRO VÁS NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Stejně, jako je tomu u jakéhokoli jiného druhu webové stránky, vytvoření e-shopu představuje pouze první z mnoha kroků vedoucích k vysoké návštěvnosti a konverzi.

První věcí, která většinu lidí napadne ve spojitosti s frází „propagace e-shopu“, jsou různé obrázkové, klikací bannery a videa, které uvidíte prakticky na všech zpravodajských webech, online magazínech nebo ve srovnávačích zboží, na soukromých blozích a zkrátka kdekoli, kde jsou k tomuto účelu určené plochy.

Další věcí, která vás možná napadne, mohou být inzeráty umístěné na inzertních webech, které už však dnes fungují spíše v případě prodeje zboží z druhé ruky. Pomocí nich se seriózní e-shopy prakticky vůbec nepropagují. Využívají jich zpravidla start-upy, které nemají prostředky pro efektivnější metody propagace.

Co však některé z vás možná překvapí je skutečnost, že tvorba webových stránek a jejich propagace jsou částečně tatáž věc.

Ptáte se proč? Protože jedním z největších stavebních kamenů zvyšování návštěvnosti i konverze je kontinuální zkvalitňování stávajícího obsahu a tvorba nového, kvalitního, optimalizovaného obsahu, který vám přivádí další a další lidi na web a motivuje je ke konverzi.

Chcete disponovat slušným základním přehledem o možnostech propagace nejen e-shopů, ale webových stránek obecně?

Pokud ano, čtěte dál!

 

Propagace E-shopu – 5 Nejefektivnějších metod

 

1.   SEO – Optimalizace pro Vyhledávače

Nejlepší metodou online propagace současnosti je SEO, které se zabývá budováním pozic pro klíčová slova v organickém vyhledávání (ve vyhledávačích jako je Google nebo Seznam).

Zájmem vyhledávačů je lidem předkládat přesně to, co hledají, seřazeno dle nejvyšší kvality (či autority, chcete-li). Přední pozice v organickém vyhledávání jsou obecně vnímány jako faktor vysoké kvality a relevance. Lidé si tuto skutečnost uvědomují, a proto daleko častěji klikají na odkazy nacházející se až pod PPC reklamou, která nic podobného zaručit nemůže.

Vyhledavače vyhodnocují kvalitu a relevanci webu na základě stovek vnitřních i vnějších faktorů. Nejdůležitějšími z nich jsou kvantita a kvalita webového obsahu, kvantita a kvalita zpětných odkazů a míra optimalizace pro klíčová slova, ale také například tématika, stáří a historie domény nebo průměrná doba, kterou lidé na stránkách tráví.

Výsledkem investice do SEO je, že se na první stránce ve vyhledávání (ideálně na prvním místě pod reklamou) objeví váš web při zadání relevantních dotazů, kterými bývají v případě e-shopů obecné či konkrétní názvy zboží nebo jejich kategorií, ale také například různé informační dotazy související se zbožím.

Jde o dlouhodobý proces v řádu několika měsíců až let, v závislosti na množství a konkurenčnosti skupin klíčových slov, finančních prostředcích, úrovni webů konkurence a dalších vnějších faktorech, jako jsou například Google aktualizace (změny v hodnotících algoritmech).

 

A)  Analýza webu, klíčových slov a konkurence

Důkladná analýza webu a klíčových slov odhalí všechny jeho nedostatky, které by mohly být příčinou nízké návštěvnosti (a konverze).

Zjednodušeně řečeno jde o komplexní analýzu struktury, vnitřního nastavení, kódování, obsahu a funkcí webových stránek.

Analýza konkurence vždy dokáže poskytnout hodnotnou nápovědu o tom, co by stálo za to napodobit, udělat lépe nebo čemu se naopak vyhnout.

Všechny tyto dílčí analýzy bývají označovány jako SEO analýza.

 

B)  Optimalizace E-shopu

Smyslem optimalizace e-shopu je jeho maximální propojení s vyhledávači, konkrétněji s klíčovými slovy.

Obrazně řečeno je potřeba web celkově nastavit pro relevantní klíčová slova, podle kterých lidé produkty skutečně vyhledávají (nikoli podle odhadu, který se čas od času liší od reality).

Logická struktura a systematické vnitřní odkazování je důležitým faktorem nejen pro návštěvníka, ale i pro vyhledávač, který se na vašem webu bude pohybovat taktéž pomocí odkazů.

Vyhledávače však analyzují i samotný webový obsah a zejména textu dávají velmi vysoký význam. Analyzují nejen jeho celkový objem na každé jednotlivé stránce a v rámci celé domény, ale také jeho unikátnost, strukturu, relevanci, výskyt klíčových slov a smysluplnost.

Hranice toho, co všechno vyhledávače dokáží zanalyzovat a vyhodnotit, se neustále posouvají.

V neposlední řade se optimalizace webu zabývá i zkvalitněním a rozšířením uživatelského prostředí a funkcí a zrychlením načítání stránek, které má také přímý i nepřímý vliv na pozice ve vyhledávání, návštěvnost i samotnou konverzi.

 

C)  Tvorba nového webového obsahu

Že je web i jeho obsah v určitém momentu plně optimalizovaný obvykle neznamená, že je vyhráno.

Snad v každém odvětví se najdou desítky, stovky a někdy i tisíce dotazů (klíčových slov), která do vyhledávání zadávají potenciální zákazníci/klienti onoho webu. V první řadě to jsou již zmíněné dotazy pro zboží nebo jeho kategorie a otázky ohledně něj.

Každá stránka optimalizovaná na příslušnou skupinu dotazů je jako vstupní brána pro toho, kdo onen dotaz zadá do vyhledávání a rozhodne se kliknout právě na váš odkaz.

Takovýchto vstupních bran můžete mít na webu opravdu veliké množství a nemusí se ani jednat o dotazy 100% související přímo s vaším zbožím/službami. I takové stránky mohou mít značný efekt na návštěvnost i konverzi, pokud nabídnete kvalitní informace.

Kromě toho, na dílčí pozice všech stránek webu má vliv i celková velikost a tématika všeho obsahu na webu dohromady, tedy celková autorita domény. Jinými slovy, díky silné autoritě domény můžete zaujmout přední pozici na velmi konkurenční klíčové slovo i se stránkou, která sama o sobě nedisponuje nejpropracovanějším obsahem.

 

D)  Linkbuilding

Linkbuilding neboli budování zpětných odkazů nebývá úplně vždy označován za součást SEO. Některé agentury dělají pouze linkbuilding nebo naopak pouze optimalizují web zevnitř.

U nás je linkbuilding považován za součást SEO, protože hned vedle webového obsahu jde o druhý největší stavební kámen autority webu, bez kterého ve většině případů není možné dosáhnout slušných pozic.

Nejen, že zpětné odkazy vodí na váš web potenciální zákazníky z jiných webů, na kterých jsou umístěny, ale zároveň mají obrovský vliv na růst pozic ve vyhledávačích.

Důležitý není pouze objem zpětných odkazů, ale také jejich kvalita, forma, relevance a diverzita.

Kvalita odkazu je udávána především autoritou odkazující domény ale i konkrétní stránkou a místem na oné stránce, kde je odkaz umístěn a jakým způsobem.

Relevancí je myšlena tématika – pokud se odkazy nacházejí na stránce s obsahem, který nijak nesouvisí s tím vaším, pak mohou takovéto odkazy dokonce vaše pozice ve vyhledávání značně degradovat.

Rozmanitost neboli diverzita odkazového profilu je důležitá především kvůli dojmu přirozenosti. Existuje hned několik různých druhů zpětných odkazů, a pokud naprostou většinu odkazového profilu tvoří jediný typ odkazu (např. PR článek), pro vyhledávač je to znamení toho, že web účelově buduje pozice potenciálně spamovými metodami, a že na web není lidmi odkazováno přirozeně kvůli skutečné kvalitě jeho obsahu, ale že většina z odkazů je zaplacená.

Chcete rychle dosáhnout předních pozic ve vyhledávání?

Dostanete vás do TOPu pro vaše klíčová slova!

2.   PPC

Pay Per Click je systém reklamních kampaní, které se v podobě bannerů zobrazují na začátku a někdy také na konci jednotlivých stránek seznamu výsledků vyhledávání.

Zaujímají obvykle 1. – 4. pozici s označením „REKLAMA“. Z pohledu návštěvníka fungují úplně stejně, jako přirozené odkazy nacházející se pod nimi, vybudované pomocí výše uvedeného SEO.

Nejedná se však pouze o inzeráty ve výsledcích vyhledávání, ale také o všemožné obrázkové bannery a animace na webech, na kterých je pro tento účel určená plocha.

Jak již anglický název napovídá, za každého návštěvníka vašeho webu, který na něj přišel prostřednictvím PPC inzerátu, platíte peníze.

Podmínkou efektivity tohoto systému propagace je nastavit inzeráty a bannery tak, aby se zobrazovaly pouze vašim skutečným, potenciálním zákazníkům.

Ptáte se, proč?

Za návštěvníky, kteří by po příchodu na web zjistili, že jste z druhého konce republiky, a zajet si k vám vyčistit kabát by bylo pravděpodobně dražší, než samotná služba, byste platili vaše peníze bez jediné konverze.

 

A)  Lokální propagace

Inzeráty a bannery lze nastavit tak, aby se zobrazovaly pouze uživatelům v určité lokalitě nebo lokalitách. Tuto možnost ocení především malé lokální firmy a podnikatelé, jejichž potenciálními zákazníky jsou například místní obyvatelé konkrétního města nebo kraje. Stejným způsobem se lze samozřejmě zaměřit i na celé státy.

 

B)  Remarketing a Kontextová reklama

Remarketing je velmi efektivní metodou PPC kampaní. Návštěvníkův internetový prohlížeč si zapamatuje, jaké vaše zboží v minulosti prohlížel, a přesně na to samé, příbuzné nebo související zboží se mu poté bude zobrazovat reklama (na určených plochách) a připomínat mu zboží, o které se zajímal.

Tímto automatizovaným cílením je možné dosáhnout ještě lepších výsledků.

 

C)  Statistika

Díky přehledům statistik lze vypozorovat, které kampaně na vaši cílovou skupinu působí psychologicky lépe, než jiné. Lze je kdykoli změnit či upravit a testováním docílit nejvyšší efektivity.

 

D)  Výhody

Výhodou oproti SEO je, že se kampaně začnou na předních (pro PPC určených) pozicích zobrazovat prakticky okamžitě, pokud jsou správně nastaveny. Stejně tak začnou ihned zobrazovat i všechny ostatní bannery a animace.

Pomocí PPC se dá ze dne na den efektivně zacílit na stálé, sezónní či mimořádné, aktuální dotazy apod., což by pomocí SEO nebylo možné, protože by vybudování přirozených pozic trvalo řádově několik měsíců s teoreticky daleko vyššími finančními náklady.

 

E)  Nevýhody

Nevýhodou oproti SEO je, že za každého návštěvníka, přivedeného pomocí této reklamy, platíte určitý objem peněz, který se odvíjí od toho, kolik konkurentů již cílí na dané klíčové slovo a za jakou částku.

Ceny za jediný příchod na web pomocí tohoto typu reklamy se mohou pohybovat mezi pár korunami, až několika desítkami korun, v extrémních případech stovkami. Z dlouhodobého hlediska vám PPC zpravidla utratí více peněz, než vybudování přirozených pozic ve vyhledávání.

Potřebujete rychle zvýšit návštěvnost vaší cílové skupiny?

Vytvoříme vám profesionální kampaně, nebo je optimalizujeme pro dosažení lepších výsledků!

 

3.   Sociální sítě

Vaší nepřítomností na sociálních sítích se připravujete o obrovské množství potenciálních návštěvníků a konverzí.

Sociální sítě jsou v dnešní době něco jako samostatné vyhledávače. Lidé pomocí nich sledují nejen aktivitu svých přátel, ale také zájmové skupiny nebo profily oblíbených firem a podnikatelů.

Díky nim můžete být se svými potenciálními i skutečnými zákazníky neustále v kontaktu, vodit je na váš web a budovat vlastní komunitu a kult příznivců vaší značky a zboží.

Čím více různých sociálních sítí obsadíte, tím lépe.

Pravidelná aktivita na vašemu profilu vám, za předpokladu kvalitního obsahu, zajistí velmi slušný zdroj návštěvnosti.

 

A)  Sdílení

Obrovskou výhodou sociálních sítí je reklama plodící další reklamu. Lidé mají možnost jediným kliknutím sdílet odkaz na váš profil (nebo přímo na váš web) a ukázat jej všem lidem v jejich seznamu přátel. Eventuálně si lidé mezi sebou mohou posílat pozvánky na váš profil.

Stačí lidem nabídnout zajímavý obsah, kterým mohou být i obyčejné fotky vašeho zboží s krátkými popisky a odkazem na váš e-shop. Stejně tak je velmi efektivní sdílet na sociálních sítích odkazy na články ve vašem blogu.

 

B)  Reklamní bannery

Reklama na sociálních sítích funguje na podobném principu jako klasické PPC. Její dodatečnou výhodou je nepřeberné množství velmi specifických informací o uživatelích, díky kterým je reklama o to více zacílena dle řady faktorů, mezi které patří například pohlaví a věková skupina, zájmy apod.

 

4.   Affiliate

Affilate neboli zprostředkovatel. Jinými slovy ten, kdo nějakým způsobem zajistí návštěvníky webu nebo přímo jeho zákazníky a zpravidla za každou návštěvu či konverzi obdrží procentuální podíl (nebo fixní odměnu za určitý objem) neboli provizi.

Odkud lidé na web přicházejí nebo kde jinde a kým byla provedena objednávka lze pozorovat se 100% určitostí, a proto jsou možnosti affiliate partnerství opravdu velmi rozmanité a neustále lidé přicházejí na nové příležitosti.

Stačí bedlivě sledovat trh, konkurenci a trendy nejen pro váš produkt, ale i pro související a příbuzné produkty a služby.

Kromě toho, na trhu dnes najdete celou řadu agentur a společností, které se zabývají čistě zprostředkovatelskými službami.

 

5.   Srovnávače a vyhledávače zboží a služeb

Srovnávače jsou dalším speciálním typem vyhledávačů. Nemusí se však jednat pouze o srovnávače zboží, ale i služeb a prakticky čehokoli.

E-shop či externí datová databáze se propojí se srovnávačem, ve kterém se budou vždy zobrazovat aktuální informace o produktech, dostupnosti a cenách, které berou v potaz například i slevové akce apod.

Díky širokým možnostem filtrace zboží dle různých parametrů lidé ihned najdou to, co hledají.

Srovnávače často umožňují uživatelská hodnocení a lidé díky nim mohou ihned porovnat kvalitu a cenu konkrétního a příbuzného zboží.

Obvykle fungují na stejné bázi, jako PPC inzeráty. Za každého návštěvníka, který na váš web přišel přes srovnávač, platíte srovnávači fixní či variabilní poplatek. Stejně tak ale mohou některé srovnávače fungovat na bázi fixního poplatku za zobrazení vašeho zboží.

Hledáte seriózní online-marketingovou agenturu pro propagaci vašeho e-shopu?

Neváhejte nás kontaktovat a nechejte si od nás udělat bezplatnou nabídku na propagaci vašeho E-shopu!

ZA ZEPTÁNÍ NIC NEDÁTE!

Pokud chcete poradit, něco vám není jasné, anebo již máte představu o svém projektu, dejte nám vědět. Jakmile zadáte svůj email do boxíku, nebudete na odpověď čekat dlouho!

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>