CO JE TO ZDROJOVÝ KÓD

CO JE TO ZDROJOVÝ KÓD

Za zdrojový kód je informatiky označován zápis počítačového programu či jeho části v některém z programovacích jazyků. Zdrojový kód daného softwaru bývá uložen v jednom nebo víceru textových souborech. Většina uživatelů ale s kódem nepřichází do styku.

Historie

Vůbec první software byl zapsaný pomocí binárního kódu, a to ve 40. letech minulého století. Jeho autorem a průkopníkem kódování je anglický matematik a počítačový vědec Tom Kilburn. Ten v roce 1948 vytvořil program, který dokázal provádět matematické operace a řešil matematické rovnice.

Interpret versus kompilátor

Existují pouze dvě možnosti, co s kódem. Buďto může být interpretován (interpretem) nebo přeložen (kompilátorem). Ten z něj vytvoří spustitelný soubor, který sestává ze strojového kódu, jenž operační systém zanáší do paměti a následně spouští. Tedy ho provádí procesor počítače.

Zápis zdrojového kódu

Jak již bylo řečeno, kód se zapisuje do textových souborů prostřednictvím textových editorů či specializovaných programů. Tyto editory bývají součástí vývojového prostředí (IDE). Ty také usnadňují programátorům práci tím, že zvýrazňují syntax, upozorňují na chyby, napovídají apod.

Pravidla pro zápis

Existuje velké množství pravidel pro zápis zdrojového kódu. Je na ně kladen důraz především z toho důvodu, aby projekt, který programátor zapisuje, byl přehledný, čitelný a jednotný. Tak, aby do něj mohl v případě potřeby zasáhnout další programátor.

Jde například o:

  • Velká a malá písmena
  • Maximální délka názvů
  • Struktura a rozvržení včetně odsazování

Licence

Většina programů a kódů jsou chráněny licencí, přičemž existují dvě varianty těchto licencí:

  • Proprietární software, který není volně šiřitelný a vztahuje se na něj autorské právo.
  • Svobodný software, jehož kód je možné volně používat, zasahovat do něj či ho distribuovat.

ONLINE MARKETINGOVÍ EXPERTI K VAŠIM SLUŽBÁM

Potřebujete vytvořit skvělé webové stránky, zvýšit návštěvnost či konverzi, nebo se třeba jenom na něco zeptat? Rádi vám poradíme a pomůžeme!

KONTAKTUJTE NÁS

Praha, Pod pekárnami 245/10 | Topranker.cz s.r.o. | IČ: 05395046

>